Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Confederatie Bouw richt vakgroep Erfgoedrestauratie op

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Confederatie Bouw richt vakgroep Erfgoedrestauratie op

© ach-photographywww.ach-photo.com

Om iedereen die betrokken is bij (de restauratie van) erfgoed te helpen, heeft de Confederatie Bouw recent een nieuwe vakgroep Erfgoedrestauratie opgericht.
Instellingen op zowel federaal niveau (Regie der Gebouwen, Infrabel, ...), als op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau bezitten duizenden gebouwen, kunstwerken en infrastructuren. De overheid, via de aannemers, is het aan zichzelf verplicht om dit deels geklasseerd erfgoed te onderhouden en te restaureren met het oog op kwaliteit.

 

Instellingen op zowel federaal niveau (Regie der Gebouwen, Infrabel, ...), als op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau bezitten duizenden gebouwen, kunstwerken en infrastructuren. De overheid, via de aannemers, is het aan zichzelf verplicht om dit deels geklasseerd erfgoed te onderhouden en te restaureren met het oog op kwaliteit.
 
Daarnaast beschikken talrijke privépersonen en bedrijven over goederen met een onmiskenbare patrimoniale waarde. ”Onze vakgroep Erfgoedrestauratie moet voor al die partijen een sterke partner worden”, zegt Patrice Dresse, algemeen directeur van de nieuwe vakgroep.
Volgens Claude Nijs, van het bedrijf P. Nijs uit Deinze, de nieuwe Voorzitter van de vakgroep, brengt de restauratie van erfgoed een specifieke expertise mee.
 
“Onze medewerkers en onderaannemers zijn vaklui die gepassioneerd zijn door hun beroep en die over een high-level expertise beschikken. Hun kennis moet worden opgewaardeerd, het gaat hier om een kwaliteitsvolle restauratie van ons erfgoed voor de toekomstige generaties. Een in elkaar geflanste restauratie is een drama voor het algemeen welzijn”, stelt Nijs.
 
Julie Bajart, van het bedrijf Bajart uit Suarlée, covoorzitter van de vakgroep voor Wallonië, is het hiermee volledig eens. “Restauratiewerken worden vaak in grote mate gesubsidieerd door de overheid. Deze mag dus terecht rekenen op een echt partnerschap van de aannemers. Het in de kijker zetten van ons vakmanschap moet gezien worden in de lijn van het streven naar expertise en kwaliteit. In die zin wil deze vakgroep een proactieve partner zijn om constructief in dialoog te gaan met al wie betrokken is bij de restauratiesector (architecten, publieke en private opdrachtgevers, ...)”, besluit Julie Bajart.

http://www.erfgoedrestauratie.be

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector blijft hinder ondervinden van prijsstijgingen en materialenschaarste

Bouwsector blijft hinder ondervinden van prijsstijgingen en materialenschaarste

De bouwsector blijft kampen met materialenschaarste en prijsverhogingen. De leveringstermijnen van bouwmaterialen verslechteren verder, terwijl ook de prijsstijgingen blijven toenemen. Meer dan de helft van de prijsstijgingen is voor rekening[…]

Zonweringsector groeit opnieuw met 30%

Zonweringsector groeit opnieuw met 30%

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Xthermo publiceert brochure brandveiligheid buitengevels

Xthermo publiceert brochure brandveiligheid buitengevels

Meer artikels