Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Collectieve vakantiesluiting biedt voordelen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Collectieve vakantiesluiting biedt voordelen

© candy1812 - stock.adobe.com

In juli gaat de bouwsector traditiegetrouw collectief met vakantie. Dit jaar gebeurt dat in vier golven: de bouwbedrijven gevestigd in Brussel en Halle-Vilvoorde zijn al sinds maandag 2 juli met vakantie; voor de provincie Antwerpen en de regio Leuven start de bouwvakantie op 9 juli, in de praktijk vanaf vrijdagavond 6 juli; de provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen zijn op 16 juli aan de beurt; en de bouwbedrijven uit Lokeren en Hamme wachten nog tot 24 juli. De vakantie duurt drie weken, in de regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde vier weken.

Een enquête van Bouwunie wijst uit dat 88% van de bouwbedrijven met personeel een jaarlijkse collectieve sluiting heeft. De meeste (81%) volgen de voorgestelde collectieve vakantieregeling van hun regio, andere hebben een eigen regeling uitgewerkt (16%) of volgen die van de regio waar ze vaak aan het werk zijn.

De collectieve sluiting geldt in 83% van de gevallen voor iedereen, zonder uitzondering. Bij de anderen werken ofwel de zaakvoerder ofwel één of meer werknemers nog even door om het vele werk af te krijgen of, in het geval van de zaakvoerder, de administratie bij te werken of het materieel (wagens, machines, …) te (laten) onderhouden. Bij sommigen eindigt de vakantie wat vroeger om al voorbereidingen te treffen zodat de bouwwerven vlot kunnen heropstarten na de vakantie.

Van de zelfstandigen, bouwbedrijven zonder personeel die in principe helemaal niet gebonden zijn aan afspraken tussen werkgevers en werknemers, volgt één op de vier toch de door de sociale partners van hun regio voorgestelde collectieve vakantie, vooral omdat ze samenwerken met andere bouwbedrijven en zelfstandigen. 

Organisatie en timing

De regionale collectieve regelingen voor bouwbedrijven met personeel zijn niet verplicht; wie wil, mag ervan afwijken. Bedrijven die wegenwerken uitvoeren, doen dat dikwijls om de verkeershinder te beperken. Voor de rest wijken bouwbedrijven echter niet vaak af van de collectieve sluitingsperiode, enkel als het echt noodzakelijk is en alleen in samenspraak met de werknemers. Soms, bv. bij werkzaamheden op autosnelwegen, gebeurt dit ook op vraag van de opdrachtgever zonder dat die het bouwbedrijf hiertoe kan verplichten.

Voordelen

De collectieve regeling biedt voordelen op het vlak van organisatie en timing voor het bedrijf en de ploegen, maar ook omdat de werkzaamheden afhankelijk zijn van de vlotte aanlevering van bouwmaterialen, van samenwerkingen met andere bedrijven, hoofd- en onderaannemers, ... “Als iedereen tegelijk vakantie neemt, draaien de bouwwerven op de andere dagen op volle toeren en worden deadlines gemakkelijker gerespecteerd. Je vermijdt dat het bedrijf gedurende een lange periode in vakantiemodus zit en maar half werk kan leveren”, besluit Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie.

Overzicht bouwvakantie Vlaanderen-Brussel

Regio Vakantieperiode
Brussel en Halle-Vilvoorde 2 juli t.e.m. 27 juli
Prov. Antwerpen en regio Leuven 9 juli t.e.m. 27 juli
Prov. Limburg en West-Vlaanderen 16 juli t.e.m. 3 augustus
Prov. Oost-Vlaanderen 16 juli t.e.m. 6 augustus
Lokeren en Hamme 24 juli t.e.m. 14 augustus

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels