Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

DDS en Verko zoeken ontwerper voor nieuw kantoor

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
DDS en Verko zoeken ontwerper voor nieuw kantoor

Foto: DDS-Verko

De dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde (DDS) schrijft samen met het Team Vlaams Bouwmeester een studieopdracht uit voor de nieuwbouw van hun kantoor en dat van de afvalintercommunale Verko in Appels, Dendermonde. Kandidaten dienen zich te melden vóór 18 februari om 11 uur.
De ontwerpopdracht wordt volgens de planning tegen eind 2022 toegewezen, dit na een grondige analyse en evaluatie van de voorgestelde ontwerpen. De bouwwerken zullen wellicht in 2023 kunnen starten. Het projectbudget bedraagt 5,15 miljoen €, zonder btw en erelonen.

De dienstverlenende vereniging Dender, Durme, Schelde (DDS) is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de socio-economische ontwikkeling in de regio Dendermonde. De intercommunale is samen met de afvalintercommunale Verko gehuisvest op het bedrijventerrein Eegene, aan de Bevrijdingslaan in Appels, Dendermonde. Beide intercommunales delen binnen één kantoorgebouw niet enkel de ruimte, maar ook het personeel.

“De huidige bedrijfssite voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Hoog tijd dus om te investeren in nieuwe huisvesting en voluit de deuren open te gooien voor nieuwe mogelijkheden. Dat willen we doen door breder te kijken dan louter de kantoorfunctie. Het domein van DDS heeft de potentie om hernieuwbare energiebronnen in te schakelen, mobiliteitstroeven uit te werken en meer vergroening uit te voeren en recreatie te creëren voor wandelaars en fietsers. Aangezien de site zich naast de Schelde bevindt en aan natuurgebied paalt, willen we natuur en recreatie integreren in een nieuw kantoorconcept met publieke buitenruimte”, verklaart DDS-voorzitter Hans Knop.

Door de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester onderstreept de intercommunale het belang dat ze hecht aan architecturale kwaliteit. Maar daarnaast is er dus ook bijzondere aandacht voor de aanpak van mobiliteit rond de site, circulair bouwen (met minder materialen en afval) en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. DDS beschikt immers over een energiepark met bijna 15.000 zonnepanelen. Voor afvalintercommunale Verko is op het terrein een vergistingsinstallatie in de maak om biomethaan als milieuvriendelijke brandstof te winnen uit het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval.

Het nieuwe kantoorgebouw dat op het eigen terrein wordt opgetrokken moet niet alleen fungeren als een zichtbaar aanknopingspunt voor de (her)ontwikkeling van de hele bedrijfssite, maar ook de nieuwe werking en visie van beide intercommunales duidelijk maken. De bedoeling is om de bedrijfssite om te vormen tot een staaltje kwalitatieve architectuur met aandacht voor hernieuwbare energie, duurzaam ruimtegebruik, vergroening, circulair bouwen, mobiliteitstroeven en een publieksfunctie voor de vele wandelaars en fietsers die dagelijks langsheen de bedrijfssite passeren.

Om de verschillende vervoersmogelijkheden in de regio beter op elkaar af te stemmen, kiest DDS er ook voor om een Hoppinpunt op de bedrijfssite te voorzien. De parking wordt uitgebreid met meer laadinfrastructuur voor elektrische wagens en het brede publiek zal, via de samenwerking tussen DDS en Share Mobility, ook gebruik kunnen maken van elektrische deelwagens.

Er wordt een ontwerpteam gezocht dat een innovatief en duurzaam voorbeeldproject weet te ontwerpen en tot uitvoering kan brengen voor de nieuwe kantoren. Dat moet gebeuren binnen het masterplan en binnen het gekende gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) Eegene en rekening houden met het bestaande en toekomstige programma rondom de site.

Het nieuwe kantoorgebouw zal ongeveer 60 personeelsleden moeten huisvesten voor DDS en Verko. Hoewel de verschillende afdelingen en bedrijven afzonderlijk moeten kunnen werken, zijn gemeenschappelijke kantoor- en ontmoetingsruimtes niet enkel een meerwaarde in functie van duurzaam ruimtegebruik, maar ook van de bedrijfscultuur van beide intercommunales. Het principe laat ook toe, bijkomende bedrijven van openbaar nut makkelijker (tijdelijk) te integreren in het kantoorgebouw.

Polyvalente ruimte

Naast de twee intercommunales dienen ook andere (inter)gemeentelijke samenwerkingsverbanden (bestuurlijk, sociaal, educatief, cultureel,...) gebruik te kunnen maken van een polyvalente zaal met een capaciteit van 250 personen. Deze zaal dient ook buiten de kantooruren toegankelijk te zijn. Efficiënt ruimtegebruik moet de leidraad zijn bij de ontwikkeling van het concept van de regioruimte, zodat ze ook bruikbaar is bij verminderde capaciteit.

Aangezien het gebouw een visuele schakel biedt met het noord-westelijk gelegen natuurgebied, wordt de dakverdieping ingezet als een uitkijkplatform en rustruimte, die eveneens buiten de kantooruren publiek toegankelijk is via het jaagpad langs de Schelde. Deze dakverdieping biedt uiteraard ook een meerwaarde voor het personeel. De benodigde nuttige vloeroppervlakte voor bovenvermelde bestemmingen wordt geschat op 2.500 m².

Naast het verbindende karakter moet het nieuwe kantoorgebouw een toonbeeld van duurzaam bouwen zijn. In eerste instantie vertaalt zich dit in een hoge ruimte-efficiëntie door het optimaal benutten van gedeelde, polyvalente en eenvoudig moduleerbare/aanpasbare ruimtes. Flexibel ruimtegebruik van de nieuwe kantoren is dus essentieel. Het ontwerp moet toelaten om in de toekomst de indeling van het gebouw te wijzigen zonder grote interne aanpassingswerken.

Even belangrijk in het ontwerp is het gebruik van duurzame materialen en technieken. Voor de technieken dienen zoveel mogelijk de in situ reeds aanwezige energiebronnen (zonnepark, vergistingsreactor, warmtekrachtkoppeling, restwarmte van composteringstunnels,...) te worden aangewend. Het gebouw moet dus ook infrastructureel en technisch aansluiten op de site. Inzake materiaalgebruik wordt er voornamelijk gekeken naar circulaire (zowel herbruikbare als reeds aanwezige) bouwmaterialen.
In de opdracht van het project is begrepen: de architectuur, de stabiliteit (met inbegrep van de afbraak en de binnenafwerking), de stabiliteit, speciale technieken, epb, akoestiek, de omgevingsaanleg BIM en circulair bouwen. Alle details, voorwaarden, gunningscriteria en de documenten zijn te vinden op de website van de Vlaamse Bouwmeester.
Foto: DDS / Verko

Foto’s: © Team Vlaams Bouwmeester / Tim Van de Velde.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Meer artikels