Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De Hoorn: open ontmoetingsplaats in een creatieve werkomgeving

Gerelateerde onderwerpen :

De Hoorn: open ontmoetingsplaats in een creatieve werkomgeving

De Hoorn, een voormalige brouwerij van Stella Artois, toont wat het geslaagde resultaat kan zijn van de ontmoeting tussen een groep jonge bouwheren met een programmatorische visie, een historisch monument dat meer dan een kwarteeuw had leeggestaan wegens 'commercieel onontwikkelbaar' en een architectenbureau dat er desondanks in geslaagd is om hier een ambitieus project uit te werken.

In 2006 beslisten zeven jonge Leuvense creatieve ondernemers om samen een innoverende werkomgeving te creëren, een open ontmoetingsplaats waar kruisbestuiving, creativiteit en ondernemerschap centraal staan. Eind 2007 kon De Hoorn gekocht worden, een beschermd monument waar in 1926 de eerste Stella Artois gebrouwen werd. De initiatiefnemers wilden het omvormen tot een veelzijdig complex met kantoren voor de creatieve economie, evenementenzalen (vooral in de historische brouwzalen) en horeca. In 2008 overtuigde het jonge architectenbureau 360 architecten hen met een tegelijk poëtisch en pragmatisch project. Toen bestond De Hoorn uit de originele brouwerij Artois uit 1923 en de twee later toegevoegde brouwerijen Internationaal (1962) en Immo (1964). Het beschermingsbesluit uit 1997 bepaalde dat van de brouwerij Artois zowel het gebouw als de brouwinrichting bewaard moesten blijven. Van de delen Immo en Internationaal was alleen het gebouw beschermd.

Het bureau 360 koos voor een complexe combinatie van restauratie (brouwerij Artois), casco renovatie (brouwerij Immo en Internationaal) en nieuwbouw. De middelste brouwerij Internationaal werd zoveel mogelijk uitgehold om licht en lucht tot diep in het compacte volume te doen vloeien (via een atrium op niveau + 0 tot en met + 2 met daarboven een patio vanaf niveau + 3). Zo kon ook de oorspronkelijke zuidelijke buitengevel van de oude brouwerij Artois evenals zijn interne symmetrische opbouw in ere hersteld worden. Aan de zuidzijde kwam een beperkte nieuwbouw voor de verticale circulatie en een nieuwe open gevel met een riant uitzicht op de stad.

In het gebouw schikte het programma zich naar de bestaande ruimtes en machines of werd daarentegen net drastisch ingegrepen (patio, strippen van de structuur tot casco, perforatie van de silowanden, '). Verloren gewaande ruimtes werden bewust ingericht als tussenruimte of informele ontmoetingsplaats. De ingrepen in de monumentale zalen beperkten zich vooral tot het verbeteren van de bruikbaarheid en het articuleren van hun ruimtelijke kwaliteit. De casco structuren bleven leesbaar en het geheel behield zijn ruwe en industriële karakter. De aan- of invullingen konden duidelijk onderscheiden worden.

Het project werd in september 2012 voorlopig opgeleverd en is volledig verhuurd. Het kantoorgedeelte biedt onderdak aan zowat 230 personen en werd opgesplitst in een klassieke kantoorverhuur voor grotere bedrijven en een incubator/dienstencentrum waar een twintigtal bedrijfjes en starters gehuisvest zijn. Door het delen van o.a. vergader- en ict-faciliteiten, het onthaal, de keuken en een community manager kunnen kleine start-ups voor weinig geld toch genieten van een volwaardige kantooromgeving. De Hoorn huldigt bovendien een uitgesproken visie over (co-)werken: je huurt er veeleer een plek in een netwerk dan een ruimte. Intussen werden ter plaatse al talrijke samenwerkingsverbanden gelegd tussen bedrijven die elkaar voordien niet kenden en veranderden verschillende mensen zelfs reeds van job in ditzelfde gebouw.

In 2014 werden hier meer dan 250 events georganiseerd, van trouwfeesten en productlanceringen over lezingen en studienamiddagen tot tv-opnames, beurzen en galabals. Samen met het fonds Inbev Baillet Latour werd tevens een 'heritage trail' uitgewerkt waarbij bezoekers en werknemers doorheen het ganse gebouw informatie krijgen over diens geschiedenis.

Bar Brazil

Intussen werd ook het Grand Café geopend als publieke 'living room' van De Hoorn. De werknemers komen zoveel mogelijk uit de sociale economie. Het braakliggende terrein naast het terras werd op eigen initiatief en met de goedkeuring en steun van de stad Leuven tijdelijk ingericht als pop-up park en er werden samenwerkingen gezocht met lokale kunstenaars en sociale organisaties zoals Leren Ondernemen om het park voort in te vullen met o.a. street art en moestuintjes. In dit park werden en worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals een winterbuurtbarbecue, muziekoptredens en een Bar Brazil tijdens het wereldkampioenschap voetbal 2014.

De Hoorn is een zuiver privé-initiatief, dat wel kon genieten van een aantal premies en subsidies en dat partnerships is aangegaan om dit project mogelijk te maken. Het toont aan dat verschillende particulieren of bedrijven zich samen kunnen organiseren en als eindgebruikers zelf een vastgoedproject ontwikkelen dat een volwaardig en waardevol alternatief vormt voor de klassieke commerciële projectontwikkeling. Zo kregen programma's waarmee geen rekening wordt gehouden in de private vastgoedmarkt toch een plaats in de stad. Daarenboven zijn de eigenaars ook eindgebruikers, wat leidt tot meer programmatorische en architecturale expressie en tot een groter publiek engagement als gebouw en in de buurt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de bouw van een gascentrale van 900 MW in Dilsen-Stokkem. De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten op slechts 189[…]

20/09/2021 | ProjectenElektriciteit
Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Meer artikels