Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Daniël Termont steekt Bart De Wever een hart onder de riem

Daniël Termont steekt Bart De Wever een hart onder de riem

“Politici moeten toch niet met een zak over hun hoofd weglopen telkens ze in de buurt komen van een projectontwikkelaar”, stelt de Gentse burgemeester Daniël Termont.

De Gentse burgemeester Daniël Termont stak op de jongste editie van het Vastgoedevent zijn Antwerpse collega Bart De Wever een hart onder de riem. Zonder De Wever bij naam te noemen, stelde Termont dat het normaal is dat beleidsmensen met projectontwikkelaars praten, zoals ze met alle spelers in het veld praten en contacten onderhouden. “Ik blijf straks voor de receptie met jullie (meer dan 400 projectontwikkelaars en aannemers) en ik zal zelfs een cola zero drinken”, zei de afscheidnemende Gentse burgemeester met een kwinkslag.

De aanvallen op de contacten tussen beleidsmensen en projectontwikkelaars werden in de wandelgangen van de Gentse opera druk becommentarieerd. Dit jaar ligt Bart De Wever onder vuur omdat hij in Het Fornuis naar het verjaardagsfeest ging van iemand die voor projectontwikkelaar Land Invest werkt, maar nog niet zo lang geleden werden Termont en zijn schepenen belaagd voor contacten met lokale projectontwikkelaars en reisjes naar de internationale vastgoedbeurs Mipim in Cannes. Ook toen verdedigde Termont die contacten als noodzakelijk.

“Ik maak me zorgen over de toekomst als politici al niet meer mogen eten of praten met een projectontwikkelaar. Hoe kan je dan elkaar beter leren kennen of tot een samenwerking komen die voor beide partijen voordeel oplevert. Er moet een goed samenspel zijn tussen de markt en de overheid. Politici moeten toch niet met een zak over hun hoofd weglopen telkens ze in de buurt komen van een projectontwikkelaar of een aannemer”, stelt Termont. Zijn bede werd op algemeen applaus onthaald in de opera.

Opera

De verhuis van het Vastgoedevent van de grote zaal van het Gentse stadhuis naar de opera werd door heel wat aanwezigen als een knieval voor al die aantijgingen en verdachtmakingen gezien, maar organisator Christophe Maes houdt het erop dat de capaciteit van het stadhuis te klein werd. “We zijn gestart met 260 deelnemers en vorig jaar zaten we aan 430. We brengen elk jaar een sterk inhoudelijk programma en dat slaat aan bij de projectontwikkelaars, aannemers en architecten, tot ver buiten Gent. Dit jaar zijn we toe aan de elfde editie en zijn er 452 deelnemers ingeschreven. We hebben in de opera nog wat marge. Dit jaar worden enkel de parterre en het eerste balkon ingenomen. Als het moet kunnen we de volgende jaren nog het tweede en het derde balkon inzetten. Met deze locatie zitten we goed voor de komende tien jaar”, zei Christophe Maes.

Christophe Maes hoopt dat de volgende Gentse bewindsploeg ondernemers genoeg ruimte laat om hun ding te doen.

Kleurenblind

Gastspreker Dirk Geldof, doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen en auteur van o.m. het boek Superdiversiteit, had het niet over al dan niet geoorloofde contacten tussen beleid en marktspelers, maar hield de aanwezige projectontwikkelaars een andere spiegel voor. Volgens hem zijn het woonbeleid in Vlaanderen en de woonmarkt te lang ‘kleurenblind’ geweest.

“Het woonbeleid en het woonaanbod zijn nog altijd te veel gericht op een doelgroep van autochtone Vlamingen, terwijl de grote steden in sneltempo diversifiëren. In Brussel zijn er gemeentes waar 80% van de bevolking een migratie-achtergrond heeft, in Antwerpen ligt dat rond de helft en in Gent rond de 30%. Als je verder kijkt, zie je dat die percentages in de scholen nog hoger liggen. Enkel bij de stedelijke senioren ligt het percentage van inwoners met een migratie-achtergrond nog laag”, stelt Geldof. In de Gentse wijk Rabot bestaat reeds 30% van de bewoners uit niet-Belgen en 68% heeft een migratie-achtergrond.

“Er is in ons land nog maar heel weinig onderzoek gebeurd naar de invloed van de superdiversiteit op de woonmarkt”, weet Dirk Geldof.

Waaier van minderheden

“Hoewel die explosie van inwoners met een migratie-achtergrond in de media vaak vertaald wordt naar Turken en Marokkanen en ook vaak gereduceerd wordt tot de islam, is de werkelijkheid veel complexer. De meerderheid van een stadsbevolking bestaat uit een hele waaier van minderheden. In Gent bv. vormen de Bulgaren en Nederlanders de grootste groepen inwoners van buitenlandse oorsprong. En behalve de islam zien we in steden ook steeds vaker Afrikaanse Pinksterbewegingen opduiken in leegstaande winkelpanden en ook andere religies krijgen er voet aan de grond. Het zijn overigens niet enkel vluchtelingen of andere ‘sukkelaars’ die voor die diversiteit zorgen, maar vaak ook universiteitsprofessoren, beroepssporters, diamanthandelaars, Europese ambtenaren en Europarlementsleden en zakenmensen. Maar de grootste groep zit toch wel onderaan de woonmarkt en is huurder. De gezinnen zijn daar gemiddeld ook groter en beslaan meer generaties dan bij autochtonen”, geeft Geldof nog mee.

Turken

Een uitzondering daarop zijn de Turkse gemeenschap. Bij die groep vind je procentueel net zo veel eigenaars als bij de Vlamingen en hetzelfde geldt voor de verhuurmarkt. Afgaand op de deelnemerslijst van het Gentse Vastgoedevent is er in de Gentse en Oost-Vlaamse sector van projectontwikkelaars, aannemers en architecten nog wel wat groeimarge voor allochtone collega’s.

“Er is niet één manier om die superdiverse markt te bespelen. Vroeger kon een ontwikkelaar bv. in Antwerpen op doorgaans goed gemiddelde Joodse kopers mikken door woningen en appartementen aan te bieden met twee keukens, maar vandaag kan je niet meer op één doelgroep volgens oorsprong of geloof mikken. Zowel de aanbieders van woonoplossingen en het beleid moeten leren omgaan met de werkelijkheid dat Gent, Antwerpen en Brussel onthaalsteden zijn, waar onthaalwijken zullen gevormd worden. Overheden kunnen daarbij hun kop in het zand steken of dat proberen in goede banen te leiden. Maar in de ‘aankomststeden’ ontstaat er zo wel een druk op de onderkant van de woonmarkt. De huurprijzen stijgen door die woondruk”, stelt Geldof.

“Voor België zijn dergelijke superdiverse steden nieuw, maar New York, Sao Paulo en Sydney kennen het fenomeen al langer. Superdiversiteit is geen politiek concept waar je voor of tegen bent, het is de realiteit. Of superdiversiteit goed of slecht is, hangt af van hoe we er mee omgaan. Superdiverse steden kunnen bij een juiste aanpak een emancipatiemachine vormen naar hoop en empowerment voor die nieuwkomers. Maar dan mogen we die realiteit niet problematiseren. Wonen is een cruciale voorwaarde voor volwaardige integratie. Als stadsbesturen en de lokale woonmarkt vasthouden aan een wij/zij-denken en als er discriminatie is op de huurmarkt, zit je op een sociale tijdbom”, besluit Geldof.

Bezorgdheid

Daniël Termont mocht op het elfde Vastgoedevent terugkijken op de voor hem mooiste verwezenlijkingen en projecten.  Hij werd door Christophe Maes uitvoerig bedankt voor de samenwerking, al was er ook een boodschap voor Termont’s opvolger. “Gent is als overheid altijd goed geweest voor ondernemers, maar vanaf nu mag het wat ambitieuzer zijn. Ondernemers hebben geen goed gevoel bij het huidige beleid. Er wordt veel gedaan voor de beleving van de stad door bewoners en bezoekers, maar er moet wel ruimte blijven om te ondernemen, ook voor de sectoren bouw en vastgoed. Als het twaalfde Vastgoedevent volgend jaar plaatsvindt, weten we misschien al wie de sleutels van de stad in handen heeft. Ik hoop dat die net zo goed naar onze grieven zullen luisteren als Daniël Termont”, besloot Christophe Maes het event in de opera.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

National Tender Day dompelt 500 bezoekers onder in de wereld van overheidsopdrachten

National Tender Day dompelt 500 bezoekers onder in de wereld van overheidsopdrachten

De National Tender Day is zowat de hoogmis voor iedereen die met overheidsopdrachten te maken heeft. Deze vijftiende editie maakte zijn beloften meer dan waar. Het evenement, georganiseerd door EBP in samenwerking met Bouwkroniek en La[…]

Christine Lhoste aan boord bij bouwfederatie Embuild

Christine Lhoste aan boord bij bouwfederatie Embuild

Bouwsector wil geen lood meer in kraanwater

Bouwsector wil geen lood meer in kraanwater

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Meer artikels