Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Conceptnota sociale koopwoningen

De Vlaamse regering keurde zopas de conceptnota goed over het nieuwe kader voor sociale koopwoningen. Ze keurde meteen ook de lijst goed van projecten die voldoen aan de overgangsregeling voor de subsidiëring van sociale koop. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans zal de conceptnota voort uitwerken.

In Vlaanderen is meer dan 70% van de bevolking eigenaar van zijn woning. De overheid stimuleert dit ook door o.a. sociale leningen, renovatiepremies en de woonbonus. Ook het aanbieden van sociale koopwoningen hoort hierbij. Het regeerakkoord wil voort inzetten op sociale koopwoningen, terwijl de projectsubsidies worden stopgezet. Er is een overgangsregeling voorzien en daarna is een nieuw kader voor sociale koopwoningen nodig.

Hoofddoel blijft de betaalbaarheid voor het beoogde doelpubliek, namelijk woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden. Daarnaast moet de bestaanszekerheid van de koopsector worden gegarandeerd. De inkomensgrenzen blijven ongewijzigd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Het coronavirus slaat momenteel weer wild om zich heen en de overheid heeft door capaciteitsproblemen de teststrategie bijgestuurd. Wie een risicocontact heeft gehad of terugkomt uit een rode zone, maar geen ziektesymptomen vertoont, wordt niet[…]

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter