Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Confederatie Bouw: “Een sociaal rechtvaardig Europa is nog niet voor morgen”

Confederatie Bouw: “Een sociaal rechtvaardig Europa is nog niet voor morgen”

Detachering blijft toenemen

De Europese ministers van Werk bogen zich begin deze week over een verstrenging van de EU-detacheringsrichtlijn. “Zelfs al is het voorstel ‘gelijk loon voor gelijk werk’ van Eurocommissaris Marianne Thyssen principieel goedgekeurd, dan nog zal de bouwsector moeten afrekenen met oneerlijke concurrentie en sociale dumping. Gelijk loon voor gelijk werk is immers slechts een beperkte oplossing tegen deze sociale dumping en tegen het banenverlies in de bouw”, meent de Confederatie Bouw.

“Met het vrije verkeer van diensten beoogde Europa meer sociale en economische welvaart. Dat is deels gelukt, maar deels is het Europese project vandaag ook een bron van ongenoegen. In sommige sectoren, waaronder de bouw, zorgt het voor een scheefgetrokken concurrentie. Belgische bedrijven gaan failliet en werknemers verliezen hun job”, betreurt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Een verstrenging en een betere omkadering van de detachering is dan ook volgens hem absoluut noodzakelijk. De Confederatie Bouw erkent de inspanningen van de Europese Commissie en steunt elk voorstel in die richting, maar vindt dat de voorstellen voorlopig niet ver genoeg gaan. Ze pakken de problematiek inzake detachering, sociale dumping en oneerlijke concurrentie immers niet in de kern aan.

“Het stoort ons dan ook dat het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ als de oplossing voor sociale dumping wordt voorgesteld. Dit is een slogan die de realiteit verdraait en een vertekenend beeld geeft. Een sociaal rechtvaardig Europa is nog niet voor morgen”, klaagt de Confederatie Bouw aan.

De huidige problemen zullen immers in ieder geval niet verdwijnen. Door het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ wordt het minimumloon vervangen door het normale loon. “Europa en de lidstaten slagen er echter nu al niet in om het minimumloon te doen respecteren; hoe zal men dan deze bijkomende verplichtingen kunnen doen toepassen en controleren?”, vraagt de Confederatie Bouw zich af. Er is immers veel te weinig controle.

En zelfs al worden alle nieuwe regels gerespecteerd, dan blijft het verschil in loonkosten tussen Belgische en buitenlandse bouwbedrijven een scherp pijnpunt. Buitenlandse bouwbedrijven betalen hun socialezekerheidsbijdragen in het land van oorsprong en die zijn tot 20% en zelfs 30% lager. Op die manier blijft de oneerlijke concurrentie natuurlijk voortwoekeren.

Sociale zekerheid

De Confederatie Bouw beklemtoont nogmaals dat ze zich niet kant tegen detachering, maar die moet wel beperkt blijven tot de essentie en de oorspronkelijke doelstelling: toestaan dat een buitenlands bedrijf tijdelijk en occasioneel werk verricht met eigen personeel. Dat was steeds één van de speerpunten in het beleid van de Confederatie Bouw sinds de invoering van de detacheringsrichtlijn en in de strijd tegen de sociale dumping.

Ook het toezicht op de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels moet volgens de Confederatie Bouw verscherpt worden. Dat zorgt nu voor heel wat misbruik; denk maar aan de problematiek van de correcte betaling van zekerheidsbijdragen en die van de schijnzelfstandigheid, die op hun beurt vaak gelinkt zijn aan de betrouwbaarheid van de A1-formulieren.

“Voorts moeten we ons ook durven afvragen of het principe van het EU-reglement over de sociale zekerheid, namelijk de betaling van de socialezekerheidsbijdragen in het land van herkomst, nog langer houdbaar is”, oppert Robert de Mûelenaere.

Sinds 2012 gingen in de bouwsector al bijna 20.000 banen verloren. De tewerkstelling bleef sinds het vierde kwartaal van 2015 weliswaar stabiel, maar daarvoor had de sector wel een jaarlijkse groei van meer dan 3% nodig. De economische vooruitzichten ogen minder rooskleurig, waardoor de bouw opnieuw voor banenverlies moet vrezen.

Bovendien blijft het aantal gedetacheerden toenemen. Het voorbije jaar waren er 46.640 gedetacheerde arbeidskrachten (uitgedrukt in voltijds equivalenten, vte’s), wat overeenkomt met ongeveer 30% van het aantal Belgische arbeiders in de bouw. Tussen het vierde kwartaal van 2016 en het derde van dit jaar steeg dat aantal evenwel tot 50.051.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Voor de 23ste editie van de Staalbouwwedstrijd van sectororganisatie Infosteel wordt de jaarlijkse succesformule voortgezet. Het doel van de wedstrijd is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle[…]

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Meer artikels