Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De weg naar klimaatadaptief en circulair bouwen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
De weg naar klimaatadaptief en circulair bouwen

Dr ir. Hendrik-Jan Steeman Arcadis tekende uit hoe de bebouwde omgeving er in 2030 en 2050 zal uitzien. (foto’s PDC)

Niemand wil de boot van klimaatadaptief en circulair bouwen missen. Er waren meer dan 200 aandachtige bouwprofessionals voor de Expertday 'Klimaatadaptief en circulair bouwen' van Pixii in Sint-Niklaas. Acht experts in klimaatadaptatie en circulair bouwen deelden er hun diepgaande kennis, praktijkervaring- én oplossingen, zelf ontworpen methodieken en expertise.

Deze interactieve expertday in de gebouwen van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas werd gevat aan mekaar gepraat door Debby Burssens van het kennisplatform energieneutraal bouwen Pixii. De eerste spreker, Luc Eeckhout, architect, stedenbouwkundige en gastdocent aan KU Leuven, nam geen blad voor de mond.

“Met onze actuele high footprint plegen we roofbouw op onze planeet. Ons klimaat verandert van een gematigd naar een extreem klimaat: naast extreem warm, extreem droog, en extreem nat, en er is de stijging van de zeespiegel. Climate change vraagt om een system change, een ingrijpende verandering in onze manier van denken. Geen symptoombestrijding maar een noodzakelijke omslag.” Als oplossing stelde hij de 10 principes van Gent /speerpunten voor doelgerichte verandering in onze gebouwde omgeving, voor, met o.m. “Gebruik de natuur als startpunt. Bouw een traag groen, blauw netwerk. Verbind plekken, creëer nabijheid…” Hij pleit ervoor om zoveel mogelijk van deze speerpunten in bestekken op te nemen.”

De gebouwde omgeving van de toekomst

Volgens dr ir. Hendrik-Jan Steeman die als Team Leader Green Buildings het duurzaam bouwen team bij Arcadis leidt, zullen vijf trends en drie enablers - die deze trends aansturen - de gebouwde omgeving in het toekomstige Europa vorm geven. “Een eerste enabler houdt verband met digitale technologie. Welke digitale technologieën kunnen een belangrijke rol voor een gebouwde omgeving spelen? AI, Block Chain, BIM, IoT etc. Een tweede enabler zijn de inzetbare financiële middelen en nieuwe financieringsmodellen die hierin een rol kunnen spelen. En de derde enabler zijn het beleid en de regelgeving.”

Meer dan 200 aandachtige bouwprofessionals voor de Expertday 'Klimaatadaptief en circulair bouwen' van Pixii in Sint-Niklaas.

Trends zijn klimaatverandering, grondstoffenschaarste, focus op gezondheid, verstedelijking en veranderende demografie. Zo kwam hij tot de volgende aan trends gelinkte key eigenschappen: klimaatbestendig, circulair en demontabel, energiepositief, cognitieve gebouwen, flexibel gebruik, gezondheidsbevorderend, gericht op werken in een 24h economie, en gebouwprestatiegericht.

Blauwgroen ontwerpen

“Door enkel met technieken te sleutelen op het niveau van de gebouwen zullen we de klimaatcrisis niet oplossen. Van veel groter belang is de stedenbouwkundige context en dus de ruimtelijke planning”, stelt ass. prof. em. Erik Rombaut van de KU Leuven, die pleitte voor blauwgroen ontwerpen voor het koelen van gebouwen, wijken, dorpen en steden. “Om onze urbane omgeving klimaatbestendig te maken moeten we dringend aandacht schenken aan de ecosysteemdiensten.” 

Delphine Ramon (dept. Architectuur KU Leuven) besprak de impact van klimaatverandering op het thermisch comfort en energieverbruik van een kantoorgebouw, en de hierbij gebruikte weerdata. Nog andere sprekers hadden het over diverse aspecten van circulair bouwen.

Het uitgebreide artikel leest u in een volgende editie van ons magazine. (PDC)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Beddeleem krijgt certificaat als CO2-neutral company

Beddeleem krijgt certificaat als CO2-neutral company

Beddeleem heeft naar eigen zeggen als eerste Belgische bouwbedrijf het certificaat CO2-Neutral company van CO2logic ontvangen, met validatie door Vinçotte. Dit certificaat garandeert dat Beddeleem zijn klimaatimpact berekent, verlaagt en[…]

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Antwerps provinciehuis is toonbeeld van duurzaamheid

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Brussels Airport opent ultramodern en duurzaam logistiek gebouw

Brussels Airport opent ultramodern en duurzaam logistiek gebouw

Meer artikels