Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

D’Hooghe begeleidt The Loop

Gerelateerde onderwerpen :

D’Hooghe begeleidt The Loop

©

De stad Gent stelt Alexander D’Hooghe, bekend als intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring, aan als begeleider voor het toekomsttraject voor The Loop aan Flanders Expo. In een team met Org Urbanism, LiPS en Rasschaert Advocaten zal D’Hooghe met alle betrokkenen een strategie uitstippelen om de verschillende functies op de site met elkaar te verzoenen en te verbeteren.

De stad Gent zocht een externe begeleider om de toekomst van The Loop opnieuw vorm te geven. Na een marktbevraging stelt de stad het team Org Urbanism, LiPS en Rasschaert Advocaten aan. Het eerste heeft reeds verschillende begeleidingsmissies en strategische ontwikkelingsplannen afgerond. Wellicht is het intendantschap voor de overkapping van de Antwerpse ring van Alexander D’Hooghe (hoogleraar Architectuur en Urbanisatie) het meest bekend en besproken.

Ploeg

LiPS is een advies- en studiebureau dat wetenschappelijk onderbouwde, creatieve en innovatieve oplossingen en procesbegeleiding biedt aan alle belanghebbenden die meerwaarde willen creëren in complexe, ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus. Het advocatenkantoor van meester Rasschaert schuift mee aan tafel met expertise in vastgoed en ruimtelijke ontwikkelingen en meer specifiek met complexe samenwerkingsvormen tussen publieke en privépartijen.

Het team zal onder leiding van Alexander D’Hooghe eerst een participatieve methodiek uitwerken. Daarna gaan ze op zoek naar gemeenschappelijke doelstellingen waarachter alle partners zich kunnen scharen. Die oefening moet resulteren in een ontwikkelingsstrategie en een plan van aanpak. De opdracht start in september en zal ongeveer één kalenderjaar duren.

Nieuwe visie

De site The Loop is een stadsdeel in het zuiden van Gent, met IKEA en Flanders Expo als referentiepunten. De site ligt vlak bij de E40 en de E17. Er is plaats voor woningen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren. De ontwikkeling van de site baseert zich op het ruimtelijk uitvoeringsplan Handelsbeurs uit 2007.

De ideeën van het stadsbestuur en de grondeigenaars zijn echter geëvolueerd. In Ruimte voor Gent staat The Loop ingeschreven als toekomstig stadsregionaal knooppunt. De verwevenheid van verschillende functies is een belangrijk kenmerk van de site. Er is aandacht nodig voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers, een groenere publieke ruimte en betere verbindingen in de bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur en met de omgeven wijken en ontwikkelingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het[…]

30/11/2021 | NAV
Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Meer artikels