Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Debatavond over aanbesteden

VlaWeBo Oost-Vlaanderen organiseert op woensdag 3 juni in het Huis van de Bouw in Zwijnaarde een info- en debatavond met vertegenwoordigers van verschillende aanbestedende overheden.

Het systeem van openbare aanbestedingen met gunning aan de laagste regelmatige inschrijver leidt tot een situatie van zuivere prijsconcurrentie, met alle gevolgen vandien.

De huidige marktomstandigheden van onvoldoende aanbod aan overheidsopdrachten, met voor ieder werk een lange lijst van inschrijvers, heeft ertoe geleid dat de inschrijvingsprijzen in een neerwaartse spiraal zijn terechtgekomen en tot op een onrealistisch niveau zijn gedaald. Hoe moet dit verder' Zijn geen alternatieve aanbestedingsvormen mogelijk waarbij de combinatie van enerzijds een correcte prijszetting en anderzijds kwaliteitsgarantie het uitgangspunt is'

Voorzitter Hendrik Lagrou van VlaWeBo Oost-Vlaanderen verwelkomt vanaf 18.30 u. o.m. Dirk De Waele van Aquafin, Pieter De Winne van het Agentschap Wegen en Verkeer en Kris Eggermont van Bofas. Aansluitend is er een debat met Peter De Smet van Cochuyt-De Smet, Geert Verscheure van Colas Belgium en Barteld Schutyser van advocatenkantoor Eubelius. De avond wordt afgesloten met een drink. Leden van VlaWeBo kunnen gratis deelnemen. Je kan inschrijven via tilly.vangeluwe@confederatiebouw.be

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette