Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Coronacrisis treft transport

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Coronacrisis treft transport

De coronacrisis heeft heel wat impact gehad op de transport en logistiek van goederen. We praatten met enkele specialisten in het veld, met onder meer Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen en Bart Malfliet van Transportbedrijf Vandenbogaert. Ondanks de crisis, staan er gelukkig heel wat nieuwe initiatieven klaar. De Stichting Vlaamse Verkeerskunde start deze winter een nieuwe transportopleiding. En Timmers Bouwlogistiek lanceert een nieuw online platform om de bouwlogistiek te optimaliseren.
“De omzet van de transporteurs is tijdens de coronacrisis gedaald met gemiddeld 30%, ook al waren we toegelaten om verder te werken”, zegt Lode Verkinderen, directeur Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), een vzw die erkend is als beroepsvereniging van Vlaamse ondernemingen in transport en logistiek. De sector telt meer dan 70.000 arbeiders en 30.000 bedienden. “Daarom hebben we er zo hard op aangedrongen dat de wegenwerken terug konden opstarten, zonder files. Files kunnen immers de rentabiliteit nog verder hypothekeren. Als er dan ooit een ideaal moment is om wegenwerken te doen, dan is het wel tijdens een coronacrisis.” Toch zijn er wel wat verbeterpunten, bijvoorbeeld bij de levering van goederen. “De toegang tot de sanitaire faciliteiten van magazijnen in coronatijden was niet altijd verzekerd voor vrachtwagenchauffeurs. Nochtans moeten we ervoor zorgen dat de werkomstandigheden voor onze chauffeurs maximaal gegarandeerd blijven. We kunnen moeilijk een mobiel toilet meegeven. Dus moeten we er kunnen op rekenen dat onze chauffeurs bij een handelaar in bouwmaterialen even hun handen kunnen wassen en het toilet gebruiken. Onze chauffeurs werden te vaak gezien als externen. Ze kregen te horen dat er geen externen werden toegelaten. Het probleem was wel niet groter in de bouwsector dan in andere sectoren.”

Gesloten grenzen

De grenzen blijven tijdens de coronacrisis wel dicht en dat zorgt voor problemen. “Ik kan me goed inbeelden dat de supply chain van bepaalde bouwgoederen die bijvoorbeeld vanuit Frankrijk moeten aangeleverd worden, sterk verstoord geraakt”, zegt Lode Verkinderen. “Er waren ook vele vertragingen aan de grenzen, omdat de vrachtwagens in dezelfde file moesten aanschuiven als personenwagens. De ergste situatie stelde zich in Nederland. We zijn als organisatie tussen gekomen. En dan hebben we ook verkregen dat er aparte lanen voor het goederenverkeer en personenverkeer zijn gekomen. Dat heeft de files weer verminderd. In bepaalde Europese landen werd de chauffeur zelfs quarantaine voor twee maanden opgelegd, alvorens hij de rit kon verder zetten. En dat kunnen we missen als kiespijn. De Europese unie is niet in staat geweest om op een geijkte en passende manier tussen te komen. Het duurt daar weken of maanden om een noodmaatregel te nemen. Ze hebben een lidstaat die soloslim speelt niet tegen kunnen houden, zodat het internationaal goederenverkeer ernstige hinderpalen tegenkwam.”
Verkinderen heeft wel nog een boodschap naar de bouwondernemers. “Deze coronacrisis heeft een kwetsbaarheid blootgelegd, niet alleen bij de bouwsector maar ook bij de transporteurs. Veel producten worden eerst besteld en dan pas worden ze gemaakt. Kunnen de bouwfirma’s tegen dat er een volgende pandemie uitbreekt dan niet al een grote voorraad van bouwmateriaal aanleggen, zodat ze iets minder afhankelijk zijn van de logistieke keten? Dat maakt je veel onafhankelijker van je producent om dus een paar weken te kunnen verder draaien. Kunnen bepaalde aanvoerkanalen ook niet korter gemaakt worden? Als we altijd onze bouwmaterialen uit pakweg Zuid-Italië gaat halen dan weet je dat de kans groot is dat het weer gaat fout lopen bij een volgende pandemie. En dat omdat het vervoer op lange afstand problematisch wordt. Kan je dan geen gelijkwaardig product dichter bij huis krijgen, zeker als je de ecologische aspecten van het vervoer in overweging neemt. Moet het altijd van zo ver komen? Dan ben je minder afhankelijk van de logistieke keten die tijdens dergelijke coronacrisissen ook bedreigd is.”  Verkinderen hoopt dat de bouw- en transportsector in de toekomst een plan uitwerken zodat fysiek contact volledig wordt uitgesloten bij goederentransacties, via de elektronische vrachtbrief. “Dan kunnen we aan de overheid laten zien dat we volledig contactloos werken en dat ze ons dus zeker niet moeten sluiten.” 

Lagere omzet

Veel transportbedrijven hadden het niet makkelijk tijdens de coronacrisis. Bart Malfliet van Transportbedrijf Van Bogaert uit Dendermonde, een bedrijf met 23 chauffeurs, voelt de crisis ook. “We hebben terugval van de omzet. Veel van onze klanten zijn noodgedwongen moeten stoppen omdat ze de social distancing op de werf niet hebben kunnen garanderen. Vooral voor de glasindustrie hebben we geen transport gedaan. Daarvoor hebben we niets meer vervoerd. Die moeten normaal steeds met ploegen naar de werven gaan. Ze konden de veiligheid op de werf niet meer verzekeren en daardoor zijn de bestellingen op nul gevallen. We hebben ook gemerkt dat de aluminiumindustrie een probleem met toelevering heeft gehad.” Malfliet bevestigt dat de coronacrisis in het begin wel wat voor praktische problemen zorgde, onder meer op bouwwerven en parkings langs autosnelwegen. “In het begin werden de chauffeurs niet meer toegelaten in de sanitaire blokken. Nu zien ze het gelukkig in dat we ook onze handen voldoende moeten wassen. Dat is nu opgelost. Ook verliep de communicatie van sommige toeleveranciers van werven ook niet altijd goed. Maar het viel nog mee.”
Malfliet benadrukt dat het transportbedrijf zelf veel maatregelen nam. “Onze chauffeurs zitten altijd alleen in de vrachtwagen. Dus ze hebben geen last van social distancing. Ze hebben altijd handschoenen, een mondmasker en een gel mee. Alles is voorradig om heel hygiënisch te werken. Ze blijven zo veel als mogelijk in hun vrachtwagen zitten. Ook op de werf bewaren ze de afstand. Omgekeerd is dat niet zo. We merken dat op werken of in magazijnen de social distance niet altijd bewaard wordt. Het is belangrijk om het wel te doen, zeker als er een nieuwe lockdown komt.” Nu het leven opnieuw begint te hervatten, beginnen ook de files weer toe te nemen. “We hopen dat de bouwsector daar toch begrip voor heeft. Die files gaan weer toenemen en kunnen voor vertraging zorgen. Weet dat er files zijn en hou er rekening mee tijdens de planningen. Verder stellen we ook vast dat de communicatie op werven soms te wensen overlaat. We vinden het belangrijk om goed de voorschriften op een werf te kennen. Goede afspraken maken, is belangrijk. Er kan veel bespaard worden in tijd en uren als er correct gewerkt wordt. Vaak zijn de werven niet goed bereikbaar. Soms wordt de informatie hoe de werf het te bereiken is, niet goed doorgestuurd. We krijgen een verkeerde aanrijroute, en rijden een straat binnen waar je niet met een vrachtwagen binnen kan van hoger dan 3,5 ton. We willen graag dat alle werkzaamheden in België terug op één website zouden komen. Vroeger was dat, maar het werd stopgezet.” 

Nieuwe opleiding

Op het vlak van transport worden momenteel ook nieuwe maatregelen genomen die los van de coronacrisis staan. Op dit ogenblik wordt er ook verder geïnvesteerd in opleidingen voor chauffeurs. De Stichting Vlaamse Verkeerskunde start de winteropleiding “Bouwen aan veilig verkeer.” De opleiding komt er op vraag van de Vlaamse Confederatie Bouw en is erkend door Constructiv. “We werken momenteel aan een 8 uur durende winteropleiding verkeersveiligheid voor de bouwsector”, zegt Werner De Dobbeleer. “Doelgroep zijn bouwvakkers die zich met een bestelwagen verplaatsen of er mee rijden. Bij transport van bouwgoederen is het net als altijd belangrijk om de voorschriften inzake ladingzekering goed op te volgen. De lading mag op geen enkel moment de zichtbaarheid van de bestuurder hinderen. Ze mag ook geen gevaar vormen voor de bestuurder, eventuele passagiers en de andere weggebruikers. Ze mag geen schade veroorzaken aan de openbare weg of eigendommen. Ze mag niet op de openbare weg slepen of vallen en evenmin de stabiliteit van het voertuig in het gedrang brengen. Verder blijven de algemene veiligheidsregels van belang, benadrukt De Dobbeleer. “Dan denk ik maar aan de snelheidslimieten naleven, snelheid aanpassen aan de omstandigheden, niet rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen, zich tijdens het rijden niet laten afleiden door gsm of smartphone (met andere woorden, in automodus gaan voor men rijdt), vermijden te rijden als men zich slaperig voelt, bij opkomende slaperigheid zich veilig parkeren en een “powernap” combineren met koffie om weer alert te worden, de risico’s van de dode hoek (ook bij lichte vrachtwagens) kennen en zoveel mogelijk proberen te vermijden, enz.”

Onlinetool

De omgeving van de bouwplaats wordt steeds belangrijker. Die trend zien ze ook bij Timmers Bouwlogistiek, een bedrijf dat logistieke oplossing voor de bouwsector uitwerkt. “Goede bouwlogistiek is cruciaal voor de veiligheid”, zegt directeur Bas Timmers. “61% van de ongevallen is te voorkomen, door minder en beheerstere vervoersbewegingen. Er is een aanzienlijke intensivering van het gebruik van openbare ruimte en eisen voor veiligheid, bereikbaarheid, overlast, en de emissie uitstoot (leefbaarheid) worden strenger. Bouwen is een stuk complexer geworden. Met name de omgeving van bouwplaatsen vergt meer aandacht. Bouwprojecten zorgen voor een grote tijdelijke toename van bewegingen in een gebied, met bijbehorende risico’s, overlast en uitstoot. Bij grote bouwprojecten zijn vaak meerdere stakeholders, zoals gemeenten, bouwers en omwonenden, betrokken en wederzijds afhankelijk. Daarnaast worden in één gebied vaak meerdere projecten tegelijkertijd gebouwd, wat nog eens extra druk legt op de omgeving. Goede coördinatie van de omgeving is dus noodzakelijk. In de praktijk blijkt omgevingscoördinatie vaak niet gemakkelijk. Stakeholders hebben soms tegengestelde belangen en zelfs binnen organisaties zijn de doelen niet altijd gelijk. Hierdoor voelt ieder zich verantwoordelijk voor een deel, maar staat niemand op voor het geheel. Een onafhankelijke omgevingscoördinator als mij kan daarom helpen om iedereen op één lijn te krijgen en een gemeenschappelijk doel na te streven."

Nieuw platform

Timmers Bouwlogistiek heeft zopas een nieuwe online platform ontwikkeld. “20 procent van de bouwsom is logistiek en 30 procent kan er op bespaard worden”, zegt Bas Timmers. “Via deze transparante digitale planner, zonder lastige inlogs, willen we inderdaad het verschil maken. De organisatie wordt geoptimaliseerd en de omgevingsveiligheid wordt verbeterd. Het systeem geeft de verantwoordelijkheid meteen aan één persoon. Alle informatie over route, parkeren, hijsen boven omgeving wordt 24/7 online gevisualiseerd op een voor iedereen beschikbare ‘website-scherm’ met mogelijkheid tot inspraak aangestuurd vanaf een regiekamer op de werf.  Het bekende whiteboard in de keet wordt nu voor iedereen/ 24/7 inzichtelijk en aanpasbaar. Zo weet niet alleen de uitvoerder meteen welke vrachten er komen, maar ook de omwonenden, onder- en nevenaannemers, gemeenten, machinisten, enzovoort.  Alle informatie wordt frequent geupdated met de laatste routes, werkmethodieken, plaatselijke omgevingsbeperkingen, maatschappelijke invloeden als weer of virussen zodat iedereen meteen op de hoogte is.  Omdat het werkt via normale Office 365 applicaties, is extra instructie of inlogs niet nodig. Dankzij deze tool wordt het aantal vervoersbewegingen geminimaliseerd en beter beheersbaar.”

Regiekamer

Volgens Bas Timmers moet het nieuwe platform de veiligheid op de werf vergroten. “Dit communicatieplatform voorziet in de bekende regiekamer (control tower) functie, vanuit de 4C supply chain theorie, waarbij een logistiek draaiboek met aanvullende instructies voor uitvoerende bouwvakkers, chauffeurs en machinisten, centraal inzichtelijk worden in een praktische  voertaal. Doordat je minder vervoers- en hijsbewegingen realiseert, moet automatisch het aantal ongevallen verminderen.  Voor het eerst is niet de software leading met allerhanden ingewikkelde statistieken en invoervelden, maar juist de mens qua gedrag en houding. Ga vanuit deze basis stap voor stap, naar minder- en schonere- bewegingen van medewerkers, materialen en materieel naar van of op de bouwplaats. Dat verhoogt de sociale acceptatie bij de werknemers.” 
 
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DAF Trucks heeft nieuwe generatie klaar

DAF Trucks heeft nieuwe generatie klaar

Vrachtwagenbouwer DAF liet het publiek vorige maand op Matexpo voor het eerst kennis maken met de in juni gelanceerde Nieuwe Generatie DAF. “In juni kondigde DAF de Nieuwe Generatie DAF aan, waarmee we een nieuwe maatstaf inzake[…]

Nieuwe Citan wordt vanaf volgende maand geleverd

Nieuwe Citan wordt vanaf volgende maand geleverd

Limburgse watergebonden bedrijventerreinen klaar voor nieuwe ondernemers

Limburgse watergebonden bedrijventerreinen klaar voor nieuwe ondernemers

Tonnageverhoging voor transportsector

Tonnageverhoging voor transportsector

Meer artikels