Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

De A11 in cijfers

De werken voor de A11, de nieuwe snelweg tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle, startten in het voorjaar van 2014 en duren nog tot het najaar van 2017. De nieuwe snelweg heeft een totale lengte van 12 km en zorgt met meer dan 70 kunstwerken (tunnels, bruggen, kruisingen, ') voor een vlotte verbinding van de haven van Zeebrugge met het binnenland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer verhoogt de verkeersveiligheid en kan de haven verder groeien, wat belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen.

De komst van de A11 zorgt voor minder zwaar en minder toeristisch verkeer op de lokale wegen tussen Brugge, Dudzele, Lissewege en Westkapelle. Het lokale verkeer zal zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen. Nieuwe lokale verbindingen voor het auto- en fietsverkeer maken het aangenaam rijden tussen de polderdorpen.

De opdracht wordt uitgevoerd door de private projectvennootschap Via A11. De aandeelhouders daarvan zijn de private partijen DG Infra+, Inframan, Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Aswebo, Aclagro en Franki Construct, en Via-Invest, een samenwerkingsverband tussen AWV en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

Behalve het kapitaal van de aandeelhouders, wordt de vennootschap gefinancierd met een obligatie (project bonds). Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de A11 doet 'Via A11' een beroep op de aannemers Jan De Nul, Van Laere, Franki Construct, Aswebo en Aclagro. Bij de start van de werken werd de totale kostprijs geraamd van het A11-project geraamd op iets minder dan 700 miljoen '. De projectwaarde van de kunstwerken bedraagt 425 miljoen '.

De A11 kan grofweg opgedeeld worden in een viaduct-traject in eerder verstedelijkt gebied waar o.m. waterwegen en spoorlijnen moeten gekruist worden en een traject met o.m. tunnels in het meer open polderlandschap. Het viaduct heeft grote overspanningen en een slank brugdek om het landschap open te houden. Het is gesplitst in twee parallelle delen zodat er voldoende licht valt op het maaiveld. De tunnels hebben een wegdek in doorlopend gewapend beton. Op de bruggen en de rest van de wegen wordt het wegdek aangelegd in geluidsarm asfalt.

Voor de A11 werd in totaal 2,46 miljoen m³ uitgegraven en wordt 3,6 miljoen m³ aangevuld. De werken vergen 330.000 m³ beton, 33.000 ton staal en 320.000 ton asfalt. Voorts worden 15 km nieuw fietspad en 28 km nieuwe rioleringen aangelegd. Er zijn drie aansluitingscomplexen en negen ecopassages. Enkel de tunnels, de knooppunten en de op- en afritten zullen worden verlicht. Per werkdag zijn gemiddeld 350 arbeiders en 50 bedienden aan de slag voor de A11.

'Als je kijkt naar de omvang, de werkkadans en de technische oplossingen, is de A11 een project op Champions League-niveau. Het viaduct omvat een integraalbrug van 770 m. Dat is de eerste van die lengte die hier gebouwd wordt. Een brugdeel kunnen we uitvoeren in acht tot tien dagen. Van bij het ontwerp werd alles in het werk gesteld om zo min mogelijk voegen te hebben. Dat zorgt voor een hoger rijcomfort, voor minder onderhoud en voor minder geluid voor de omgeving', stelt Koen Van Regenmortel van Jan De Nul.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair