Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'De grootste impact zal van big data komen'

'De grootste impact zal van big data komen'

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO uit de Belgische bouwsector. Het antwoord op onze vijf vragen komt deze week van Ingrid Ceusters van vastgoedspeler Ceusters nv.
Welke nieuwe technologie zal uw business de komende jaren het meeste beïnvloeden?
AI, VR, drones en 3D-printen zullen de bouwsector erg beïnvloeden, zeker op vlak van dienstverlening en efficiëntie. Denk maar aan Wijnegem Shop Eat Enjoy dat haar eigen ‘Waze’ voor klanten ontwikkelde om sneller je shop te vinden. Ook virtual reality is overal. Je kan tegenwoordig een appartement of kantoorruimte bekijken en zelfs inrichten nog voor het gebouwd is. Dat is een luxe die niet meer zal verdwijnen en zal blijven evolueren. Maar ik verwacht de grootste impact van big data. Meten is weten, zeker in onze sterk geconnecteerde wereld. Data zal nog meer gebruikt worden om de bouwsector efficiënter te doen werken. Vastgoed zal steeds meer een service worden, zeker in het professionele vastgoed. De eerste stappen waren hier al gezet en corona heeft die evolutie versneld. Ik benadruk wel dat technologie in de eerste plaats ten dienste moet staan van de gebruiker en de business en niet omgekeerd. Technologie moet bijdragen tot een betere werking en niet ingeschakeld worden volgens economische wetmatigheden van IT-actoren of hypes die vaak maar een kort leven beschoren zijn.
 
Welk bouwberoep moeten jongens en meisjes vandaag kiezen op school voor een goedbetaalde en interessante loopbaan in de bouw?
We kunnen niet om het feit heen dat élk beroep - ook die buiten de bouwsector - meer en meer IT-gedreven wordt. Toch draait het in elke sector in de eerste plaats om mensen. Het is een cliché, maar jongeren moeten een richting kiezen die ze graag doen en aankunnen. Er moet wel een uitdaging in zitten. Laat je hoofd op jonge leeftijd niet gek maken door hypes of snel geldgewin. Een brede kennis opbouwen, logisch leren redeneren en je talenten ontwikkelen zijn de beste garantie op een interessante loopbaan. Elk beroep in de bouw en vastgoedwereld heeft zijn functie en ondergaat een digitalisering. En meestal komt creativiteit wel bovendrijven.
 
Wat heeft de coronacrisis u geleerd over uw bedrijf?
Ik heb geleerd dat onze mensen bijzonder veerkrachtig zijn. Er heerste een grote solidariteit onder de medewerkers, een besef dat we er samen doorgeraken en dat is belangrijk. Als bedrijf zijn we sterker geworden om in de toekomst met onverwachte crisissen om te kunnen gaan. Als CEO onthoud ik dat in deze turbulente periode, met steeds wisselende maatregelen en soms onsamenhangende visies, open communiceren het enige middel was om begrip te creëren voor bepaalde beslissingen. Het leerde me dat een realistische, positieve visie geven hand in hand gaat met motivatie en het vooruitstuwen van de organisatie.
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging voor uw bedrijf/sector?
De complexe arbeidswetgeving en de vele juridische regels in ons land maken ondernemen vandaag heel moeilijk. Als bedrijfsleider is onze core business om duurzaam te groeien. De complexe wetgeving zorgt er bovendien voor dat bedrijven van eigen bodem vaak de duimen moeten leggen voor grote buitenlandse groepen. Als ik één iets zou kunnen veranderen, zou ik België wat ondernemersvriendelijker willen maken.
 
Bouwen we nog steeds voor de eeuwigheid of krijgen gebouwen straks een uiterste houdbaarheidsdatum?
Ook nieuwe gebouwen krijgen een houdbaarheidsdatum, dat is zonder twijfel zo. Maar in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN moet er globaal nog een hele weg afgelegd worden. Wij doen vandaag al goed ons best met een oud maar tegelijk vaak historisch waardevol patrimonium. En dan verwijs ik naar de waarde van eigentijdse architectuur: elke periode heeft waardevolle monumenten achtergelaten, een nalatenschap die ook haar waarde opeist. Het is de taak van de welvarende landen om ervoor te zorgen dat de armere landen leren uit onze fouten en zo een voorsprong of ten minste een inhaalbeweging kunnen maken. Ik geloof dat wij - vanuit onze Westerse wereld - een grote verantwoordelijkheid dragen in een leefbare wereld voor morgen en overmorgen. Maar hetzelfde geldt voor duurzame landbouw, gebruik van energie,...
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Buiten werken tijdens de winter

Publireportage

Buiten werken tijdens de winter

Er zijn veel beroepen die in de winter zwaarder worden. Bouw- en constructiewerken, wegenwerken, de transportsector: stuk voor stuk moeten ze het barre winterweer trotseren. Wie tijdens de wintermaanden buiten aan de slag is, staat bloot aan[…]

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Publireportage

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Publireportage

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Deschacht biedt klanten gratis merkonafhankelijke BIM-bibliotheek

Interview

Deschacht biedt klanten gratis merkonafhankelijke BIM-bibliotheek

Meer artikels