Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Cursus offshore windenergie

In de sector van hernieuwbare energie neemt offshore windenergie een steeds belangrijker plaats in. De productie van windenergie op zee zal op termijn een belangrijk deel van onze energiebehoefte dekken en voor heel wat jobs zorgen. Daarom wordt van 22 september tot 16 juni in GreenBridge, Wetenschapspark 1 in Oostende voor het eerst een postuniversitaire opleiding georganiseerd die de verschillende facetten van een offshore windmolenpark grondig behandelt.

Er is aandacht voor o.m. de opbouw, de techniek, het onderhoud, de uitbating, de regelgeving, financiële aspecten en de veiligheid van een windmolenpark. Via colleges, toepassingen en bedrijfsbezoeken komen de deelnemers uitgebreid in contact met experten uit het vakgebied en krijgen ze de kans om een netwerk in deze sector uit te bouwen. De cursus richt zich tot iedereen die een job ambieert in de offshore windsector en toeleveringsbedrijven of zich wil verdiepen in het thema.

De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven (Technologiecampus Oostende), de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent, bedrijven uit de offshore sector en de provincie West-Vlaanderen. Inschrijvingen moeten gebeuren vóór 15 september. Informatie: info.puc@kuleuven-kulak.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen