Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De kathedraal van Doornik: einde in zicht van een tien jaar oude bouwwerf

De kathedraal van Doornik: einde in zicht van een tien jaar oude bouwwerf

De Onze-Lieve-Vrouwkathedraal in Doornik, meesterwerk van gotische kunst en Unesco-werelderfgoed, genoot bijzondere aandacht van heel wat meestal lokale bedrijven en vakmensen. (foto Dherte)

© Stephane Martin 2010

In de komende maanden zal de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Doornik geleidelijk bevrijd worden van de stellingen en witte doeken die haar sedert jaren aan het oog onttrekken, waarna ze opnieuw kan schitteren in het Doornikse landschap. Dit is het einde van titanenwerken die een decennium hebben geduurd.

Version:1.0 StartHTML:0000000105 EndHTML:0000009260 StartFragment:0042840069 2ndFragment:0000000000

De Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Doornik behoort tot het uitzonderlijke erfgoed van Wallonië en prijkt sedert 2000 op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Dit is het enige religieuze bouwwerk in België dat als kathedraal werd opgetrokken. De bouwwerken, die in de twaalfde eeuw (1171) van start gingen, werden in het begin van de veertiende eeuw voltooid met toevoeging van de westelijke portiek. Dit betekent dat er gedurende bijna twee eeuwen aan gewerkt werd, in opeenvolgende fasen. Wat stellen die tien jaar dan voor?

Na zonder verpinken de aanvallen van de beeldenstormers te hebben doorstaan in augustus 1566, gevolgd door die van de Franse revolutionairen aan het eind van de achttiende eeuw en de intense Duitse bombardementen in mei 1940, zal een tornado uiteindelijk haar weerstand breken in augustus 1999. Het jaar erna worden al noodwerken uitgevoerd om het gotische koor te ondersteunen en de steunberen van de toren te versterken. Deze tijdelijke maatregelen hebben de stad Doornik, de provincie Henegouwen en het bisdom ertoe aangezet om samen een globaal restauratieproject uit te werken met de steun van het Waalse Gewest. In januari 2006 legt een team van specialisten een restauratiemasterplan voor aan de Waalse regering. De eerste restauratiewerken gaan in 2008 van start.

Het betref een levensgrote showcase voor de knowhow van onze ondernemingen en vakmensen. De werkzaamheden, die werden gecoördineerd door de Provincie en het Waalse Gewest, hebben onder leiding van projectauteur Vincent Brunelle en de firma Monument Hainaut en haar onderaannemers geleid tot het herstel van het transept en zijn torens. De renovatie gebeurde met specifieke en soms voorouderlijke technieken, met respect voor de filosofie van het bouwwerk en de stijl van de oorspronkelijke bouwers. De verschillende fasen omvatten de reiniging en/of vervanging van stenen, het leggen van nieuwe loodbedekkingen op de torens, de restauratie van de glasramen, de restauratie en het plaatsen van kruisen, enz.

Dit betreft dus de voltooiing van een project waarbij tal van bedrijven en vakmensen betrokken waren, dat zo’n 17 miljoen € gekost heeft en dat de regionale expertise en knowhow sterk in de verf heeft gezet.

Een klein overzicht van de werken en de uitvoerders

De Sint-Jan, Brunin, Treille en Mariatorens werden volledig gerestaureerd, wat ook het leggen van lood omvatte door de firma Battais, onderaannemer voor Monument Hainaut;

De apsissen aan de noord- en zuidkant

De glasramen van de apsissen werden volledig gerestaureerd door Monument Hainaut, onder toezicht van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium). Die van de noordkant zijn net afgewerkt en de stellingen werden weggenomen;

Wegnemen van de stellingen

De kathedraal van Doornik wordt omgeven door bijna 17.000 m2 aan stellingen. Die van het transept zullen stap voor stap weggehaald worden tussen augustus en oktober 2018. Na de verwijdering van de laatste stellingen kan ook de monumentale kraan gedemonteerd worden. 

De Lantaarntoren

Na langdurige verstevigingswerken aan het gebinte van de hoogste toren van het bouwwerk en enkele metselwerken is de bedekking van de Lantaarntoren met zo’n 900 m² lood bijna een feit.

Bedekking

De firma Battais zal de loodbedekking van de Lantaarntoren in juli 2018 voltooien. Daarna kan ze het Engels papier aanbrengen dat in 2016 en 2017 getekend werd door circa 2.500 personen (inwoners van Doornik, toeristen, …) tijdens diverse events die door de plaatselijke toeristische dienst georganiseerd werden om een onvergankelijke herinnering na te laten in de top van de kathedraal en toekomstige archeologen stof tot nadenken te geven.

De haan neemt zijn plaats weer in

Ter voltooiing van de werken aan de Lantaarntoren kreeg het kruis dat er begin 2018 geplaatst werd een loodbedekking en krijgt de originele haan, die van 1901 dateert, zijn plaats terug. Het heilige dier onderging een opknapbeurt in de werkplaatsen van het Dinantse bedrijf Claebots. Een vernieuwde mast met kogellager zullen hem een beter evenwicht en voldoende luchtweerstand verlenen.

In afwachting van zijn officiële plaatsing, die voorzien is voor september 2018, en van de eindafwerking met verguldsel is de haan te bezichtigen in de schatkamer van de kathedraal. Zijn plaatsing zal overigens gepaard gaan met een traditionele ceremonie en doop. De traditie wil immers dat de jongste werknemer op de bouwwerf het dier zijn definitieve plaats teruggeeft

De meer recente haan, die in 1996 gecreëerd werd door Maison Le Mens en die tot nu toe de top van de Lantaarntoren sierde, onderging op zijn beurt een restauratie. Hij is eveneens te zien in de schatkamer van de kathedraal. 

Gotische kathedraal middenin een digitale wijk

In juni 2017 werd een nieuwe raamovereenkomst gesloten met de Waalse minister van Erfgoed, die een bijkomende enveloppe heeft toegekend gespreid over vijf jaar (2017-2021). Ze volgt op de voorgaande raamovereenkomst die de periode 2008-2014 bestreek.ijdens de werkzaamheden blijft de kathedraal open voor het publiek en toegankelijk voor misvieringen. De uitgevoerde interventies moeten bijdragen tot de toeristische en economische aantrekkingskracht van Doornik en de revitalisering van de buurt rondom de kathedraal.

Dit zal tevens toelaten om de bouw van een ‘Smart Center’ te integreren, dat het uitstalraam moet worden van de vernieuwde strategie van de stad Doornik met veel ruimte voor innovatie en technologie, een zintuiglijk parcours en een auditorium van de toekomst, midden in het stadscentrum en het Unesco-werelderfgoed.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AML verdeelt Mecalac in Wallonië en Brussel

AML verdeelt Mecalac in Wallonië en Brussel

Materieelproducent Mecalac heeft een akkoord gesloten met distributeur AML voor Wallonië en Brussel. AML was tot voor kort vooral een lokale dealer van premium-merken in materieel. Het is voor het eerst dat Ateliers Marcel Lambert (AML)[…]

10/12/2021 | MaterieelVerhuur
Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron herontwikkelt drie ziekenhuissites in Charleroi

Thomas & Piron herontwikkelt drie ziekenhuissites in Charleroi

Sprimont krijgt meest innovatieve gezondheidscampus van Wallonië

Sprimont krijgt meest innovatieve gezondheidscampus van Wallonië

Meer artikels