Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Complexe projecten sneller realiseren

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit bij het decreet Complexe Projecten definitief goed. Dat decreet moet toelaten om bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang, zoals een stationsomgeving of een belangrijke verbindingsweg, sneller te realiseren.

Watertoets

Na een evaluatie en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief verschillende bepalingen van het besluit dat de regels voor de toepassing van de watertoets vastlegt. Het gaat om een optimalisering van de regelgeving, het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen en het verhelpen van een aantal onduidelijkheden.

Transformatiesteun

Tenslotte geeft de Vlaamse regering strategische transformatiesteun aan de bedrijven Ervo Projects nv in Turnhout (508.000 ') en Unilin bvba in Wielsbeke (900.000 '). De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS) waarmee sinds 2008 ondernemingen die omvangrijke investeringen en opleidingen uitvoerden in het Vlaams Gewest, financieel werden ondersteund.

In 2012 heeft de Vlaamse regering afgesproken om de subsidies voor ondernemingen meer gericht in te zetten in uitvoering van het Nieuw Industrieel Beleid. Daarbij werd voorzien dat de strategische investerings- en opleidingssteun zou worden hervormd tot een strategische transformatiesteun. In het nieuwe systeem zullen investerings- en opleidingsprojecten ondersteund worden die in belangrijke mate bijdragen tot de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen.

Risicovolle projecten

Meer specifiek gaat het om investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo's in Vlaanderen, transformerende investeringen die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen en investeringen in strategische clusters en 'lead plants' in Vlaanderen.

Lead plants zijn in Vlaanderen gevestigde eenheden van buitenlandse multinationale ondernemingen. Het beslissingscentrum ligt buiten Vlaanderen. De uitdaging voor de lead plants bestaat erin om kennis, competenties en vaardigheden te ontwikkelen zodat de vestiging voor het moederbedrijf onmisbaar wordt.

De Vlaamse regering blijft risicovolle projecten die een onderneming in het kader van een geplande transformatie opzet steunen. Hiervoor wordt, net zoals bij SIOS, jaarlijks een budget van 40 miljoen ' uitgetrokken.

Het steunsysteem is voortaan toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen door een forse verlaging van de instapdrempels. Nieuw is ook dat samenwerkende ondernemingen gezamenlijk een project kunnen indienen. In dat geval moet het gaan om minstens drie ondernemingen die niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar