Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Compensatieregeling voor strenger S-peil

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Compensatieregeling voor strenger S-peil

© ©vegefox.com - stock.adobe.com

Het S-peil voor nieuwbouwwoningen wordt vanaf 2022 verstrengd van S31 naar S28. Dat heeft de Vlaamse regering definitief goedgekeurd. Voor wie deze strenge norm niet kan halen, wordt een compensatiemogelijkheid via het E-peil voorzien omdat deze strenge normen niet altijd haalbaar zijn voor alle soorten woningen.
Sinds 2018 bestaat er naast het E-peil ook het S-peil. Het S-Peil of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit, dus van het dak, de muren, de ramen, de deuren en de vloer. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil, zowel de winsten als de verliezen, samen tot één getal en zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft.
 
Vanaf 2022 wordt de eis voor nieuwbouwwoningen verstrengd van S31 naar S28. Uit analyses van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap blijkt dat de verstrenging naar S28 voor de meeste woningen en appartementen zeker haalbaar is en al in meer dan 80% van de ingediende epb-aangiften voor woningen vanaf bouwaanvraagjaar 2018 wordt bereikt.
 
Voor een aantal woningtypes vereist dit echter toch een meerkost, die sterk afhankelijk is van het ontwerp van het gebouw. Een meerprijs van 5.000 tot 10.000 € is soms nog geen garantie om aan het strengere S-peil S28 te kunnen voldoen.
 
Daarom voorziet de Vlaamse regering op vraag van onder meer Bouwunie in een compensatiemogelijkheid, waarbij de bouwheer de aanscherping van de S-peileis van S31 naar S28 kan compenseren door een lager E-peil te realiseren.
 
Een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet dan wél aan de epb-eisen, mits voor bouwaanvragen in 2022 een E-peil van E25 wordt behaald (in plaats van E30) en voor bouwaanvragen vanaf 2023 een E-peil van E20 wordt behaald (in plaats van E30).
 
Bouwaanvragen voor nieuw te bouwen woningen ingediend vanaf 2024 zullen niet meer kunnen genieten van een dergelijke compensatiemogelijkheid en zullen bijgevolg vanaf dan moeten voldoen aan de strengere norm S28. Maar dank zij de compensatiemogelijkheid de komende twee jaar, hebben mensen die hun bouwplannen van nul nog moeten opstarten tijd genoeg om de juiste investeringen en ingrepen te integreren in hun bouwplannen.
 
Bouwunie is tevreden met deze oplossing. De strenge normen zijn niet altijd haalbaar voor alle soorten woningen. Deze regeling met compensatiemogelijkheid zorgt ervoor dat bestaande bouwplannen, waarbij het strenge S-peil nog niet wordt behaald, toch kunnen doorgaan zonder grote structurele aanpassingen.
 
“Extra inspanningen om een lager E-peil te bekomen vergen meestal minder structureel ingrijpende maatregelen en zijn in die gevallen kostenefficiënter dan het verlagen van het S-peil. Zo kunnen bijvoorbeeld extra zonnepanelen worden geplaatst, of wordt de woning voorzien met vloerverwarming op lage temperatuur en aangesloten aan een condenserende gaswandketel in plaats van een warmtepomp als financieel haalbaar initiatief”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
Bouwunie vraagt om tegen 2024 de berekeningsmodaliteiten van het S-peil voort te evalueren. "Het S-peil heeft een grote impact op de kostprijs van het gebouw. De bedoeling moet zijn om investeringen te optimaliseren om zo de hoogste efficiëntie te bereiken”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Duurzaamheid prioritair bij de bouw van nieuwe gevangenis in Haren

Duurzaamheid prioritair bij de bouw van nieuwe gevangenis in Haren

In Haren (Brussel) werd zopas de nieuwe gevangenissite officieel ingehuldigd. De gevangenis biedt plaats aan 1.190 gedetineerden en werd gebouwd volgens een vernieuwend ontwerp waarbij duurzaamheid voorop stond. Ze bestaat uit verschillende[…]

Een milieupaspoort voor elk product

Een milieupaspoort voor elk product

Voorzichtig optimisme over aardwarmteproject in Mol

Voorzichtig optimisme over aardwarmteproject in Mol

Baksteenproducent Vandersanden plaatst eigen windturbine in Lanklaar

Baksteenproducent Vandersanden plaatst eigen windturbine in Lanklaar

Meer artikels