Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Ideale Woning bouwt nieuwe wijk in Wijnegem

De Ideale Woning bouwt nieuwe wijk in Wijnegem

De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en het gemeentebestuur ontwikkelen op een site van ongeveer 11 ha aan de Merksemsebaan in Wijnegem een nieuwe wijk. Die krijgt de naam De Werve Hoef en zal plaats bieden aan zowat 300 woningen. Vanaf de eerste ontwikkelingsplannen tot en met de uitrusting van de individuele woningen zal in alle aspecten rekening worden gehouden met duurzaamheid. De realisatie van De Werve Hoef geldt als testproject voor de ontwikkeling van duurzame wijken die hiervoor wordt getoetst aan de nieuwe Vlaamse duurzaamheidsmeter.

De Werve Hoef ligt aan de rand van Wijnegem tussen de Merksemsebaan, de Houtlaan, het Albertkanaal, de Zandstraat en de Beukenlaan. Het terrein van ongeveer 11 ha is al jaren eigendom van De Ideale Woning. In 2008 maakte Igean een eerste stedenbouwkundige studie. De site biedt plaats aan ongeveer driehonderd woningen en zal de komende vijftien jaar in verschillende fases worden aangelegd. De eerste fase van dit plan is ondertussen gestart. De Ideale Woning zal tijdens deze fase 62 appartementen en enkele handelsruimten realiseren. De eerste bewoners worden in 2021 verwacht.

Duurzame wijk

De gemeente Wijnegem en De Ideale Woning maakten gebruik van het project 'Lerend Netwerk Duurzame Wijken' om het masterplan opnieuw te bekijken. Ze kozen resoluut voor de ontwikkeling van een duurzame wijk. 'De aandacht voor duurzaamheid begint bij de eerste ontwikkelingsplannen en loopt verder in alle aspecten tot en met de uitrusting van de individuele woning. Dankzij de ondersteuning van VIBE vzw en het Lerend Netwerk stelden wij samen met de gemeente Wijnegem een ambitienota op voor de nieuwe wijk. De buurtbewoners konden ook hun steentje bijdragen', onderlijnt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

De ambitienota legt de lat hoog voor wat duurzaamheid betreft. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke CO2-neutraliteit, de energievraag op de site zal maximaal worden beperkt en er zullen zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen worden aangewend. Ook zal worden nagegaan op welke manier de energievraag en het energieaanbod op de site op elkaar kunnen worden afgestemd en welke rol hernieuwbare energie hierin krijgt. Vanzelfsprekend wordt er ook gebouwd met duurzaam en ecologisch verantwoord materiaal. De aanvoer van bouwmaterialen zal gebeuren via het Albertkanaal. Om de site ecologisch vlot te laten functioneren, zullen een goede organisatie van het afvalbeheer, de waterhuishouding, een minimale verharding van oppervlaktes of compensatie ervan nodig zijn.

Buurtondersteunende functies

Ook voor de inrichting van het terrein mikken De Ideale Woning en de gemeente Wijnegem hoog. Er wordt een mix aan woningen gerealiseerd, bestemd voor verschillende doel- en inkomensgroepen. Daarnaast komen er buurtondersteunende functies, waaronder een park en private ruimtes en een kindvriendelijke openbare ruimte die de bestaande structuur van de omgevende wijk aanvult.

Op de site is tevens ruimte voorzien voor duurzame woonvormen zoals bouwgroepen, co-housing, zorgwonen, collectieve gestapelde woonvormen,' Ook nieuwe vormen van beheer en ter beschikkingstelling worden onderzocht, zoals erfpacht, Community Land Trust (CLT), huur met aankoopoptie, ' Er is ook plaats voor wonen in samenwerking met de zorg- en welzijnssector. Verspreid over het projectgebied is een aanzienlijk aantal woningen volledig woonklaar voor rolstoelgebruikers.

'De Werve Hoef is eigenlijk een historische site. Vanaf de zestiende eeuw stond er een hoeve op de plek van de huidige gebouwen. Aan de andere kant van het terrein werden middeleeuwse sporen gevonden van een begraafplaats en een bijhorende kerk uit de vijftiende eeuw. De nieuwe ontwikkeling gaat respectvol om met deze waardevolle historiek', benadrukt schepen van Huisvesting Leen Wouters.

Via een open oproep van de Vlaamse bouwmeester gingen De Ideale Woning en de gemeente Wijnegem op zoek naar een ontwerper voor het nieuwe masterplan. Het bureau Collectief Noord Architecten uit Antwerpen kwam als beste uit de ontwerpwedstrijd en werkte het masterplan uit samen met LAMA land­scape architects, Denc!-studio, Common-ground en EVA-international. De ontwerpers vertrekken vanuit het landschap om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Hun basis is het typische akkerlandschap uit de streek. Ze zetten het landschap actief in als productielandschap, akkers, boomgaarden en weiden voor een CSA-boerderij (Community Supported Agriculture) of landbouw gedragen door een gemeenschap. De stadsboerderij krijgt ongeveer 5,5 ha grond ter beschikking. De wijkbewoners kunnen door het kopen van aandelen bij het project worden betrokken en krijgen daarvoor pluk- en oogstrecht. Wellicht blijft nog plaats over voor enkele volkstuintjes.

De Werve Hoef geldt als testproject voor de ontwikkeling van duurzame wijken.

De architecten behouden de belangrijke elementen in het landschap en tonen respect voor de historische waarde van het terrein. Ze clusteren de bewoning in woonstempels. Deze zijn vrij dicht bebouwd, maar hun beperkte schaal zorgt voor een echte buurtbeleving bij de bewoners en verankering in de omgeving. De auto verdwijnt uit het landschap; het openbaar domein is van de trage weggebruiker. De toekomstige bewoners moeten hun wagen achterlaten op één van de drie parkings aan de rand van de nieuwe wijk.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde