Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Ideale Woning verkoopt kluswoningen via erfpacht

De Ideale Woning verkoopt kluswoningen via erfpacht

Het patrimonium van de sociale huisvestingmaatschappij De Ideale Woning uit Antwerpen omvat verscheidene verouderde sociale woningen die al een tijdje leeg staan. Dat is jammer voor wie een sociale woning zoekt, maar ook voor de buurt waarin die woningen liggen.

Door de heel specifieke en strenge Vlaamse renovatie-eisen waaraan de huisvestingsmaatschappijen moeten voldoen, is het niet langer zinvol om dergelijke oude woningen nog als sociale woning te renoveren. De Ideale Woning gaat deze sociale woningen vanaf nu via erfpacht verkopen als kluswoningen. Die moeten binnen de vijf jaar gerenoveerd worden. Bij de lancering van dit gloednieuwe concept werden in eerste instantie negen kluswoningen te koop aangeboden.

Recent maakte de Vlaamse Woonraad bekend dat de druk op de onderste lagen van de private huurmarkt de jongste jaren sterk is toegenomen. De wooncrisis is vooral hier voelbaar. Het aanbod aan betaalbare private huurwoningen voor inkomenszwakkere gezinnen daalt stelselmatig. De kwaliteit van de woningen (huizen en appartementen) blijft ondermaats, terwijl net hier de huurprijzen het sterkst gestegen zijn. Huurders met een laag inkomen vinden dus steeds moeilijker toegang tot de woonmarkt. Ze kampen ook steeds vaker met problemen inzake de kwaliteit en de betaalbaarheid van het wonen, onder meer door stijgende huur- en energiekosten.

Lage inkomens

“Voor huurders met een laag inkomen is het daardoor nog moeilijker geworden om in afwachting van een sociale woning een geschikte woning te vinden op de private markt. Bij De Ideale Woning proberen we er alles aan te doen om onze huurprijzen zo laag mogelijk te houden. Zo kunnen ook bewoners met een laag inkomen aan hun trekken komen. We proberen bovendien het aanbod aan sociale woningen zo breed en zo ruim mogelijk te maken. We willen er toe komen dat iedereen een woning kan vinden die het best bij hem of haar past. Daarom lanceren we het concept van de kluswoningen”, verklaart Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

De kluswoningen worden verkocht via erfpacht met renovatieverplichting. Dankzij deze regeling blijft de aankoop betaalbaar. Voor de duur van de erfpacht – 70 jaar, verlengbaar met twee keer 10 jaar tot 90 jaar – mag de koper de kluswoning gebruiken alsof hij of zij de eigenaar is. Hiervoor moet een eenmalige instapvergoeding  worden betaald, die maximum de helft van de waarde van de grond bedraagt, evenals een jaarlijkse vergoeding of erfpachtcanon. Ook deze vergoeding is afhankelijk van de waarde van de grond. Op die manier probeert De Ideale Woning de prijs zo laag mogelijk te houden.

Verplichte renovatie

Bij de aankoop van een kluswoning via erfpacht hoeft de koper dus geen zware hypotheek te sluiten. Bovendien is de jaarlijkse erfpachtcanon aftrekbaar in de personenbelasting. Ook de registratierechten zullen ten opzichte van een normale verkoop een stuk lager zijn. De koper is wel verplicht om binnen de vijf jaar de kluswoning volledig op eigen kosten te renoveren. Aan het einde van de erfpacht wordt De Ideale Woning opnieuw eigenaar van de kluswoning.

“Wie via erfpacht een kluswoning koopt, verwerft in feite het zakelijke recht om de grond en de woning als eigendom te gebruiken. Men koopt met andere woorden de grond en de woning niet, maar betaalt wel voor het recht om die voor een langere periode te gebruiken. Na de erfpacht gaan de grond en de woning terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Maar ondertussen hebben wel tot drie generaties aan een heel laag tarief in de kluswoning kunnen wonen”, verduidelijkt Gert Eyckmans, directeur van De Ideale Woning.

Met het concept van de kluswoningen kunnen ook bewoners met een laag inkomen voor een termijn van 70 tot 90 jaar genieten van een eigen woning. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een kluswoning via erfpacht moet men wel voldoen aan de voorwaarden voor de aankoop van een sociale woning. Een kluswoning wordt toegewezen volgens de chronologie van de inschrijvingen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef voor de aankoop van een sociale woning ook eerst in aanmerking komt om een kluswoning te kopen.

Eerste kluswoningen

In het volledige patrimonium van De Ideale Woning komen 85 verouderde, maar charmante woningen in aanmerking als kluswoning. Die zullen de komende jaren geleidelijk op de markt komen. In een eerste fase wordt nu een reeks van negen kluswoningen te koop aangeboden: aan de Smaragdstraat 4 en 30, de Saffierstraat 140, de Groenenhoekstraat 22 en de Florent Cootmansplein 19 in Berchem en aan de Griffier Schobbens-laan 5 en de Weerstandlaan 19, 49 en 57 in Borgerhout.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Over het nieuwe goederenrecht kwamen al vele berichten in de pers. Meestal over het terughalen van een bal of een hond uit de tuin van een buurman, maar ook over het plaatsen van een bouwsteiger buiten de perceelsgrens voor renovaties. Het[…]

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Meer artikels