Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Confederatie Bouw Limburg start 2018 met gemengde gevoelens

Confederatie Bouw Limburg start 2018 met gemengde gevoelens

“Doordat de regering ondanks haar belofte geen oplossing biedt voor de langere opzegtermijnen dreigt opnieuw massaal banenverlies in de bouwsector”, vreest Chris Slaets.

De Confederatie Bouw Limburg is aan een nieuw mooi hoofdstuk in haar bestaan begonnen met de verhuis naar haar nieuwe kantoren. Anderzijds vormen o.m. de langere opzegtermijnen voor bouwvakarbeiders en de moeilijke zoektocht naar geschikte werknemers belangrijke uitdagingen voor haar ondernemingen.

Dat verklaarde Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg, tijdens de door 252 aanwezigen bijgewoonde VIP-drink van zijn organisatie op maandagavond 8 januari in de lokalen van voetbalclub KRC Genk. Mentalist Stefan Paridaen, bekend van het VTM-programma ‘Belgium’s Got Talent 2016’, en een live-optreden van jazzband Surplus met architect/interieurarchitect Vittorio Simoni achter de drums zorgden voor de gesmaakte animatie.

Mentalist Stefan Paridaen toonde met zijn act aan dat mensen gewoontedieren en hun handelingen perfect voorspelbaar zijn.

Chris Slaets wenste alle genodigden alvast een schitterend 2018 met vele orders tegen gunstige prijzen en met een fatsoenlijk rendement. “Vanaf eind december 2017 verwelkomen we jullie in onze nieuwe kantoren op de Bouwcampus. Weldra vieren we de officiële opening van onze nieuwe locatie, waar niet alleen onze leden maar de ganse bouw welkom zijn. De nieuwe baseline voor onze kantoren luidt dan ook ‘Bouwcampus, daar waar de bouw thuis is’”, glundert hij.

De directeur van de Confederatie Bouw Limburg ziet vanaf de voorbije zomer een voorzichtige heropleving in de sector, waardoor bouwbedrijven opnieuw met zin naar de toekomst blikken. “Onze organisatie is in 2017 gegroeid naar meer dan duizend Limburgse leden-bouwbedrijven en ook de betrokkenheid is toegenomen. Onze speerpunten voor 2018 worden, o.m. dankzij bijkomende investeringen in infrastructuur en in mensen, nog meer versterkt om op de ingeslagen weg verder te gaan; hiervoor wil ik onze voltallige raad van bestuur van harte bedanken. Deze speerpunten zijn: belangenbehartiging op elke niveau voor onze leden; relevante informatie verstrekken inzake regelgeving en nieuwe ontwikkelingen; onze leden in contact brengen met elkaar en met alle stakeholders van de bouw; investeren in opleiding en vorming (in 2017 volgden 5.000 cursisten een bouwgerelateerde vorming bij onze organisatie); en innovatie en ontwikkeling”, stelt hij.

Jazzband Surplus, waarin de gereputeerde architect/interieurarchitect Vittorio Simoni (l.) de drums beroerde, gaf een behoorlijk bekoorlijk live-concert.

Uitdagingen

Desondanks staan de Limburgse bouwondernemers nog voor heel wat uitdagingen. Zo gelden vanaf 1 januari dezelfde opzegtermijnen voor alle werknemers, of ze nu arbeider of bediende zijn en ongeacht de sector waarin ze werken. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke uitzondering die de bouwsector had  verkregen.

“Dit betekent dat de opzegtermijnen in de bouwsector van de ene dag op de andere fors langer en dus veel duurder voor de werkgever zijn geworden. In het zomerakkoord stond dat de regering daarvoor een oplossing zou vinden, maar dat is niet gebeurd. De impact is echter groot; zo moest een werkgever die in 2017 een bouwarbeider met een anciënniteit van vier jaar ontsloeg een opzegtermijn van vijf weken respecteren; voor wie diezelfde werknemer vandaag ontslaat, verdrievoudigt de opzegtermijn tot 15 weken. De werkgever die zijn bouwarbeider met tien dienstjaren in 2017 opzegde, moest acht weken opzegtermijn respecteren; vandaag bedraagt deze opzegtermijn 19 weken. Het effect van deze plots langere opzegtermijnen laat zich duidelijk voelen in de bouwsector: het aantal ontslagen ligt sinds de zomer van 2017 ondanks de gunstige bouwconjunctuur 12% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, 8% hoger dan van juni tot en met 11 december 2015 en 10% hoger dan tijdens dezelfde periode in 2014. Doordat de regering geen oplossing  biedt voor de langere opzegtermijnen dreigt opnieuw massaal banenverlies in de bouwsector”, waarschuwt Chris Slaets.

Vanaf dit jaar wordt tevens een specifieke lastenverlaging in de bouw van kracht. Daarnaast wordt het E-peil voort verlaagd naar 40 en spreken we vanaf 1 januari van een S-peil. Andere heikele dossiers zijn de optie om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen, de aanpassing van de archeologienota en de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering.

“De grootste uitdaging waarvoor onze sector de eerstkomende jaren staat, is de zoektocht naar gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten die samen met onze bedrijven de uitdagingen van de toekomst aangaan. Samen met Voka - Kamer van Koophandel Limburg heeft onze raad van bestuur beslist om mee in het project van de Lego League te stappen om jongeren warm te maken voor technische beroepen. Samen met de provincie Limburg, de VDAB en Cevora starten we het project LIMBIM om BIM-professionals klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Het voltallige team van de Confederatie Bouw Limburg en onze structurele partners zullen onze leden voort bijstaan om deze uitdagingen op te nemen”, besluit de directeur van de Limburgse bouwconfederatie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Volgens de jongste gegevens van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) telt de bouwsector op dit moment meer dan 8.900 vacatures. Daarmee bereikt de sector een ongeziene piek. Alleen al in de maand juni zijn er[…]

01/09/2022 | Actueel
Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Meer artikels