Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De betonsector wapent zich voor de toekomst

Gerelateerde onderwerpen :

De betonsector wapent zich voor de toekomst

De cementbedrijven hebben de balans opgemaakt van hun activiteiten in 2014. Er is sprake van een relatieve tevredenheid nu de sector weer een lichte stijging in het verbruik met 1,4% tot 6.123.188 ton noteert. Dat wordt, net zoals in 2011 (een uitzonderlijk jaar), verklaard door de bijzonder gunstige weersomstandigheden.

Met een verbruik van 547 kg cement per inwoner blijft de Belg één van de grootste Europese cementverbruikers. Het gemiddelde verbruik schommelt sedert 1990 rond de 550 kg per jaar.

Ander goed nieuws is dat de invoer van cement aanzienlijk gedaald is in 2014 (- 12,8%) tot 1.280.552 ton, terwijl de binnenlandse leveringen van de leden van Febelcem, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, gestegen zijn met 5,9% tot 4.842.566 ton. De overname van de breekinstallaties van een invoerder door een lid van Febelcem is daar niet vreemd aan.

De ingevoerde volumes komen voor 97,5% van binnen de Europese Unie.

Met een verbruik van 547 kg cement per inwoner blijft de Belg één van de grootste Europese cementverbruikers. Het gemiddelde verbruik schommelt sedert 1990 rond 550 kg per jaar.

De leveringen van grijs cement door de leden van de federatie waren goed voor een totaal van 6.363.645 ton, wat overeenkomt met een stijging van 4% ten opzichte van 2013.

Bekijken we de leveringen volgens verpakkingswijze, dan bemerken we een stijging met 5,8% voor de in bulk geleverde tonnage en met 7,5% voor de leveringen in zakken. Het bulkcement eigent zich meer dan 90% van de leveringen toe, terwijl het verpakte cement marginaal blijft met 7,7%.

+ 16,7% op de bouwterreinen

De sector van het stortklare beton palmt 55,3% van de leveringen van de Belgische cementbedrijven in. De tonnage is vorig jaar met 7,1% gestegen. De sector van de geprefabriceerde betonproducten en van de vezelcementproducten volgt met 20,7%. Het aandeel van de leveringen op de bouwterreinen is gelijk aan 15,3%, terwijl de handel zich handhaaft op 8,7%. De leveringen op de bouwterreinen lopen overigens op tot 742.000 ton, of 16,7% meer dan in 2013.

Wat de investeringen aangaat, hebben de drie Febelcem-leden Holcim, CBR en CCB 29,9 miljoen ' besteed aan nieuwe machines, installaties en voertuigen (88,7%), de oprichting van nieuwe gebouwen of andere bouwwerken (11,3%), de reparatie van die bouwwerken (11,3%) en milieubescherming (3,2%). Deze investeringen stegen met 2,6% ten opzichte van 2013.

Blijft de werkgelegenheid, die in de sector gedaald is van 1.149 tot 1.088 personen tussen 2013 en 2014. Dit is onder meer te wijten aan de hoge loonkosten die de concurrentiekracht schaden, onderstreept Febelcem-voorzitter André Jacquemart. De kostprijs van de energie betekent eveneens een structurele handicap voor de industrie, terwijl ook de toekomstige kilometerheffing op het transport van bulkgoederen een niet te verwaarlozen, maar naar verluidt nog niet becijferde financiële impact zal hebben.

Context 2015

Aangezien bij de verwachtingen voor de bouwsector voor 2015 rekening gehouden wordt met een stijging van 2,3% voor de nieuwbouwwoningen, een stijging met 3,4% voor de woningrenovatie, een daling met 2,6% voor de niet-residentiële bouw en een afname met 4,8% voor de openbare werken zal het cementverbruik ongetwijfeld met 3 tot 4% afnemen ten opzichte van 2014. Bovendien zullen de weersomstandigheden van begin dit jaar niet hetzelfde gunstige effect hebben op de sector als vorig jaar. De sector blijft dus uiterst voorzichtig omtrent een eventuele opleving in 2016 of 2017'

Dit gezegd zijnde, zijn de vooruitzichten niet helemaal negatief. De stedenbouwkundige uitdagingen, de demografische groei, de terugkeer naar de stad en de mobiliteit vormen allemaal uitdagingen waarvoor beton steekhoudende argumenten kan voorleggen, met name als duurzaam bouwmateriaal. De keuze van de overheid voor wegverhardingen in doorgaand gewapend beton voor de A8 of voor de omleidingsweg rond Couvin bijvoorbeeld gaat diezelfde richting uit.

Vruchtbare inspanningen

De inspanningen die de Belgische cementbedrijven de afgelopen jaren geleverd hebben, werpen vruchten af. Ze behoren zelfs tot het Europese koppeloton wat het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van klinkers aangaat. De benuttingsgraad bedraagt 47,6% bij ons, tegenover een Europees gemiddelde van 70%. De sector is niet alleen meester geworden in de valorisatie van alternatieve brandstoffen zoals oplosmiddelen, geïmpregneerd zaagsel, biomassa, bloem en dierlijke vetten, maar ook in de valorisatie van secundaire materialen zoals vliegas of hoogovenslakken. In dat laatste geval haalt België een percentage van 62% tegenover een Europees gemiddelde van 72%.

Tot slot onderstreept Febelcem de troeven van beton in een duurzame bouwlogica: thermische inertie, bestand tegen water, niet aan bederf onderhevig, niet-ontvlambaar, geeft geen toxische stoffen af, robuust en recycleerbaar na afloop, wat de circulaire economie ten goede komt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels