Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De duurzaamste asfaltcentrale van Nederland

Na een ingrijpende renovatie is de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom nu de duurzaamste centrale van Nederland. In de centrale kunnen verschillende asfaltmengsels worden geproduceerd, die bestaan uit een uitzonderlijk hoog percentage hergebruikte materialen. Daarnaast kan de centrale asfalt produceren tegen aanzienlijk lagere temperaturen, waardoor de CO2-uitstoot en het energieverbruik met ongeveer 30% afnemen. Christophe van der Maat, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Bart Welvaarts, directeur van BAM Infra, openden zopas de vernieuwde centrale.

APM wil materialen uit oud asfalt, dat bestaat uit een mengsel van steen, zand, stof en bitumen, maximaal hergebruiken in nieuw asfalt. Daarbij maakt de centrale onderscheid tussen asfalt voor onderlagen en deklagen. Door de bestaande droogtrommel in de centrale te verlengen, kan 75% van onbewerkt oud asfalt worden hergebruikt in nieuwe onderlagen. APM verwacht dat door de materiaalstromen in de trommels op een andere wijze te combineren, het percentage kan worden opgevoerd tot boven 85%.

Vanwege de zware belasting worden aan deklagen technisch gezien hogere eisen gesteld. Tot nog toe bedraagt het percentage hergebruik in deklagen om die reden maximum 30%. Door oud asfalt op ingenieuze wijze te scheiden in de oorspronkelijke grondstoffen is het percentage teruggewonnen stenen in het asfalt op te voeren tot 50%. Deze nieuwe techniek komt voort uit het Europese demonstratieproject LE2AP van BAM. APM is eigendom van BAM, Dura Vermeer en Zeeuwse Asfalt Onderneming (ZAO).

Door de lagere CO2-uitstoot en het verminderde energieverbruik levert APM een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Belangrijke afnemers, zoals de provincies Noord-Brabant en Zeeland en vele gemeenten uit beide provincies, worden nauw betrokken bij de duurzame innovaties van APM. Doel is het duurzame asfalt op grote schaal te gaan toepassen op rijks-, provinciale- en gemeentewegen in Zuid-West Nederland. APM produceert jaarlijks ongeveer 300.000 ton asfalt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata