Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Dakrenovatie Jubelparkmusea verloopt volgens planning

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Dakrenovatie Jubelparkmusea verloopt volgens planning

Minister Koen Geens werd op de daken van de Jubelparkmusea verwelkomd door Christophe Pollet, zaakvoerder van hoofdaannemer Six bvba uit Izegem.

De Regie der Gebouwen begon in oktober vorig jaar met de grootschalige renovatie van de daken van de musea in het Brusselse Jubelpark. Gezien de enorme omvang en de complexiteit van het project, werd beslist om de werken in vier fasen aan te pakken, verspreid over evenveel jaren. De totale investering bedraagt ongeveer 21 miljoen €, waarvan 52,5% wordt gefinancierd door de Regie der Gebouwen en 47,5% door Beliris. De eerste fase, waarbij de daken van het Museum Kunst en Geschiedenis worden aangepakt, verloopt volgens plan en zal tegen januari 2020 afgerond zijn.

Minister van Justitie Koen Geens, tevens verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, en minister van Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès werden door hoofdaannemer Six en de vastgoedbeheerder van de federale staat uitgenodigd voor een unieke rondleiding op de 43 m hoge daken van het museum. Zij konden ter plaatse de voortgang van de renovatiewerken bekijken. Tijdens de werken blijven de musea gewoon open en wordt de hinder voor de bezoekers zoveel mogelijk beperkt.
 
De daken worden volgens de oorspronkelijke technieken en met dezelfde materialen hersteld.
 
Het Museum Kunst en Geschiedenis is de belangrijkste site van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Met collecties die meer dan 60.000 m² aan tentoonstellingszalen en opslagplaatsen innemen, is het ook het grootste museum van België. Het Jubelparkcomplex bestaat uit twee paviljoenen die met elkaar verbonden zijn door een halfcirkelvormige zuilengalerij en een centrale driedelige triomfboog. Die arcades werden tussen 1904 en 1905 opgericht door de Franse architect Charles Girault. Aan weerszijden van de zuilengalerij bevindt zich in het noorden de Bordiauhal (1880) en in het zuiden het recentere paviljoen van de architecten Puttemans en Malcause (1956-1958). Het Jubelparkcomplex is beschermd sinds 22 april 2004.
 
De noodzaak van een grondige renovatie en restauratie drong zich op omdat de musea in het Jubelpark te kampen hadden met waterinfiltraties als gevolg van de slechte staat van sommige daken. Alvorens de werken konden starten, liet de Regie der Gebouwen de daken opmeten en een grondige studie uitvoeren.

Dakbekleding

De totale oppervlakte van de daken bedraagt 31.000 m² ofwel zes voetbalvelden. Bovendien gaat het om een combinatie van verschillende soorten dakconstructies en dakbedekkingen. De daken van het Museum Kunst en Geschiedenis bestaan uit een combinatie van een gebinte in hout, metaal en beton. Het grootste gedeelte van het dak is bekleed met zink dat op verschillende plaatsen doorbroken is door grote glaspartijen. 
 
De totale oppervlakte van de daken bedraagt 31.000 m² ofwel zes voetbalvelden.
 
De daken die uitgeven op de kloostertuin zijn bedekt met leien. Het dak van de Bordiauhal (het Legermuseum), de grote hallen (Autoworld en Legermuseum) en de halfcirkelvormige hallen (onderdeel van het Legermuseum) bestaan uit een metalen structuur bedekt met zink en zijn eveneens doorbroken door verschillende glaspartijen. 
 
De daken van het Legermuseum werden tien jaar geleden gerenoveerd en zijn nog in goede staat. Daarom worden alleen de verticale glaspartijen, de lichtstraten en de koepels van de daken vernieuwd. De koepel van de bibliotheek naast de hoofdingang van het museum werd volledig ontmanteld. Het houten gebinte wordt gerenoveerd en er worden isolatie en een nieuwe loodbedekking aangebracht. Ook de dakbekleding (terrassen) van de Triomfboog wordt aangepakt.
 
Concreet bestaan de werkzaamheden uit het vernieuwen van de dakbedekking uit lood, zink, epdm en leien; het aanbrengen van thermische isolatie; het vernieuwen van de dakkoepels; het renoveren van de lichtstraten en verticale glaspartijen (Legermuseum en Autoworld) zonder afbreuk te doen aan het uitzicht; het plaatsen van zonwerende, thermische isolerende beglazing; het verbeteren van de regenwaterafvoer; het verwijderen van dakelementen die niet meer in gebruik zijn (schoorstenen, ventilatiebuizen, enz.); het restaureren van de deksteen uit blauwe hardsteen en herstelling van de voegen; het verbeteren van de levenslijnen en ladders om de veiligheid bij onderhoudswerken te verbeteren en het vernieuwen van de bliksemafleiders.
 
In de laatste twee fasen komen de daken van Autoworld (2020-2021), het Legermuseum en de dakbedekking van de Triomfboog (2021-2022) aan bod.
 
“Voor ons is dit één van de grootste projecten die we ooit uitvoerden. De daken worden volgens de oorspronkelijke technieken en met dezelfde materialen hersteld. De gebouwen van de musea in het Jubelpark zijn immers beschermd als monument. Op een doorsnee dag zijn we hier met een veertigtal mensen aan het werk. Het is ook een interessante bouwwerf om jongeren te laten kennismaken met ambachtelijke technieken”, zegt Christophe Pollet, zaakvoerder van Six bvba uit Izegem.
 
“We mogen trots zijn op wat onze Belgische musea te bieden hebben. Daarom is het ook noodzakelijk om zorg te dragen voor de gebouwen van die musea. Een grondige renovatie was nodig en ik ben blij dat de Regie der Gebouwen de daken aan het Jubelpark in ere zal herstellen. Het werk is nog niet af maar de eerste fase heeft alvast het gehoopte resultaat met zich gebracht”, vindt minister Geens.
 
"De voltooiing van deze fase van de werken toont aan dat de federale regering aandacht heeft voor ons erfgoed en dit in het belang van België, maar ook van Brussel wat betreft het Jubelpark. Het betekent een eerste cruciale stap in het masterplan voor renovatie dat in 2016 door de regering werd goedgekeurd, en dit dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende actoren. Dit belooft alvast veel goeds voor de volgende fasen", vult minister Wilmès aan.

Vier fasen

In oktober 2018 werd begonnen met de eerste fase van het project waarbij het dak van de narthex en de daken van de vierkante koer en rond de kloostertuin worden aangepakt. Bij deze laatste twee wordt de oude zinkbedekking afgebroken en een dampscherm, onderdakfolie en isolatie aangebracht. De daken worden voorzien van een nieuwe zinkbedekking en dit volgens de oorspronkelijke technieken. Ook de lichtstraten worden vernieuwd.
 
De eerste fase zal voltooid zijn tegen januari 2020. Ondertussen zal eind 2019 de tweede fase kunnen beginnen. Daarbij wordt het andere deel van de daken van het Museum Kunst en Geschiedenis aangepakt. In de laatste twee fasen komen de daken van Autoworld (2020-2021), het Legermuseum en de dakbedekking van de Triomfboog (2021-2022) aan bod. 
 
 
Technische fiche
Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: Six bvba (Izegem)
Totale dakoppervlakte: ongeveer 31.000 m² waarvan:
- 18.485 m² Museum Kunst en Geschiedenis
- 3.490 m² Legermuseum
- 9.095 m² Autoworld
Duur van de werken: oktober 2018 - najaar 2022
Globale investering: ongeveer 21 miljoen €, btw inbegrepen:
- 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
- 47,5 % gefinancierd door Beliris
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Modulair bouwer Jan Snel is begonnen met de bouw van een nieuwe laboratorium- en kantoorruimte voor Ziphius Vaccines, een Belgisch biotechbedrijf dat vaccins ontwikkelt. In zes weken tijd wordt de nieuwe locatie opgeleverd in Merelbeke,[…]

10/04/2021 | kantorenCorona
Besix bouwt stadion aan andere kant van de wereld

Besix bouwt stadion aan andere kant van de wereld

Gerenoveerd Rijksarchief in Antwerpen opent de deuren

Gerenoveerd Rijksarchief in Antwerpen opent de deuren

Kantoren aan Brussels kanaal krijgen nieuwe toekomst

Kantoren aan Brussels kanaal krijgen nieuwe toekomst

Meer artikels