Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Watergroep werkt samen met Nederlandse drinkwaterbedrijven

Gerelateerde onderwerpen :

,
De Watergroep werkt samen met Nederlandse drinkwaterbedrijven

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, treedt toe als aandeelhouder van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven bv in Nederland. Deze organisatie, opgericht in 1995 door de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ontwikkelt duurzame markten voor reststoffen uit drinkwater. De Nederlands-Belgische samenwerking leidt onder andere tot meer innovatiekracht en biedt efficiëntie-voordelen aan beide partijen.

De kerntaak van Reststoffenunie is het ontzorgen van drinkwaterbedrijven m.b.t. reststoffen die vrijkomen in het proces van de bereiding en distributie van drinkwater. Reststoffenunie is in staat om deze materialen te ontwikkelen tot hoogwaardige en duurzame grondstoffen, die opnieuw kunnen worden gebruikt (recycling/upcycling) door toepassingen in bestaande en nieuwe materialen. Met de schaalvergroting door deze samenwerking kan de organisatie nog beter inspelen op de markt en op technologische vernieuwingen.

De Watergroep produceert jaarlijks 120 miljoen m³ drinkwater voor bijna drie miljoen klanten. Daarbij worden eveneens reststoffen geproduceerd. Door de combinatie met Reststoffenunie wordt een grotere markt bereikt voor de afname hiervan en kan de beschikbare kennis en ervaring direct leiden tot innovaties en efficiëntieverbetering. De formele samenwerking zorgt tevens voor de uitwisseling van kennis en ervaring..

 

Met de schaalvergroting door deze samenwerking kan de organisatie nog beter inspelen op de markt en op technologische vernieuwingen.

 

De Watergroep en de Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben al eerder samengewerkt bij de zogenoemde REACH-registratie (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen). De vereiste Europese registratie voor de reststoffen drinkwaterkalk en waterijzer zijn toen voor alle drinkwaterbedrijven tegelijk aangevraagd, waardoor vele kosten zijn bespaard.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Op 12 mei 2022 vindt in paleis 1 van Expo Brussel de Vakbeurs Openbare Ruimte plaats

Op 12 mei 2022 vindt in paleis 1 van Expo Brussel de Vakbeurs Openbare Ruimte plaats

Bouwkroniek/La Chronique en de Vakbeurs Openbare ruimte gaan voor meerdere jaren een samenwerking aan en met deze nieuwsbrief begeleiden wij jou graag naar een bezoek aan de beurs. Alles over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare[…]

04/05/2022 | EvenementenVakbeurzen
Digitaal inmeten voor iedereen toegankelijk

Publireportage

Digitaal inmeten voor iedereen toegankelijk

Milieuvriendelijke halfverhardingen voor een beter klimaat in de stad

Publireportage

Milieuvriendelijke halfverhardingen voor een beter klimaat in de stad

Eindelijk nog eens een volwaardige Batibouw in mei

Eindelijk nog eens een volwaardige Batibouw in mei

Meer artikels