Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'De nood aan betaalbare huisvesting stijgt'

Gerelateerde onderwerpen :

,
'De nood aan betaalbare huisvesting stijgt'

Jeanique Van Den Heede (c) Shm Vlaamse Ardennen

Bouwkroniek geeft opnieuw het woord aan een reeks CEO’s en andere leidinggevenden uit de brede Belgische bouwsector. Deze week mag Jeanique Van Den Heede, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen uit Oudenaarde, antwoorden op onze vijf vragen.
Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de komende jaren het meeste zal beïnvloeden?
De integratie van nieuwe technologie is sowieso merkbaar. Het gebruik van drones op bouwwerven, virtual reality om ontwerpen tot leven te brengen en de implementatie van nieuwe energiebronnen dienen zich aan.
De voorbije jaren zette de digitalisering zich in onze sector hard door. Enerzijds voelen we het in de eigen interne werking om efficiëntie te bevorderen, om gegevens makkelijker te ontsluiten voor medewerkers en om rapporteringen te bevorderen. Digitale platformen om gegevensuitwisseling mogelijk te maken o.a. met de overheid zijn inmiddels schering en inslag. We evolueren naar een context waar persoonlijke contacten meer en meer plaats maken voor digitale oplossingen, denk bv. aan het gebruik van biddit voor openbare verkopen. Anderzijds evolueert ook de dienstverlening en de communicatie met onze doelgroep zeer snel. Mensen worden meer en meer vanop afstand en via digitale weg verder geholpen. De coronacrisis bracht dit zeker en vast in een stroomversnelling. Daarenboven zullen we ook bij onze doelgroep evolueren naar meer centrale registratiesystemen. De uitdaging hierbij is om er vooral voor te zorgen dat iedereen toegang blijft hebben tot informatie en ondersteuning. Voor kwetsbare doelgroepen is de digitale weg immers niet steeds zo evident en toegankelijk.
 
Welk beroep moeten jongens en meisjes kiezen op school voor een goedbetaalde en interessante loopbaan in de bouw?
Ik zou vooral het advies geven om de eigen talenten en passies te volgen en te ontplooien. Een goed team bestaat uit een variatie van getalenteerde medewerkers. Een goede stielman is goud waard, maar ook ingenieurs, architecten en bouwkundigen zijn noodzakelijk. Daarnaast hebben we medewerkers nodig met een sociale, maatschappelijke of administratieve opleiding die mee instaan voor de dienstverlening en de ondersteuning van onze doelgroep. Ook mensen met kennis van cijfers en interesse in innovatie zijn cruciaal. Belangrijk is engagement, inzet en de wil om samen te werken aan het gezamenlijke doel van een organisatie.
 
Wat heeft de viruscrisis u geleerd over uw bedrijf?
De coronacrisis maakte duidelijk dat we als mensen en als organisatie enorm wendbaar en flexibel zijn. Op een mum van tijd slaagden we erin de werking om te turnen naar meer digitale werkvormen. Iedereen nam meteen verantwoordelijkheid en zorgde ervoor dat de doelstellingen van de organisatie blijvend konden gerealiseerd worden. Ik ben dan ook dankbaar voor het engagement dat mijn team hierin toonde. Het systeem van thuiswerk zal ook in de toekomst een blijvende plaats hebben in de werking. Als organisatie moeten we daarnaast ook voldoende inzetten op teamcontacten. Dat is cruciaal voor een optimale werking en voor het welzijn van medewerkers.
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging voor uw bedrijf of sector?
Ik zie niet zozeer bedreigingen, maar vooral uitdagingen. Onze sector zet voortdurend in op de verdere uitbouw van het patrimonium. En terecht! Want de realiteit is dat wachtlijsten blijven toenemen en dat de nood aan betaalbare huisvesting stijgt. De coronacrisis zal hier zeker en vast ook impact op hebben. Heel wat mensen bevinden zich financieel in een precaire situatie. Wonen neemt een hele hap uit het gezinsbudget. Blijven bouwen aan sociaal wonen is dus de boodschap! Uiteraard is samenwerken met de private sector hierbij voor ons van groot belang. Zo kunnen we samen gemengde sites realiseren en voor iedereen een aangepast woonaanbod voorzien.
Daarnaast blijft het een uitdaging om als sector financieel gezond te blijven. We gaan hierover graag in gesprek met het beleid om het financieringssysteem in onze sector te evalueren en te bekijken welke bijsturingen hierin mogelijk zijn.
 
Bouwen we nog steeds voor de eeuwigheid of krijgen gebouwen straks een uiterste houdbaarheidsdatum?
Niets is voor de eeuwigheid. Maar als Vlamingen zetten we op vlak van bouwen toch in op kwaliteitsvolle producten die een lange levensduur hebben. Het zal vooral belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat we voldoende mee kunnen evolueren met nieuwe technologieën en bouwsystemen die duurzaamheid bevorderen. Energetische normen evolueren zeer snel. Het is dan ook nodig om hierop te kunnen inspelen. Vanuit onze sector willen we hier zeker ook ons steentje toe bijdragen, getuige daarvan zijn de vele renovatieprojecten en de behaalde E-peilen bij realisatie van nieuwbouw. Daarnaast zetten we vanuit de sector in op groene energie. Onze huisvestingsmaatschappij stond zo mee in voor de oprichting van ASTER cv. De doelstelling is hierbij de daken van sociale woningen in Vlaanderen ter beschikking te stellen voor zonnepanelen. Zo willen we inzetten op duurzame energie en hopen we de energiefactuur van onze huurders positief te beïnvloeden.
Naast klimaataspecten is ook de aanpasbaarheid van wonen naar de levensfase of situatie waarin men zich bevindt van belang. We moeten zorgen voor een betaalbaar, aangepast woonaanbod voor diverse doelgroepen (zoals ouderen of personen met een beperking) met een afgestemd zorgaanbod in de nabijheid.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels