Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Confederatie Bouw veroordeelt witwassen drugsgeld via illegale bouwbedrijven

Gerelateerde onderwerpen :

,
Confederatie Bouw veroordeelt witwassen drugsgeld via illegale bouwbedrijven

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Uit onderzoek van de Cel voor Financiële Informatieverstrekking (CFI) blijkt dat criminelen constructies opzetten om drugsgeld via illegale bouwfirma’s wit te wassen. De Confederatie Bouw veroordeelt met klem zulke praktijken en benadrukt dat ze in 2016 al een partnership sloot met de CFI dat resulteerde in een gemeenschappelijk memorandum en een gedragscode voor bouwbedrijven.

Criminelen die drugsgeld willen witwassen, kunnen daarvoor volgens de CFI een heleboel pistes bewandelen. Eén daarvan verloopt via illegale bouwbedrijven, een praktijk die de Confederatie Bouw ten volle veroordeelt. “Meer nog, we bevinden ons volledig op dezelfde lijn als de CFI”, benadrukt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

In 2016 sloot de Confederatie Bouw een partnership met de CFI, met een gemeenschappelijk memorandum en een charter als gevolg. In dat laatste document verbindt de Confederatie Bouw zich ertoe om de sensibilisering over de gevolgen van sociale dumping en detacheringsfraude bij haar leden op te drijven, juridisch op te treden tegen bedrijven die de detacheringsregeling misbruiken, praktijken van sociale dumping steeds aan te klagen bij de bevoegde overheden en actief mee te werken aan de uitvoering van het plan voor eerlijke concurrentie dat in de sector werd gesloten.

Verder in dit charter roept de Confederatie Bouw haar leden op om het principe van de beperking van de onderaannemersketen voor dezelfde werkzaamheden tot twee schakels na te leven en te doen naleven bij onderaannemers en om het principe van verplichte erkenning van alle onderaannemers die overheidsopdrachten uitvoeren toe te passen. Beide principes werden intussen trouwens ook al in wetgeving omgezet en gelden voor de ganse sector. De gemeenschappelijke belangenbehartiging van de CFI en de Confederatie Bouw is dus zeer concreet.

Tevens geeft de sectororganisatie in dat charter aan om de badgedraagplicht voor werknemers toe te (laten) passen, om contractbepalingen die nodig zijn voor de naleving van de loonverplichtingen en sociale verplichtingen op te nemen in de aannemingsovereenkomst van gedetacheerd personeel en om elk aanbod tot samenwerking af te wijzen met een onderneming die niet kan aantonen dat de loon- en sociale verplichtingen tegenover gedetacheerden worden nageleefd.

“De bouw doet heel wat om allerlei vormen van fraude grondig aan te pakken. Onze sector distantieert zich dan ook van illegale bouwbedrijven die criminelen helpen met het witwassen van crimineel geld. Zulke ontoelaatbare praktijken verdienen geen kans meer en moeten zwaar worden bestraft”, eist Robert de Mûelenaere.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

TAROS geeft cold-recycling een nieuw elan

TAROS geeft cold-recycling een nieuw elan

Het affrezen van asfalt- en betonverhardingen blijft een nichemarkt in de wegenbouw. TAROS wil zich als nieuwe naam in de sector onderscheiden door sterk in te zetten op klantenservice en kwaliteit. TAROS is niet uit het niets opgericht. TAnghe[…]

Delaere Engineering verkoopt activiteit weegbruggen aan RDS

Delaere Engineering verkoopt activiteit weegbruggen aan RDS

De Belgian Construction Awards krijgen een vervolg

De Belgian Construction Awards krijgen een vervolg

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

Meer artikels