Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Marini Top Tower 3000 P-asfaltcentrale gaat digitaal

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
De Marini Top Tower 3000 P-asfaltcentrale gaat digitaal

De Top Tower 3000 P-centrale.

Terwijl de globalisering de standaardisering van producten aanmoedigt, gaat Marini (groep Fayat) tegen de stroom in en blijft hij trouw aan zijn geschiedenis. Elke asfaltcentrale van het merk kan dan ook worden beschouwd als een uniek product dat wordt ontwikkeld in functie van de behoeften van elke klant, vanuit het oogpunt van operationele flexibiliteit en productieprestaties. Zonder het design uit het oog te verliezen, hoe kan het ook anders als rasechte Italiaan!

Ook op Intermat gaat Marini tegen de stroom in door er niet een volledige centrale voor te stellen, maar wel een 360° virtual reality video, met de bedoeling de bezoekers een natuurgetrouwe werfervaring te laten beleven. Het ‘bezoek’ betreft de Top Tower 3000 P-centrale, uitgerust met de nieuwste snufjes inzake ecologie, veiligheid en recycling.

Ze gaat nog beter in haar omgeving op dankzij een verlaagd geluidsniveau, terwijl een gepatenteerd systeem voor het beheer en de behandeling van de emissies voorziet dat ze doorheen een tunnel naar de vergaarbak van de menger en de opslagtank gaan.

Recycling

Het gebruik van gerecycleerde materialen is niet langer een optie. Het is immers zaak grondstoffen te hergebruiken om het tekort aan toeslagmaterialen op te vangen dat het gevolg is van de inkrimping van het aantal steengroeven overal ter wereld, om op energie te bezuinigen en de bitumineuze bindmiddelen in gerecycleerde asfaltmengsels te recycleren. Marini heeft daar vier oplossingen voor:

  1. dosering door middel van de recyclingring (tot 35% standaard en meer dan 35% met de XL-droger);
  2. dosering in de menger (tot 40%);
  3. een gecombineerd ring+menger-systeem (tot 60%). Deze combinatie van de twee technieken biedt de beste technische oplossing inzake flexibiliteit en prestaties bij het gebruik van gerecycleerd asfalt;
  4. een parallelle trommel (tot 90%).

Emissies

Asfaltproductiesites hebben een impact op het milieu door twee soorten emissies. De gekanaliseerde emissies enerzijds en de diffuse emissies anderzijds. De eerste worden uitgestoten tijdens de droog- en mengfasen en onderscheiden zich door welbepaalde emissiepunten met grenswaarden volgens het toegepaste asfaltproductietype. De tweede ontstaan tijdens het laden en storten van de materialen en tijdens andere secundaire stadia in de werking van de asfaltcentrales. Er bestaat geen specifiek, meetbaar emissiepunt, maar ze kunnen verminderd worden door gebruik te maken van een hele reeks technologieën, zoals speciale uitlaatsystemen die de emissies kanaliseren naar het enige uitlaatpunt van de site.

De dampen die uit de bitumentanks ontsnappen en de dampen die ontstaan tijdens het storten van het asfalt in vrachtwagens kunnen eveneens worden gerecupereerd en behandeld via een specifiek recuperatiesysteem.

Rookgassen

Om vervuilende emissies en de door de centrale voortgebrachte geuren te verwijderen, wordt een captatiesysteem voor diffuse emissies geïnstalleerd aan de stortpunten van de vrachtwagens, de skip en de menger, met een olie-afscheidingsfilter.

Tot slot kan nog een andere stap toegevoegd worden. Die bestaat erin de rookgassen te verwarmen door ze doorheen het warmste deel van de centrale, de brander van de droger, te loodsen. De technische oplossing die door Marini wordt aangeboden, biedt verrassende resultaten. Niet verwonderlijk dus dat het systeem de naam Zerovoc (nul-voc of volatile organic compounds) draagt.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Graafmachine in overslaguitvoering verbruikt 25% minder

Graafmachine in overslaguitvoering verbruikt 25% minder

De nieuwe MH3040 van Caterpillar (Bergerat Monnoyeur Belgium) bouwt voort op zijn voorganger, de M325D L MH. Deze graafmachine in overslaguitvoering kan ingezet worden voor overslag bij schroot-, afval- en houtzagerijbedrijven. De giek,[…]

13/07/2021 | Caterpillar
'Machineverkoop wordt beperkt door beschikbaarheid'

'Machineverkoop wordt beperkt door beschikbaarheid'

Komatsu toont de toekomst van de minigraver

Komatsu toont de toekomst van de minigraver

Kobelco introduceert nieuwe generatie graafmachines

Kobelco introduceert nieuwe generatie graafmachines

Meer artikels