Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Complex en traag vergunningsbeleid hindert vastgoedontwikkeling

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Complex en traag vergunningsbeleid hindert vastgoedontwikkeling

Dat het vergunningenbeleid in ons land dringend nood heeft aan vernieuwing en minder complex moet worden, is een noodkreet die al langer hoorbaar is. Voor het eerst geeft de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) nu een actuele en volledige stand van zaken. Die is op zijn minst verontrustend. Door de uitbraak van het coronavirus is de situatie er bovendien alleen maar op achteruit gegaan.
 

 

Het trage vergunningenbeleid heeft niet alleen een impact op de tijdsduur van heel wat bouwprojecten, maar ook op de tewerkstelling, de overheidsinkomsten en het ondernemerschap in ons land. Vandaag wordt in ons land gemiddeld tegen liefst vier op de tien projecten beroep ingediend. Ook het coronavirus zorgt voor een nog langere proceduretijd. De sector trekt daarom aan de alarmbel en wil naar zoveel mogelijk slimme en haalbare oplossingen zoeken die ook in budgettair moeilijke tijden kunnen helpen om de situatie eindelijk te verbeteren.

Niet langer werkbaar

Zo goed als alle vergunningsdossiers in ons land lopen vertraging op. Waar dit vóór de viruscrisis reeds opliep tot gemiddeld drie jaar in Vlaanderen en Wallonië, en bijna vijf jaar in Brussel, komt er nu nog gemakkelijk een vertraging van gemiddeld zes maanden bij.
Vlaanderen doet het nog het beste met een huidige gemiddelde vergunningsduur van drie jaar en tien maanden. Daarna volgt Wallonië met een gemiddelde wachttijd van vier jaar. Brussel neemt de kop met een gemiddelde duurtijd van liefst vijf jaar en acht maanden. Bij sommige projecten kan het zelfs oplopen tot tien jaar. De vastgoedsector vindt dit niet langer werkbaar.
 
“Het vergunningenbeleid in ons land zit zowel op federaal als op regionaal niveau, te complex in elkaar. De werking van de Raad van State loopt stroef, maar ook op gemeentelijk niveau draait het meer dan eens vierkant, hoewel steden en gemeenten doorgaans voldoende mensen hebben om vergunningen te behandelen. Wat in het buitenland kan, is in België blijkbaar veel moeilijker”, zegt Stéphane Verbeeck, de voorzitter van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector.

6 miljard €

De BVS is duidelijk: niemand heeft baat bij deze jarenlange vertragingen. Uit een bevraging van de sectorvereniging blijkt dat minstens 5 miljoen m² aan projecten, die inspelen op duurzame stadsvernieuwing en stadsverdichting, wachten om vergund te worden vooraleer de bouwwerven kunnen opstarten.
 
In Vlaanderen alleen al gaat het om ongeveer 2,5 miljoen m² en dat is volgens de BVS nog een onderschatting. Daarnaast loopt ook de overheid hierdoor aardig wat opbrengsten mis, want liefst 47% van de verkopen en ontwikkeling van deze projecten gaat naar belastingen.
 
“Als we de berekening maken van het aantal projecten die momenteel wachten op een vergunning, dan komen we al op bijna 6 miljard € belastinggeld dat de staat momenteel misloopt. Enkel en alleen omdat de vergunningsprocedures niet vlot verlopen. Om niet te spreken van de gevolgen dat dit heeft op de tewerkstelling. Dat zijn gemiste kansen”, aldus Olivier Carrette, CEO van de BVS.
 
Volgens de beroepsvereniging kan de sector niet alleen helpen om de staatsschuld wat te verminderen, maar ook de tewerkstelling in ons land wat opkrikken. Uit diverse berekeningen blijkt alvast dat voor elke 1 miljoen € die in de bouwsector wordt uitgegeven negen tot tien mensen kunnen tewerkgesteld worden. Concreet gaat dat alleen al voor de BVS-leden om liefst 56.000 tewerkstellingen in Vlaanderen, 47.000 in het Brusselse Gewest en 16.000 in Wallonië.

Concrete oplossingen

In naam van ruim 150 projectontwikkelaars benadrukt de sectororganisatie dat een vereenvoudiging van de procedures zich opdringt. De trage procedures zorgen voor een meerkost van heel wat bouwprojecten, die in veel gevallen uiteindelijk doorgerekend wordt aan de kopers.
 
De BVS dringt aan op een vereenvoudigde procedure en vraagt aan de nieuwe federale regering op korte termijn een verlaging van het btw-tarief van 21 naar 6% door te voeren, dit als compensatie voor de meerkost die de trage vergunningsprocedures teweegbrengen
Als oplossing op lange termijn wijst de sectororganisatie ten slotte op het belang voor de gewestelijke overheden om nog meer in te zetten op digitalisatie.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Genk en Energyville/VITO mogen Europese testsite realiseren

Het living lab op het Thor Park in Genk, opgebouwd uit energie-innovaties geleid door EnergyVille, stelde zopas ambitieuze uitbreidingsplannen voor. oPEN Thor is de naam van een testsite die naast het wetenschaps- en bedrijvenpark van 100 ha ook[…]

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Nieuw stadhuis Beringen geopend

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

Werken aan site Verbeemen in Mechelen starten begin 2022

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

Meer artikels