Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

"De digitalisering zal een enorme impact hebben op onze business"

Gerelateerde onderwerpen :

,

Kristof Peperstraete. (foto: Frederik Beyens)

Elke week laat Bouwkroniek een CEO uit de Belgische bouwsector aan het woord. Deze week is het de beurt aan Kristof Peperstraete, CEO van ontwerp- en adviesbureau Arcadis België. Hij heeft het o.m. over de impact van digitalisering.
Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de komende jaren het meeste zal beïnvloeden? 
De digitalisering heeft een enorme grote impact op onze sector. In eerste instantie omdat er nog veel potentieel is om het ontwerpproces (en bij uitbreiding het ganse bouwproces) te automatiseren. BIM, digital twins, data analytics, artificiële intelligentie, virtual reality,…helpen ons om efficiënter, sneller en nauwkeuriger te werken en betere (ontwerp)keuzes te maken. Anderzijds bieden deze technologieën ons ook de mogelijkheid om nieuwe en effectieve digitale oplossingen aan te bieden aan onze klanten. Een voorbeeld: Arcadis is betrokken bij een groot aantal verschillende projecten en beschikt daardoor over veel data met betrekking tot kosten van projecten, projectonderdelen en objecten. Door die data goed te registreren, te structureren en te linken kunnen in de verschillende projectfases op een eenvoudige manier betrouwbare kostenramingen gegenereerd worden en keuzes/beslissingen ondersteund worden. Een ander voorbeeld is een app die we ontwikkeld hebben om onze klanten te ondersteunen in de due diligence fase bij vastgoedtransacties. Opnieuw door slim om te gaan met beschikbare data kunnen we klanten heel snel essentiële inzichten verschaffen in Capex en Opex van een vastgoed of een portfolio en hen helpen bij het nemen van beslissingen. We verwachten de komende jaren ook veel van de technologische revolutie in het kader van de energietransitie. Ik denk dan aan hernieuwbare energie, in transport/distributie van elektriciteit en aardgas, opvang van CO2, warmtenetten, laadstations voor electrische voertuigen, waterstof,... De keuzes die gemaakt worden, zorgen voor belangrijke investeringen en hebben dus een grote impact op onze business.
 
Welk bouwberoep moeten jongens en meisjes kiezen op school voor een goedbetaalde en interessante loopbaan in de bouw?
De bouwsector telt heel wat knelpuntberoepen die een hoge werkzekerheid bieden, maar ik zou jonge mensen niet aanraden om daar echt hun keuze op te baseren. Kies alsjeblieft een richting die je graag doet, volg je passie. Dat is een veel betere garantie op een job en/of carrière die je voldoening geeft. Onze sector biedt voldoende mogelijkheden om iedereen die een STEM-richting volgt aan het werk te zetten. Bij Arcadis hechten we bovendien veel belang aan diversiteit en inclusiviteit. De bouw is traditioneel eerder een mannenbastion, maar wij doen er al jaren alles aan om meer vrouwen te laten instromen. Onze milieubusiness spant op dat vlak de kroon met meer dan 50% vrouwelijke medewerkers en ook een goede doorstroming naar leidinggevende rollen. Bij Bouw en Infrastructuur zien we ook een positieve evolutie op dat vlak. Het is onze ambitie om in drie jaar te groeien naar 40% vrouwelijke ingenieurs. En dat gaat ons lukken ook. We geloven sterk dat diversiteit en inclusie ons een sterker en duurzamer bedrijf maakt. Daarom vinden we het enorm belangrijk dat iedereen, met welke origine ook, van welke geaardheid ook, met of zonder beperkingen, fair behandeld wordt en alle kansen krijgt bij Arcadis.
 
Wat heeft de coronacrisis u geleerd over uw bedrijf?
Waar ik echt van onder de indruk ben is de enorme veerkracht van onze medewerkers tijdens deze crisis. Bij Arcadis investeren we veel in de ontwikkeling en het welzijn van onze mensen. Ook in deze crisissituatie proberen we dicht bij onze mensen te staan en hen zo goed als mogelijk te helpen om het werk haalbaar te maken of te houden. Onze mensen hebben zich werkelijk dubbel geplooid om onze klanten te blijven helpen en ik heb ook veel solidariteit gezien tussen collega’s. We hebben dan ook een meer dan een behoorlijk jaar achter de rug, en dat had ik bij de start van de eerste lockdown niet verwacht.
Wat ik ook geleerd heb is dat we vóór corona een aantal zaken normaal vonden die toch geen toonbeeld van efficiëntie zijn. Denk maar aan de vele verplaatsingen met de wagen door het ganse land voor soms relatief korte of minder cruciale besprekingen en vergaderingen. Vóór corona reisde ik ook twee tot drie keer per maand voor het werk naar het buitenland. Corona heeft ons geleerd dat we eigenlijk heel veel zaken online even goed - of zelfs beter - kunnen doen. Persoonlijk contact is en blijft erg belangrijk en broodnodig, maar een aantal contacten vervangen door online overleg/contact is perfect mogelijk, efficiënter en bovendien ook bevorderend voor de work/life balance.
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging voor uw bedrijf of sector?
De wereld is continu in verandering. De digitalisering raast in sneltreinvaart door onze maatschappij. We mogen deze trein als bedrijf absoluut niet missen. We zetten dan ook fors in op de opleiding van onze medewerkers. De ‘big tech’ bedrijven slaan hun tentakels ook uit naar onze ‘data-rijke’ sector en proberen onze markt te betreden. Om dat te counteren, moeten we onze grootste troef - onze ‘asset knowledge’ - maximaal uitspelen, ook in samenwerking met digitale spelers, om zo onze klanten creatieve en effectieve oplossingen te kunnen aanbieden. Een andere grote uitdaging voor onze sector is het tekort aan hoogtechnische profielen zoals ingenieurs en data-analisten. Door de versnelling van de digitalisering tijdens de pandemie en een relanceplan dat sterk focust op investeringen in duurzame energie en mobilieit zal de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog vergroten. 
 
Bouwen we nog steeds voor de eeuwigheid of krijgen gebouwen straks een uiterste houdbaarheidsdatum?
Je kan er niet om heen: duurzaam bouwen is ondertussen common practice. Hierbij komt steeds meer ook de impact op de klimaatverandering en het energiebeheer van gebouwen in het vizier. Het beperken van de CO2-uitstoot wordt een belangrijk doel, gebouwen moeten minstens energieneutraal gaan worden, en binnen enkele decennia zijn onze woningen en kantoren allicht energiecentrales die energie produceren in plaats van te te consumeren. Regelgevende en vergunningverlenende overheden stimuleren dit, denk maar aan de nieuwe PLAGE-wetgeving in Brussel. De allergrootste uitdaging is echter de aanpassing en dus transformatie van ons huidige gebouwenpatrimonium, dat vraagt veel tijd en geld. Daarnaast dringt spitstechnologie steeds meer door tot de bouwsector. Verregaande industrialisatie en automatisering leiden tot breed toepasbare modulaire bouwoplossingen. 3D-printtechnologie is in opgang en zal binnen enkele jaren veelvuldig toegepast worden om gebouwen te produceren, bv. met complexe vormen of bepaalde kwaliteitsvereisten.
Maar de heilige graal is toch wel wat we graag benoemen als Smart Buildings. Gebouwen die uitgerust worden met datatechnologie en apparatuur die het mogelijk maken om de gebruiksbeleving, het energiebeheer en het onderhoud te optimaliseren gedurende de levensduur. Uit de meetdata van dergelijke gebouwen kunnen we dan weer zoveel inzichten putten die we kunnen toepassen in het ontwerp van nieuwe gebouwen. Zo wordt ons gebouwenpatrimonium op lange termijn alsmaar slimmer, efficiënter, aangenamer en vermindert de impact op klimaat en milieu. Quality of life, maar dan toegepast op de gebouwenwereld. Daarom moeten we ons als bedrijf versterken met mensen en omringen met partners die goed thuis zijn in de technologie.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Buiten werken tijdens de winter

Publireportage

Buiten werken tijdens de winter

Er zijn veel beroepen die in de winter zwaarder worden. Bouw- en constructiewerken, wegenwerken, de transportsector: stuk voor stuk moeten ze het barre winterweer trotseren. Wie tijdens de wintermaanden buiten aan de slag is, staat bloot aan[…]

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Publireportage

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Publireportage

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Deschacht biedt klanten gratis merkonafhankelijke BIM-bibliotheek

Interview

Deschacht biedt klanten gratis merkonafhankelijke BIM-bibliotheek

Meer artikels