Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De stille terugkeer van de wisselkoers

Er wordt de jongste tijd niet zoveel gepraat over wisselkoersen, zeg maar de verhoudingen tussen de valuta's van verschillende landen. Dat is ooit anders geweest: vóór de euro werd gecreëerd, was er geregeld veel animo omtrent de of revaluaties van valuta's. Het was de tijd dat Duitsland, dat zijn zaakjes economisch goed op orde had, zijn mark geregeld in waarde zag toenemen, terwijl Italië bijvoorbeeld met de regelmaat van een klok de lire moest devalueren om competitief te blijven. Maar, zoals gezegd, de Europese monetaire unie heeft in 1999 een eind gemaakt aan al dat gehakketak. Eén en ander had natuurlijk zijn gevolgen. Doordat de lidstaten het wisselkoersinstrument niet meer ter beschikking hebben om problemen op te lossen, bijvoorbeeld om een loonontsporing te compenseren, dienen ze uiteraard voldoende interne discipline aan de dag te leggen om dat soort van ontsporingen te vermijden. De recente geschiedenis met Griekenland en andere staten heeft geleerd dat dit niet echt is gebeurd en dat de eurozone daardoor in grote problemen is geraakt, maar gelukkig heeft men inmiddels de conclusies getrokken en de monitoring verscherpt.

Toch zijn de wisselkoersen op mondiaal niveau nog altijd aan de orde. De euro met name is in de jongste periode aanzienlijk gedeprecieerd ten opzichte van de dollar. Dat komt omdat de groeiperspectieven in de Verenigde Staten verbeterd zijn, wat de Amerikaanse Centrale Bank ertoe gebracht heeft haar rente enigszins te verhogen. In Europa is men de andere kant opgegaan: de vrees voor een langdurige periode van te lage inflatie heeft de Europese Centrale Bank ertoe gebracht haar rente nog te verlagen, en haar aankopen van schuldpapier nog uit te breiden. Eén en ander heeft de dollar aantrekkelijker gemaakt, en de euro dus onder druk gezet. Maar het ziet er toch naar uit dat men de jongste weken en maanden ongeveer een evenwichtspeil heeft bereikt.

De indruk ontstaat overigens dat dit ook voor andere belangrijke valuta's zoals de Chinese renminbi en de Japanse yen het geval is. Er is veel gepraat over de koerswijziging van China, dat na een jarenlange stabilisatie van zijn munt t.o.v. de dollar in de zomer van 2015 besloot om de valuta vrijer te laten schommelen. Deze deprecieerde prompt, maar al bij al bleef de waardevermindering beperkt. De vrees dat de Chinezen de vertragende economie meer leven wilden inblazen op kosten van het buitenland werd daarmee vrij snel de wereld uitgeholpen.

Een wisselkoersoorlog kan men overigens missen als kiespijn. De devaluatie van een munt kan zich soms opdringen als sluitstuk van de correctie van een economie. Dat was bijvoorbeeld het geval in België in 1982, toen de concurrentiepositie zo sterk verslechterd was dat ze nog moeilijk zonder een devaluatie op peil kon worden gebracht. En indien haar duurzame economische impact zelfs kon betwijfeld worden ' een depreciatie doet de binnenlandse prijzen immers stijgen, en zo gaat het competitieve voordeel vaak snel verloren ', was ze toch onontbeerlijk als een signaal voor soberheid. Ze was in zekere zin de noodzakelijke begeleiding van de interne maatregelen tot loonmatiging en budgettaire orthodoxie. En dat heeft de Belgische export en economie geen windeieren gelegd: in de loop van de jaren '80 van vorige eeuw slaagde ons land erin zijn competitiviteit aanzienlijk te verbeteren.

Van echt protectionistische remedies is geen sprake.

Maar in de regel zijn depreciaties dus wel uit den boze. Ze kunnen immers vergeldingsmaatregelen uitlokken, en uitmonden in een zero-sum-game als men in een wedloop van competitieve devaluaties belandt. Gelukkig is het in deze behoorlijk volatiele wereld daar niet echt van gekomen, althans niet tot dusver. Het is zelfs opmerkelijk dat de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog niet tot meer wisselkoersreacties heeft geleid. Dat is toch wel te danken aan de veel sterker ontwikkelde internationale coördinatie. Van echt protectionistische remedies is geen sprake, en dat positieve nieuws mag ook eens worden beklemtoond. Het heeft ervoor gezorgd dat wisselkoersen veel minder dan vroeger aan de onzekerheid bijdragen. Jawel, ze schommelen nog; maar ze worden niet meer gebruikt om elkaar de loef af te steken. Houden zo...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst