Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Consultatieronde voor bouw nieuwe kmo-units in Mol

Gerelateerde onderwerpen :

,
Consultatieronde voor bouw nieuwe kmo-units in Mol

In de gemeente Mol dient projectontwikkelaar Smets Investmaatschappij een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van tien kmo-units naast het Casino van Gompel.
Links naast het Casino van Gompel ligt een terrein dat aan de achterzijde grenst aan de voetbalterreinen. Volgens het gewestplan ligt het perceel – net zoals het casino – in industriegebied.

Smets Investmaatschappij werkte voor dit gebied een bouwproject uit met in totaal tien kmo-units. Deze units worden ondergebracht in één grote industrieloods in U-vorm  waardoor er een centraal binnenplein ontstaat. Hierdoor krijgt de site één centrale in- en uitgang.

De loods heeft een totale brutogrondoppervlakte van 3.146 m². De verschillende units variëren van 260 tot 500 m². Het gebouw zal worden opgetrokken uit betonnen sandwichpanelen en heeft een hoogte van 7 m.

De poorten van de kmo-units zijn naar het binnenplein gericht. Naast eventueel inpandig parkeren omvat het project in totaal twintig parkeerplaatsen. Deze situeren zich vooral in de voortuinzone. Aan de linker- en achterzijde van het project komt een groenzone van 3 m breed.

Aan de rechterzijde wordt een afstand van 10 m gevrijwaard tot aan de perceelsgrens. Deze zone wordt ingericht als groenzone met een talud van 2 m hoogte. Op deze talud komen hoogstammige bomen, aangevuld met een onderbeplanting en een houtkant. Aan de rooilijn voorzien de plannen een haag. Bijkomend worden in de voortuinzone vier hoogstambomen geplant.

Voor dit project in deze specifieke zone van het gewestplan is een openbaar onderzoek niet wettelijk verplicht. Gezien de nabijgelegen bewoning en het naastgelegen Casino van Gompel als beschermd monument, organiseert het gemeentebestuur op eigen initiatief toch een consultatieronde.

Deze consultatieronde geeft alle buurtbewoners en overige geïnteresseerden de kans om het dossier in alle transparantie te bekijken. De opmerkingen die tijdens de consultatieronde worden gegeven zullen door het gemeentebestuur in overweging worden genomen bij de beoordeling van het dossier en de finale beslissing over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

De consultatieronde voor dit dossier loopt tot en met woensdag 23 februari. Tijdens de consultatieronde kan je het dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV 2021148624) en op de website van de gemeente via de link www.gemeentemol.be/kmozonegompel. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil archeologie betaalbaar houden

Vlaamse regering wil archeologie betaalbaar houden

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wil de kostprijs voor archeologisch onderzoek bij bouwwerken en verkavelingen verminderen. Er zijn momenteel reeds verschillende zaken in de Vlaamse regelgeving ingeschreven om de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Bouw toegangscomplex De Ster in Sint-Niklaas start in 2023

Bouw toegangscomplex De Ster in Sint-Niklaas start in 2023

Nieuwbouwproject met 28 appartementen in Moerbeke

Nieuwbouwproject met 28 appartementen in Moerbeke

Meer artikels