Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Commercieel vastgoed trekt aan in Nederland

Commercieel vastgoed trekt aan in Nederland

Het beleggingsvolume in commercieel vastgoed in Nederland lag in de eerste helft van dit jaar hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar viel het beleggingsvolume nog iets tegen. Vooral in het tweede kwartaal gebeurden veel transacties; vooral bij Nederlandse partijen, maar ook vanuit het buitenland bestaat veel belangstelling. Op dit moment wordt een groot aantal portefeuilles op de markt aangeboden. Eigenaars zijn actief aan het verkopen om te profiteren van de aantrekkende vastgoedmarkt. De verwachting is dat het beleggingsvolume in commercieel vastgoed op een hoog niveau blijft.

De markt voor logistiek vastgoed trekt eveneens aan. Er is veel vraag en er worden veel projecten ontwikkeld op verzoek van de toekomstige eindgebruikers. De vraag naar moderne logistieke ruimten blijft gezond en de opname ligt een stuk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De activiteit concentreert zich op de logistieke knooppunten in Brabant en Limburg. De vraag naar logistiek vastgoed stijgt ook door de toenemende internetverkopen.

'Een aanzienlijk deel van het bestaande commerciële vastgoed in Nederland past ondanks het huidige optimisme echter niet meer bij de marktbehoefte. Op grond van de betere economische vooruitzichten, maar ook vanwege structurele veranderingen in de manier waarop we werken, wonen en winkelen combineren, zal er behoefte komen aan meer nieuwe gebouwen of de rigoureuze aanpassing van bestaande gebouwen', aldus Jan van der Doelen, sectormanager Bouw & Vastgoed bij ING, dat het rapport voorstelde.

De kantorenmarkt stabiliseert. De opnamecijfers liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in dezelfde periode vorig jaar. De totale leegstand steeg licht. De dynamiek in de markt is voor een groot deel afkomstig van vervangingsvragen en slechts in beperkte mate van uitbreidingen en nieuwe vestigingen. Doordat er een mismatch is tussen vraag en aanbod ontstaat in toenemende mate druk op de huren voor moderne panden op de beste locaties.

De financiële en zakelijke dienstverlening zijn samen met de overheid de belangrijkste gebruikers van kantoorruimte. De zakelijke dienstverlening groeit dit jaar stevig door. Voor heel 2015 wordt een toename van 3% verwacht. Ingenieursbureaus en management consultants behoren tot de sneller groeiende branches. Uitzenders hebben een goed eerste half jaar achter de rug, met vooral een grote vraag naar technisch geschoold personeel. Gemeenten drukken echter de groei. De overheid heeft in vijf jaar tijd 3% van de vaste banen geschrapt. In de overheidsdiensten vormen de gemeenten een uitschieter met een banenkrimp van 12%.

De transportsector, de groothandel en de industrie zijn de belangrijkste gebruikers van bedrijfsruimten. Omdat de vraag naar grondstoffen, kapitaalgoederen en consumentenproducten in de lift zit, is de omzet van de groothandel in het eerste kwartaal over een breed front gestegen. Alleen de omzet in de groothandel in chemische producten, olie en steenkool daalde als gevolg van lage olieprijzen. De omzetgroei wordt dankzij vooral volumegroei geraamd op 3% in 2015 en 3,5% in 2016.

De transport- en logistieke sector zet in 2015 de positieve koers voort. De volumegroei versnelt van 2% in 2014 naar 2,7% dit jaar. Dit is vooral te danken aan de verbreding van het economische herstel. Door de groei in de bouw en de detailhandel worden meer goederen vervoerd. De voorbije kwartalen waren voor de transport- en logistieksector boven verwachting, wat het ondernemersvertrouwen deugd heeft gedaan.

De internationale vrachtvolumes groeien dit jaar vooral door de export van machines, apparaten en voertuigen. De gemiddelde winstgevendheid in het wegvervoer is in 2014 voor het tweede achtereenvolgende jaar verbeterd en de verwachtingen van transporteurs voor 2015 zijn gematigd positief. Dit is te danken aan de volumestijging, maar ook de kostenontwikkeling is gunstig.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Renson deelt bos uit op Batibouw

Renson deelt bos uit op Batibouw

Renson deelt op Batibouw een boom uit aan wie zijn stand 230 in Paleis 4 bezoekt. Vele mensen willen terug naar de natuur en daar speelt Renson vol op in als specialist in natuurlijke ventilatie en daglicht en outdoor living. CEO Paul Renson gaf[…]

Stéphane Verbeeck is nieuwe BVS-voorzitter

Stéphane Verbeeck is nieuwe BVS-voorzitter

Lagere registratierechten sloop en heropbouw vanaf 2021

Lagere registratierechten sloop en heropbouw vanaf 2021

Aannemers nieuwe hoofdzetel NMBS bekend

Aannemers nieuwe hoofdzetel NMBS bekend