Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Lijn investeert 26 miljoen ' in nieuwe Leuvense stelplaats

De Lijn investeert 26 miljoen ' in nieuwe Leuvense stelplaats

Met de spreekwoordelijke eerste spadesteek gaven Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant Johan Van Looy en de Leuvense burgemeester Louis Tobback op vrijdag 17 april aan de Eenmeilaan in Kessel-Lo het officiële startschot voor de bouw van een nieuwe stelplaats van De Lijn. De 6,5 ha grote site zal plaats bieden aan een dienstgebouw met een grondoppervlakte van 700 m² op drie verdiepingen (totale beschikbare vloeroppervlakte 2.100 m²), een onderhoudscentrum met een grondoppervlakte van 2.230 m² op twee verdiepingen (totale beschikbare vloeroppervlakte 4.460 m²), een gesloten wasstraat op 400 m² en een tankstraat onder een luifel op 600 m². De werkzaamheden worden uitgevoerd door het consortium Hermes met aannemer Denys, Democo en Macquarie.

De nieuwe site op het spoorwegplateau zal plaats bieden aan 128 bussen en 300 medewerkers. De ontwerpers schonken veel aandacht aan duurzaamheid, veilige arbeidsomstandigheden en een degelijke inpassing in de omgeving. De bouw van deze nieuwe stelplaats, die 15 maanden na de start van de werkzaamheden half juli volgend jaar moet klaar zijn en 26 miljoen ' mag kosten, past in de ontwikkeling van de projectzone Leuven-Noord. Het project wordt gefinancierd via een publiek-private samenwerking (pps), waardoor de kosten voor de realisatie en het onderhoud gespreid worden over 25 jaar.

Kloppend hart

'Deze nieuwe stelplaats van De Lijn is het kloppende hart en de backoffice van een organisatie, hier van het openbaar vervoer in Leuven. We investeren graag in deze stelplaats, de grootste van Vlaams-Brabant, die op een moderne en milieuvriendelijke manier wordt uitgebouwd in een groene omgeving en met respect voor de omwonenden, waarbij gestreefd wordt naar een maximale beperking van de geluidsoverlast. Deze investering is ook gericht naar de toekomst: de stelplaats voorziet 30% meer capaciteit dan vandaag en er zijn nog mogelijkheden om uit te breiden. Als we vandaag kunnen investeren in De Lijn is dat trouwens ook dankzij besparingen. We zorgen ervoor dat het investeringsbudget inzake o.a. rollend materieel gevrijwaard blijft. Bovendien gaan we uit van vraaggestuurdheid; zo is het aantal busreizigers in Leuven de jongste twintig jaar vervijfvoudigd', meldt minister Weyts.

Johan Van Looy noemt het spoorwegplateau de beste inplantingsplaats voor deze nieuwe stelplaats. 'We beschikken hier over een ruimte van 6,5 ha die redelijk goed afgedekt is van de omgeving. Voor de ontsluiting van de site hebben we een goede weg gevonden via de spoorwegbrug, die gevrijwaard is van busverkeer met uitzondering van de lokale bussen. De wasstraat, waar we met gerecupereerd regenwater werken, en de tankinstallatie worden overdekt om geluidsredenen en de daken krijgen een heel mooie groenafdekking. Het strategisch gelegen dienstgebouw vormt een goede buffer. We bieden parkeergelegenheid aan 128 bussen, waarvan 96 standaardbussen en 32 gelede bussen, en in het bijhorende onderhoudscentrum kunnen 24 bussen parkeren. Er komt tevens een overdekte stalruimte voor 63 fietsen en 35 moto's en er is parkeergelegenheid voor personenwagens. Groendaken, warmtepompvoorzieningen en een waterinfiltratiebekken voor de ganse site maken deze stelplaats bovendien erg energiezuinig. In het onderhoudscentrum wordt gewerkt met constructies die aanpasbaar zijn aan de grootte van de mecaniciens en voor dakwerken zijn speciale veiligheidsconstructies voorzien', deelt hij mee.

Vuntcomplex

Louis Tobback noemt dit project een belangrijke stap in de ontwikkeling van Leuven-Noord, die 25 jaar geleden gestart is en die met de bouw van het Vlaams Administratief Centrum (VAC) en de evoluties op de Vuurkruisenlaan en de Diestsevest al enigszins vorm gekregen heeft. Hij pleit andermaal voor de aanleg van een nieuwe weg die de grote parking die de NMBS in deze omgeving wil aanleggen via het Vuntcomplex rechtstreeks zou verbinden met de E314. Deze oplossing, waarmee een investering van 30 miljoen ' is gemoeid, zou de files op de E314 richting Brussel doen slinken vermits autobestuurders zo makkelijker in Leuven de trein kunnen nemen.

'Het aantal Leuvense busreizigers is de jongste twintig jaar inderdaad vervijfvoudigd, terwijl oorspronkelijk slechts gestreefd werd naar een verdubbeling. Toen het busstation aan het Martelarenplein in 1998 werd geopend, dachten we trouwens nog dat het veel te groot zou zijn. Dit nieuwe project opent perspectieven voor de bestaande stelplaats van De Lijn om een combinatie te maken met de Diestsestraat teneinde bepaalde lijnen anders te oriënteren en het busstation deels of geheel te splitsen. Via het spoorwegplateau kunnen we een rechtstreekse aansluiting maken met de E314 en het GEN. Wanneer de NMBS hiernaast zijn voorziene grote parking bouwt die toegankelijk moet zijn via de E314, zouden een aantal reizigers van daaruit op de trein kunnen stappen. Hiervoor vragen we van AWV 30 miljoen ', een relatief klein bedrag voor een zeer nuttig wegencomplex. Dat Vuntcomplex tegen de E314 zou trouwens ook het hele probleem van de Vaartkom verlichten. Ook de ontsluiting van de stelplaats verbetert omdat de bussen van De Lijn de Eenmeilaan en het woongebied dan onaangeroerd kunnen laten. Aan het eind van dit terrein aansluitend op de stelplaats van De Lijn wil de universiteit bovendien een wetenschapspark ontwikkelen', beklemtoont de Leuvense burgervader. ' JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse