Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Crevits onderzoekt mogelijkheden vereenvoudigde dbfm-operaties

Crevits onderzoekt mogelijkheden vereenvoudigde dbfm-operaties

De uitdagingen in schoolinfrastructuur zijn te groot om enkel met de bestaande reguliere financieringspistes voort te werken. Inzake alternatieve financiering wil Crevits toezien op de uitvoering van het dbfm-project (design, build, finance, maintain) 'Scholen van Morgen'. Dit project is erg belangrijk. Het werd tijdens de voorbije legislaturen gelanceerd, maar ondervond enige vertraging in de opstartfase, o.m. door de financiële crisis.

Het is een ambitieus project waarvan de bouwwerven nu effectief op gang komen. Die moeten de komende jaren een heleboel nieuwe schoolgebouwen opleveren. Deze gebouwen worden vervolgens tegen een prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoeding gedurende 30 jaar ter beschikking gesteld en onderhouden door de dbfm 'Scholen van Morgen'. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verzekerd via mogelijke boetes in de beschikbaarheidsvergoedingen en na 30 jaar is een eigendomsoverdracht naar de schoolbesturen voorzien.

Nieuwe ESR-regels

Het project Scholen van Morgen werd ondanks verschillende positieve adviezen geconfronteerd met nieuwe ESR-regels (Europees Stelsel van Rekeningen) over waarborgen. De spreiding van deze lasten is volgens de Europese begrotingsregels enkel mogelijk indien men projecten inzake publiek private samenwerking (pps) opzet.

Inzake pps voorzien deze Europese regels bij de realisatie van infrastructuurprojecten dat een private partner het merendeel van de projectrisico's draagt (het zogenaamde bouwrisico en het beschikbaarheidsrisico of het vraagrisico). Deze regels hebben ertoe geleid dat overheden dbfm-projecten in verschillende varianten hebben opgezet. De regels zijn in hun toepassing door de Europese instanties de jongste jaren echter verstrengd.

Crevits wil onderzoeken in welke mate nieuwe eventueel kleinere, vereenvoudigde en meer projectspecifieke dbfm-operaties inzake schoolgebouwen kunnen worden gelanceerd. Er wordt o.m. gekeken naar de mogelijkheden van co-financiering en de subsidiëring van multi-inzetbare pps-projecten. Een belangrijke randvoorwaarde is dat er vooraf duidelijkheid moet zijn over de toepassing van de Europese regels terzake. De komende jaren heeft Vlaanderen in dit verband behoefte aan rechtszekerheid.

'We zullen lessen trekken uit de eerste inhaalbeweging 'Scholen van Morgen', maar slechts wanneer in het kader van het dbfm-programma voldoende schoolgebouwen zijn opgeleverd en ook de eerste ervaringen m.b.t. het onderhoud kunnen worden opgelijst. De bestaande subsidiëring van schoolgebouwen wordt behouden en versterkt, maar er komen ook nieuwe initiatieven. De beschikbare middelen voor schoolinfrastructuur moeten zo efficiënt mogelijk worden besteed in overleg met AGIOn en het GO!', aldus de Vlaamse minister van Onderwijs. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar