Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Corda campus in Hasselt wil fors uitbreiden

Gerelateerde onderwerpen :

,
Corda campus in Hasselt wil fors uitbreiden

Beeld: VenhoevenCS architecture+urbanism / Geosted.

De Hasseltse Corda Campus, een dochtervennootschap van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, heeft zijn masterplan 2.0 voorgesteld. Het gaat om een geraamde investering van 150 miljoen € en een uitbreiding van 9 ha bovenop de reeds ontwikkelde 14 ha. Momenteel werken er 5.000 mensen in 250 bedrijven. Tegen 2030 moeten dat er liefst 7.500 zijn in 350 bedrijven.
Behalve nieuwe kantoorformats bevat het masterplan ook andere thema’s zoals onderwijs, zakelijke huisvesting en is er ruimte voorzien voor ondersteunende faciliteiten zoals cleanrooms of een datacenter. De Corda Arena, de eerste digitale arena van het Europese vasteland, is reeds in ontwikkeling en wordt de eerste concrete realisatie in het nieuwe masterplan. De uitrol van het resterende plan zal gefaseerd gebeuren met als doel een totale oplevering in 2030.
 
Zes jaar geleden werd de Hasseltse Research Campus, een voormalige Philipssite, omgevormd tot Corda Campus. De innovatieve campus nam na de bouw van het iconische Corda 1-gebouw, met een schuin groendak, een vliegende start. Vandaag, een paar jaar later, zijn er heel wat nieuwe kantoorgebouwen met unieke kantoorformats en communitydiensten bijgekomen en is reeds 14 ha van de campus succesvol ontwikkeld.

“Onze campus is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een financieel gezonde en rendabele plek. Corda is meer dan een optelsom van kantoorruimtes: het is een uniek ecosysteem van start-ups, scale-ups en grote bedrijven, omringd door overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Corda Campus is een succesvolle reconversie van een voormalige Philipssite en een referentie als succesvolle bedrijvencampus. Nu zijn we klaar voor de volgende fase en willen we ons internationaal op de kaart zetten”, zegt Raf Degens, algemeen directeur van Corda.

Om dat te realiseren ontwikkelde de techcampus een nieuw masterplan voor de komende vijf tot tien jaar. Talent, daar draait het om en dat wordt ook duidelijk in het nieuwe plan. Het is een blauwdruk van mogelijke nieuwe ontwikkelingen, waarbij de campus opnieuw verder kijkt dan enkel naar kantoorformules. Zo wordt er stevig ingezet op thema’s en elementen die het aantrekkelijk maken voor jong en oud om aan de slag te gaan op de campus.

Internationaal talent
 
Voor bedrijven die voor hun productie of onderzoek zeer zuivere ruimtes nodig hebben, kan een gebouw worden voorzien met aanpasbare cleanrooms. Een datacenter kan ondersteunende ITvoorzieningen bieden voor de bedrijven op de campus. De restwarmte van de servers kan men gebruiken voor de verwaming van de kantoren en cleanrooms. Bedrijven zullen hun producten kunnen voorstellen in verschillende aanpasbare toonzalen die op de campus worden voorzien.

Er zijn ook plannen voor een internationale school en een school van de toekomst waar jongeren op een innovatieve manier klaargestoomd worden voor de snel veranderende wereld. De nadruk ligt op het aantrekken van internationaal talent. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg laat hiervoor een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Ook hippe woonunits duiken op in het masterplan. Geen klassieke appartementen, maar multifunctionele woon-en werkruimtes die bijvoorbeeld ideaal zijn voor expats om in te logeren tijdens hun businesstrip.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe masterplan werd goed geluisterd naar de noden en wensen van de huidige businesscommunity. Net zoals in een grootstad zal er worden gewerkt met ‘wijken’ waarbij elke wijk zijn eigen accenten heeft. Zo kan je in de ‘nieuwe buurt’ werken in hippe en flexibele ‘kantoorpixels’ – gebouwen die bestaan uit flexibele delen met een pixelvormige architectuur, bestaande uit transparante gevels die zorgen voor open ruimtes en dakterrassen. Deze kantoorpixels zien er bovendien hypermodern en trendy uit, maar ze blenden ook perfect met de rustige en groene uitstraling van de campus.

“Met enige fierheid durven we spreken van een erg succesvol reconversieproject op deze site. Het is voor ons erg belangrijk dat de volgende uitbreiding van de campus blijft passen in de omgeving. Dit wil zeggen dat we niet voor grote en hoge torens gaan, maar voor gebouwen die passen en opgaan in de omgeving, met functies die ook ondersteunend zijn voor de buurt en een meerwaarde bieden voor iedereen die werkt of woont op en rond Corda Campus”, zegt Tom Vanham, algemeen directeur van LRM.
 
Station Kiewit

Het plan is op elke manier toekomstgericht opgesteld. Met oog op de modal shift en de voortrekkersrol die de campus hierin wil spelen wordt er stevig ingezet op mobiliteit. Zo wordt er aan het huidige treinstation van Kiewit, dat grenst aan de campus, een stationsplein voorzien waarbij heel wat mobiliteitsdiensten gebundeld worden. Het station krijgt een upgrade naar een echte multimodale openbaar vervoer-knoop met voorzieningen voor gedeelde mobiliteit.

Aan dit mobipunt kan overgestapt worden op een ander vervoermiddel zoals een deelwagen, een elektrische fiets of step. Wagens worden volledig van de campus geweerd, zodat het groene Cordapark nog meer tot zijn recht komt. Een indrukwekkende laadinfrastrucuur moet ervoor zorgen dat elektrische wagens op elk moment opgeladen kunnen worden.

“Corda Campus is uitgegroeid tot het vlaggenschip van de nieuwe economische dynamiek die Limburg vandaag uitstraalt. De uitbreiding en de nieuwe faciliteiten zullen dat verder versterken. Vanuit het provinciebestuur en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg trachten we via SALKturbo Limburg te versnellen op het vlak van digitalisering en hoogwaardige jobs. Corda Campus speelt hierin een belangrijke rol”, zegt gedeputeerde voor Economie Tom Vandeput.
 
Corda Arena

In de eerste fase van het masterplan ligt de focus op de bouw van de Corda Arena, een project dat reeds eerder werd aangekondigd en in uitvoering is. De procedure voor de Corda Arena is al gestart en kan rekenen op de steun van Toerisme Vlaanderen. Tegen 2024 zal de Corda Arena haar deuren officieel openen. De Corda Arena wordt met zijn 10.000 m² de eerste en grootste digitale, hypermoderne belevingsarena van het vasteland.

Naast de hoogtechnologische toepassingen en de multifunctionele indeling van de arena, zal de helft van het volume bestaan uit verhuurbare kantoorunits die bij events kunnen omgebouwd worden tot belevingsvolle skyboxes. De arena zelf heeft een amfitheater-opstelling en zal plaats bieden aan maximaal 4.000 mensen. Daar kunnen grote en kleine bijeenkomsten plaatsvinden die de campus internationaal op de kaart moeten zetten. De Corda Arena moet tevens zakelijke evenementen en congressen naar de campus lokken.
 
Ontwerpteam
 
Het masterplan 2.0 voor Corda Campus werd opgemaakt door een team bestaande uit VenhoevenCS architecture+urbanism uit Amsterdam en Geosted uit Bilzen. In hun visie moet een campus als een toekomstbestendig innovatiedistrict nieuw talent aantrekken en behouden, een optimaal ondernemersklimaat realiseren en een prettige en gezonde verblijfsplek zijn voor de mensen die er werken. Het leggen van verbindingen staat er centraal, in elke betekenis van het woord en op elke schaal.

Een campus is volgens het ontwerpteam een goed georganiseerd brandpunt waar onderzoek, onderwijs en ondernemerschap samenkomen en elkaar versterken. Een succesvolle campus is bovendien verbonden met andere kennis- en innovatieclusters en met de stad. Op Corda Campus stimuleert de nabijheid van een efficiënte multimodale openbaar vervoer-knoop duurzame mobiliteit en bereikbaarheid en wordt de campus een plek waar voetgangers en fietsers zich welkom voelen. De groene infrastructuur en de grote variatie aan voorzieningen nodigen uit tot ontmoeten, bewegen en ontspannen.
Beelden: VenhoevenCS architecture+urbanism / Geosted.
 

 

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Het expertenteam Els Vervloesem - Latitude mag een toekomstvisie ontwikkelen voor de buurt rond de Watersportbaan in Gent. Het team, dat eerder al werkte rond de Antwerpse wijk Luchtbal, gaat samen met stadsdiensten, bewoners, gebruikers en[…]

28/09/2022 | Studie
TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Meer artikels