Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De veranderende bouwwereld vereist een betere ketensamenwerking

De veranderende bouwwereld vereist een betere ketensamenwerking

De bouwwereld kent enorme uitdagingen. De complexiteit van het bouwen is de jongste jaren fors toegenomen. Gebouwen, zowel nieuwe als bestaande, moeten efficiënter, duurzamer, energieneutraal en bovendien betaalbaar zijn. Xella is ervan overtuigd dat integrale innovatieve bouwsystemen en moderne processen (BIM) voor een beter ontwerp, bouwverloop en gebouwenbeheer het antwoord bieden op de veranderende noden. Hierbij is ketensamenwerking het sleutelwoord.

Beter bouwen door ketensamenwerking in een vroeg stadium

De hoge eisen die aan gebouwen gesteld worden, leiden tot meer specialisatie en als gevolg daarvan tot langere ketens met meer schakels. De kans op kwaliteitsverlies vergroot daardoor en onderstreept de noodzaak aan ketensamenwerking in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces. Alle schakels van de keten dienen van in het begin samen te werken: opdrachtgevers, architecten, bouwproducenten, aannemers, toeleveranciers, installateurs, ' Alleen zo kunnen de inefficiënties in het huidige bouwproces verminderd en zelfs weggewerkt worden. Via een goede ketensamenwerking verhoogt de kwaliteit van bouwen en worden aanzienlijke besparingen gerealiseerd. Het gehele bouwproces wordt geoptimaliseerd en de faalkosten dalen.

BIM als instrument voor een betere ketensamenwerking

BIM is het instrument dat samenwerking tussen de verschillende schakels in de bouwketen vereenvoudigt. BIM maakt het mogelijk om gebouwen virtueel te ontwerpen, te bouwen en te beheren. Hierdoor worden fouten opgespoord en opgelost nog voordat er één spade in de grond gaat. De werkelijke bouw verloopt daardoor efficiënter en neemt veel minder tijd in beslag.

De grote kracht van BIM is de integrale samenwerking van alle partijen. De architect, constructeur, bouwproducent, installateur en aannemer kunnen hun gegevens kwijt in het virtuele model. Hierdoor is onmiddellijk zichtbaar hoe de verschillende gegevens zich naast elkaar verhouden en worden eventuele 'clashes' virtueel zichtbaar.

Wederzijds vertrouwen

BIM biedt voordelen voor alle partijen in het bouwproces. Maar er is wederzijds vertrouwen nodig. Partijen die ketensamenwerking en BIM zien als een bedreiging, laten kansen liggen. In de huidige bouwcultuur zijn de rollen van de partijen nog vrij strikt gescheiden: de architect ontwerpt, de aannemer bouwt, de opdrachtgever betaalt. Het Bouw Informatie Model gaat deze cultuur niet zelfstandig veranderen. Het is geen toverstokje dat het wederzijdse wantrouwen wegneemt; het is eerder de smeerolie die samenwerking tussen de verschillende partijen vlotter kan laten verlopen. De aanzet zal van de opdrachtgevers komen en van partners die de wil tonen om een efficiënter gebouwenpark uit te bouwen. Tegelijkertijd zullen ze zo geld verdienen.

Xella zet volop in op BIM

Als één van de leidinggevende producenten van bouwsystemen neemt Xella actief deel in verscheidene ketensamenwerkingsprocessen. BIM duikt hier vaak op als het gebruikte instrument. De Xella-bouwsystemen bieden meer dan 3D-design. De partners krijgen toegang tot geometrische data, materiaalspecificaties, structurele parameters, enz. Informatie i.v.m. productie en de relevante goedkeuringsdocumenten vervolledigen het geheel. Met de geschikte software kunnen tijdparameters, kostencalculaties, offertes, enz. toegevoegd worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen