Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De belangrijkste conclusies uit het Bouwonderzoek 2022

Gerelateerde onderwerpen :

,
De belangrijkste conclusies uit het Bouwonderzoek 2022

Het marktonderzoeksbureau iVOX ondervroeg in opdracht van de Confederatie Bouw tweeduizend Belgen over hun bouw- en renovatieintenties. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

 

17% van onze landgenoten heeft bouwplannen, 19% koopplannen en 28% renovatieplannen, zo blijkt uit het onderzoek. De Belg heeft dus nog duidelijk een baksteen in de maag, zeker wie jonger is dan 30 jaar, want van die doelgroep heeft 35% bouwplannen. Slechts 18% van de Belgen heeft huurplannen. We verkiezen het dus duidelijk om eigenaar te zijn van een woning.

46% van de Belgen verkiest in landelijke gebieden te wonen, waarvan de helft in de dorpskern en de andere helft buiten de dorpskern. Significant meer Vlamingen zijn geneigd in een dorpskern in landelijk gebied te wonen, terwijl vooral Brusselaars, maar ook Walen liever dan hun Vlaamse landgenoten in een stad wonen. Van een massale stedelijke exodus, die nochtans werd verwacht na de coronacrisis, is geen sprake, al verkiezen wel iets meer Belgen de beweging van stedelijk naar landelijk te maken dan omgekeerd.

Hinderpalen

Huurders die de komende vijf jaar eigenaar willen worden, zien hun toekomstige woonplannen ernstig bemoeilijkt. Negen op de tien zien de woningprijzen als een hinderpaal, 81% beschouwt de grondprijs als een ernstige belemmering, terwijl 77% denkt dat een te beperkt aanbod aan geschikte en betaalbare koopwoningen een belangrijk euvel zal vormen. Tot slot vreest drie kwart van de kandidaat-eigenaars ook nog dat de evoluties op de hypotheekmarkt hen parten zal spelen.

De belangrijkste motieven om te renoveren zijn: genieten van meer wooncomfort (47%), de energieprestaties van de woning verbeteren (42%) en om zaken te vervangen die zo goed als versleten zijn (40%). Slechts 16% wil aan een energetische renovatie beginnen om de eigen impact op het milieu te verkleinen. Deze factor is wel belangrijker bij jonge eigenaars en kandidaat-eigenaars.
Driekwart beperkt de energetische renovatie tot een proces dat in maximum tien jaar terugverdiend kan worden. Hoe ouder de eigenaar, hoe beperkter de ambities op het vlak van energierenovatie. Dubbel zoveel vijftigplussers (34%) dan twintigers (17%) zou enkel het hoogst noodzakelijke doen.

Financiering

Ruim de helft van de eigenaars en kandidaat-eigenaars zou de energetische renovatie met eigen middelen financieren, terwijl 29% een lening bij de bank of bij kredietinstanties zou aangaan. 38% van de eigenaars en kandidaat-eigenaars heeft dan weer onvoldoende middelen om aan zo’n renovatie te beginnen, 36% heeft er geen zicht op.

Toch is 43% is voorstander van een verplichting om een woning energetisch te renoveren na de aankoop ervan. In Vlaanderen ligt dat aantal (36%) wel lager dan in Brussel (49%) en in Wallonië (45%). Het aantal eigenaars en kandidaat-eigenaars, voorstander van deze verplichting tot renovatie op energievlak, daalt tot 32% wanneer men een woning erft of geschonken krijgt.

Woonkernen

Drie op de vier eigenaars en kandidaat-eigenaars vinden het een goede zaak om nieuwbouw buiten de woonkernen te beperken. Toch vrezen evenveel mensen dat deze maatregel grote tot zeer grote prijsrepercussies zal hebben, terwijl zes op de tien ervan uitgaan dat de bouwshift zal leiden tot een beperking van het aanbod van de woningen. Gevolg van deze maatregel: 90% van de kandidaat-bouwers herziet zijn bouwplannen, vooral richting koop-renovatie of sloop-wederopbouw.

Huren gebeurt vaak uit financiële noodzaak, zo blijkt uit het onderzoek. De helft van de huurders of kandidaat-huurders kiest voor huren omdat eigenaar worden er financieel niet in zit op dit moment. Slechts bij een kwart van de 2.000 ondervraagde landgenoten is huren een bewuste keuze.

67% van de verhuurders wil specifieke steun wanneer zij energetisch renoveren. 66% is dan weer voorstander van een huuraanpassing na zo’n renovatie. 63% wil het fiscaal voordeel ‘langetermijnsparen’ behouden voor de financiering van andere woningen dan het hoofdverblijf. 58% van de huurders wil specifieke steun wanneer de verhuurders energetisch renoveren, maar is gevoelig minder gewonnen (45%) voor een huuraanpassing na zo’n renovatie. Zeven op de tien huurders willen het aanbod sociale huurwoningen uitgebreid zien.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Ondanks de actuele ongeziene uitdagingen voor de bouwsector – veroorzaakt door inflatie, sterk gestegen energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen – slaagt woningbouwer en buurtontwikkelaar Matexi erin om een solide koers[…]

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Woningent zoekt ontwerper voor sociaal woongebouw in Meulestede

Meer artikels