Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Confederatie Bouw neemt deel aan Blueprint

Gerelateerde onderwerpen :

Confederatie Bouw neemt deel aan Blueprint

Technologische vooruitgang, innovatie en digitalisering bieden heel wat kansen, maar vereisen ook dat werknemers zich meester maken van nieuwe vaardigheden. Deze evolutie gebeurt eveneens in de bouwsector, maar is niet altijd makkelijk om op te vangen voor bouwbedrijven. De zoektocht naar geschikte medewerkers loopt immers vaak niet van een leien dakje. Om daar verandering in te brengen, neemt de Confederatie Bouw deel aan het Europese project Blueprint van de Europese Commissie dat de bouwwerknemers van morgen de juiste vaardigheden wil bijbrengen.

De vaardigheden die werknemers nodig hebben op de arbeidsmarkt evolueren razendsnel, ook in de bouw. De sterk oprukkende digitalisering, de evoluties op het vlak van energie en de groei van de circulaire economie zorgen ervoor dat de bouw nood heeft aan nieuwe, meer technische profielen. Die profielen zijn echter vaak moeilijk te vinden.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen de juiste vaardigheden bezitten om aan dit groeiende aantal werkaanbiedingen te voldoen, neemt de Confederatie Bouw samen met drie Europese sectororganisaties, acht andere nationale sectorfederaties zoals zijzelf en twaalf vormingscentra uit twaalf EU-lidstaten deel aan het Europese Blueprint-project, het Blauwdrukproject voor de bouwsector.

De Confederatie Bouw zal in de eerste plaats een analyse maken van de discrepantie tussen de huidige en toekomstige vaardigheden, nagaan hoeveel werknemers moeten worden opgeleid en maatregelen uitwerken om de huidige ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod weg te werken. Hierbij is het de bedoeling om er de goede praktijken en innovatieve initiatieven uit te filteren, zodat die ook in andere EU-lidstaten kunnen worden toegepast. Finaal moeten de vaardigheden van werknemers toenemen op het vlak van digitalisering, energie-efficiëntie en circulaire economie en moeten deze gecertificeerd worden. Tot slot wordt een grootschalige bewustmakingscampagne opgezet.

“Blueprint is een ambitieus, maar broodnodig project voor onze sector. De vaardigheden die nodig zijn in de bouw evolueren razendsnel. Onze sector moet daar proactief op inspelen en het voortouw nemen”, beklemtoont Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Vlaams Parlement keurt graduaatsopleiding PXL goed

Vlaams Parlement keurt graduaatsopleiding PXL goed

Hoewel de PXL-opleiding professionele bachelor Bouw dit jaar 30% meer eerstejaarsstudenten telt, geraken heel wat vacatures in de Limburgse bouwsector op dit ogenblik niet ingevuld. Om de diversiteit aan bouwberoepen in de toekomst beter in te[…]

10/04/2019 |
Veel minder SWT leidt niet tot meer arbeidsongeschiktheid

Veel minder SWT leidt niet tot meer arbeidsongeschiktheid

Confederatie Bouw juicht fiscale aanmoediging omscholing toe

Confederatie Bouw juicht fiscale aanmoediging omscholing toe

Ingangstest voor studenten industrieel ingenieur op komst

Ingangstest voor studenten industrieel ingenieur op komst

Meer artikels