Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

ConstruCity bundelt krachten in zoektocht naar bouwvakmensen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
ConstruCity bundelt krachten in zoektocht naar bouwvakmensen

© DOETSCH ANTOINE

Ondanks een gunstige evolutie de jongste maanden heeft Brussel nog altijd een relatief hoge werkloosheidsgraad. Tegelijkertijd heeft de bouwsector moeite om geschoolde arbeidskrachten te vinden. Door de technische en technologische evoluties zijn bedrijven immers onafgebroken op zoek naar geschoolde arbeiders. Daarom hebben verschillende partners beslist om samen naar oplossingen te zoeken voor deze paradoxale situatie. Zo ontstond ConstruCity, een plaats waar iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken is bij de bouwsector, een antwoord kan vinden op alle vragen die men zou kunnen hebben in verband met vacatures, stageplaatsen, beschikbare opleidingen, loopbaanmogelijkheden, enz.

ConstruCity is een project in Brussel dat de promotie van en informatie over de beroepen, de tewerkstelling en de opleidingen in de bouwsector bundelt met als gezamenlijk doel een duurzame tewerkstelling. ConstruCity is het resultaat van een partnerschap tussen  arbeidsbemiddelaars Actiris (Brussel), VDAB (Vlaanderen) en Bruxelles Formation, het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC Bouw) en Constructiv, dat de Brusselse sociale partners van de bouwsector groepeert.

De officiële inhuldiging van ConstruCity vond recent plaats in aanwezigheid van de Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin. ConstruCity is sinds 22 maart operationeel en werkt vanuit een gebouw aan de Koningsstraat 45 in Brussel dat ter beschikking wordt gesteld door de bouwsector. “Dit is een primeur voor de arbeidswereld, een uitdaging voor de bouwsector, een troef voor het Brusselse Gewest en een onuitgegeven project dat werkt vanuit een collectieve overtuiging. ConstruCity is een belangrijke stap in de richting van de concretisering van een pool opleiding-tewerkstelling bouw. De Brusselse werkzoekenden zullen hierbij gebaat zijn en kwaliteitsvolle opleidingen voor een bouwberoep kunnen volgen”, verklaarde Didier Gosuin tijdens de openingsplechtigheid.

ConstruCity moet uitgroeien tot een plaats waar iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken is bij de bouwsector, rechtstreeks al zijn vragen over vacatures, stageplaatsen, opleidingen, de regels op het gebied van tewerkstelling, enz. kan stellen. De belangrijkste doelgroepen van de acties van ConstruCity zijn werkzoekenden, leerlingen en leraars uit het bouwonderwijs (technisch en beroeps), en arbeiders en bedrijven die actief zijn in de bouwsector (PC 124). Daarnaast kan ConstruCity steeds een antwoord op maat bieden aan iedereen die interesse heeft in de bouwsector, zoals actieve werknemers die een nieuwe wending aan hun loopbaan willen geven, lokale tewerkstellingsorganisaties, informatiecentra voor jongeren, enz. Bedrijven kunnen hun behoeften aan geschoolde arbeidskrachten (vacatures, beschikbare stageplaatsen, …) bekendmaken aan ConstruCity, dat ze zal registeren en bovendien zelf actief naar kandidaten voor deze plaatsen zal zoeken.

Om een passend antwoord te kunnen bieden op de verzoeken van de bedrijven zorgt ConstruCity ervoor dat de kandidaten die het voorstelt, voldoen aan de profielen waarnaar de bedrijven op zoek zijn. Dat vergemakkelijkt het selectieproces voor het bedrijf, dat uiteraard nog altijd de eindbeslissing over de aanwerving van een bepaalde kandidaat of de aanbieding van een stageplaats neemt. ConstruCity informeert bedrijven tevens over de publieke en sectorale steunmaatregelen inzake opleiding en tewerkstelling. Vanwege het grote aantal steunmogelijkheden zorgt ConstruCity dat het de best mogelijke formule voor een specifieke situatie presenteert aan het bedrijf. ConstruCity zal bovendien antwoorden op alle vragen van bedrijven en hen administratieve bijstand bieden.

“ConstruCity is een project waarop we lang hebben gewacht, maar waaraan de sector zijn volledige steun verleent. Het doel, een duurzame tewerkstelling in de bouwsector realiseren, is een absolute prioriteit voor de volledige sector, in Brussel zelfs meer dan ooit. De invoering van een uniek contactpunt voor de bouwsector inzake begeleiding naar onze sector is een kernelement dat van ConstruCity een succes zal maken”, zegt Constructiv-voorzitter Gabriël Delporte.

ConstruCity is een zeer mooie gelegenheid voor een publiek-private samenwerking.  Met zijn opleidingscentrum, dat een pronkstuk is in het domein van de bouw en zijn 14.000 m² ruimte voor opleidingen, de validering van competenties en de certificering van werkzoekenden wil Bruxelles Formation zijn rol van openbare dienst voor opleiding vervullen binnen ConstruCity”, aldus Olivia P’tito, directeur-generaal van Bruxelles Formation, de Franstalige openbare dienst voor beroepsopleiding van Brusselaars.

Gregor Chapelle, directeur-generaal van Actiris, noemt ConstruCity een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een overheidsdienst voor werkgelegenheid, organisaties voor beroepsopleiding en de privésector. Geert Pauwels, directeur VDAB Brussel, hoopt dat het initiatief van ConstruCity zal leiden tot een grotere transparantie in de vacatures van de Brusselse bouwsector. Goed opgeleide cursisten zullen nu vlotter hun weg kunnen vinden naar vacatures, in tijden van schaarse overheidsmiddelen moeten we er samen voor zorgen dat die middelen efficiënt en effectief worden ingezet”, stelt hij.

“ConstruCity is een gezamenlijk initiatief van de overheid en de bouwsector en vormt een uniek loket waar zowel onze initiatieven inzake tewerkstelling en opleiding als die van onze partners voorgesteld zullen worden aan heel wat verschillende doelgroepen (studenten, werkzoekenden, ...). Dit solide partnerschap zal er o.a. voor zorgen dat elke Brusselaar die een job of een opleiding in de bouw zoekt, de nodige informatie vindt”, aldus Jean-Christophe Vanderhaegen, voorzitter van het BRC Bouw.

“Als centraal contactpunt wil ConstruCity netwerking promoten via de uitbouw van bevoorrechte relaties met de andere instellingen die zich bezighouden met informatieverstrekking, opleiding en tewerkstelling. Enkele van deze instellingen zijn bv. het toekomstige Beroependorp van Brussel en de werkwinkels, maar ook alle andere organisaties die rond deze thema’s werken”, stelt René Van Cauwenberge, voorzitter van Constructiv Building on People en van het Strategisch Comité van ConstruCity.

“ConstruCity is bovendien ook de verzamelplaats voor alle publieke en private initiatieven voor bedrijven die op zoek zijn naar gemotiveerde leerjongeren en geschoolde arbeidskrachten, of die hun personeel willen bijscholen en zich willen voorbereiden om de vele evoluties die momenteel aan de gang zijn in de sector om te zetten in ontwikkelingsmogelijkheden”, besluit Laurent Schiltz, voorzitter van BoP@Brussel (Building on People).

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair

De Federatie van Tegelzetters en Mozaïekwerkers (Fecamo) hield naar aanleiding van de internationale tegel- en mozaïekbeurs Cersaie in Bologna een enquête bij Belgische eigenaars om te weten hoe zij staan tegenover tegels en[…]

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Meer artikels