Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Lijn en Fluvius werken samen voor laadinfrastructuur

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
De Lijn en Fluvius werken samen voor laadinfrastructuur

Vervoermaatschappij De Lijn en netbedrijf Fluvius starten een structurele samenwerking voor de realisatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische bussen in Vlaanderen. Door de samenwerking mikken beide bedrijven vooral op synergievoordelen, onder meer door hun investeringsplannen maximaal op elkaar af te stemmen..

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen De Lijn en Fluvius moet voldoende laadinfrastructuur voorzien, zowel op de stelplaatsen en de onderhoudscentra van De Lijn als – indien mogelijk – op het openbaar domein. Fluvius zoekt hierbij ook maximaal synergie met de bestaande elektriciteitsnetten en -cabines. Gemiddeld vraagt een stelplaats een elektrisch vermogen van 10 megavoltampère (MVA), wat ongeveer overeenkomt met het aansluitvermogen van een duizendtal gezinnen.
 
De samenwerking tussen De Lijn en Fluvius startte dit voorjaar met een proefproject in Leuven, waar sinds september zes elektrische bussen rijden. Het succes van dat proefproject lag aan de basis van de structurele samenwerking die nu wordt opgestart. De zopas gesloten overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en kan verlengd worden met telkens vijf jaar. Tussentijds gebeuren er evaluaties om uit de ervaringen eventuele tussentijdse wijzigingen door te voeren.
 
Voor de vergroening van haar vloot kiest De Lijn resoluut voor elektrische bussen, of kortweg ‘e-bussen’. Die hebben geen klassieke verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen zoals diesel of benzine, maar worden aangedreven door een elektrische motor en batterij. In totaal wil De Lijn tegen 2035 liefst 1.200 bussen vervangen door hybride of elektrische exemplaren. Om die bussen op te laden is op tal van plaatsen heel wat elektrisch vermogen nodig. Fluvius zal die ambitie mee helpen realiseren.
 
Beide partners stellen samen een plan van aanpak op om de stelplaatsen en onderhoudscentra van De Lijn voor te bereiden op de aanleg van de nodige infrastructuur. Voor elke site zorgt Fluvius voor een advies op maat waarmee De Lijn tegemoet kan komen aan de vermogensbehoefte ter plaatse. Zo kunnen Fluvius en De Lijn samen een stappenplan opstellen voor de geleidelijke uitrol en aansluiting van oplaadinfrastructuur, zonder dat de lokale energiebevoorrading in het gedrang komt. Ook mogelijke toekomstige laadlocaties op het openbaar domein worden verder onderzocht.
 
De samenwerkingsovereenkomst heeft geen directe financiële impact. De effectieve realisaties van de aansluitingspunten zijn een resultaat van de samenwerking en worden steeds afzonderlijk voorgelegd aan de raad van bestuur van De Lijn. De raad van bestuur buigt zich vervolgens over de goedkeuring in functie van het investeringsprogramma en de gefaseerde uitrol van de elektrische bussystemen in Vlaanderen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Renovatie- en energiepremie samen in één loket

Renovatie- en energiepremie samen in één loket

De Vlaamse renovatiepremie en energiepremies worden geïntegreerd in éénn loket. Tot 30 juni moesten de renovatie- en energiepremies afzonderlijk worden aangevraagd. Vanaf 1 oktober kunnen deze premies tegelijk worden[…]

05/07/2022 | Renovatie
Warmte en koude uit vier natuurelementen

Warmte en koude uit vier natuurelementen

TINC wordt partner van Zelfstroom

TINC wordt partner van Zelfstroom

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

Meer artikels