Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Code rood' voor wegenbouw

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
'Code rood' voor wegenbouw

De openbare aanbestedingen voor wegen- en rioleringswerken zijn volgens de Vlaamse Wegenbouwers (VlaWeBo, Confederatie Bouw) na de zomervakantie zo goed als stilgevallen. De orderboeken van de wegenbouwers zijn ondertussen één derde lager dan normaal en de onzekerheid in de sector neemt toe. VlaWeBo roept de aanbestedende overheden op om na de ‘coronadip’ het aanbestedingsritme snel weer op kruissnelheid te brengen.
De cijfers zijn opmerkelijk. Volgens de gegevens van Bouwkroniek waren er in het eerste semester van dit jaar nog 4.335 openbare aanbestedingen voor weg- en rioleringswerken. Dat aantal lag toen ruim 5% hoger dan voor hetzelfde semester van vorig jaar. Dat zijn cijfers voor gans België.
 
De Vlaamse wegenbouwsector is na de uitbraak van covid-19 nooit helemaal stilgevallen en was volgens VlaWeBo in minder dan drie weken na de totale lockdown van half maart al voor 90% opnieuw actief. Op heel korte tijd organiseerden de wegenaannemers zich om coronaproof door te werken of stilgevallen bouwwerven weer te starten. Dankzij creatieve oplossingen voor de uitvoering van bepaalde activiteiten werden de veiligheids- en hygiënemaatregelen op de werven nagekomen. Met de opdrachtgevers werd ook heel snel een afsprakenkader gemaakt over hoe er kon worden doorgewerkt, zij het ‘in coronamodus’. Sommige werken startten zelfs op vraag van de bouwheren eerder op dan gepland omwille van de gunstige omstandigheden van mobiliteit en ook het weer zat mee.

Eén derde minder orders

Maar deze doorstart en de verdere continuïteit lopen nu mis. Het aanbod aan opdrachten is volgens VlaWeBo momenteel ruim onvoldoende. “De calculatoren bij de bedrijven geraken zonder werk. De wegenbouwers zijn genoodzaakt om al verder weg buiten hun normaal werkterrein naar opdrachten uit te kijken en in te schrijven voor andere dan hun gewone werken. Ook heel wat private opdrachten staan door de coronacrisis ‘on hold’ of zijn uitgesteld. Daardoor zijn er nu vaak veel meer inschrijvers voor een opdracht: 10 tot 15 bieders zijn geen uitzondering. Prijsdruk - een daling van de inschrijvingsprijzen van al ruim 10% - is het onvermijdbare gevolg”, klinkt het bij VlaWeBo. “De prijszetting in de wegenbouw is immers in hoofdzaak gedreven door vraag en aanbod en bij de meeste openbare aanbestedingen wordt de opdracht aan de laagste bieder toegewezen.”
 
De orderboeken zijn intussen volgens VlaWeBo al één derde lager dan gemiddeld op dit tijdstip van het jaar. De aanbestedingsmarkt is uit evenwicht en dat leidt verder tot een neerwaartse spiraal: bedrijfsinvesteringen worden uitgesteld en het verlies van werkkrachten.

Inhaalbeweging

Toch bevestigen volgens VlaWeBo de aanbestedende overheden van wegen- en rioleringswerken bijna unaniem dat hun budgetten en investeringsprogramma’s voor dit jaar niet gewijzigd worden door corona. De vooropgestelde jaardoelstellingen blijven klaarblijkelijk zo goed als intact.
 
Een beperkte achterstand en tijdelijke vertragingen in het aanbestedingsritme zijn volgens VlaWeBo te wijten aan procedures die moeilijker werden na de uitbraak van de viruscrisis: overlegmomenten tussen mede-opdrachtgevers en instanties, beslissingen van colleges en gemeenteraden, de overgang naar- en gevolgen van thuiswerk. En daarnaast blijven de omgevingsvergunning en de onteigeningen grote knelpunten in de doorstroming van wegen- en rioleringsprojecten.
 
Voor de aannemers telt uiteraard in de eerste plaats het volume werken dat effectief op de markt komt. De vooropgestelde inhaalbeweging moet er voor VlaWeBo dan ook nu wel heel dringend komen. En in ieder geval mogen geen voorhanden en voorziene middelen voor de sector verloren gaan of onbenut blijven.

Gemeenten

Nog het meest zorgwekkend voor VlaWeBo zijn de signalen over de impact van de coronacrisis op de lokale financiën. “Het is cruciaal dat de gemeentelijke investeringen op peil blijven want zij zijn sterk bepalend voor de conjunctuur in de wegen- en rioleringssector. Er zijn niet enkel de eigen gemeentelijke werken, de meeste projecten hebben een gemeentelijk aandeel of de gemeente is tussenkomende partij. De realisatie van opdrachten van andere opdrachtgevers is zo vaak afhankelijk van dat gemeentelijke deel. Lokale besturen zijn goed voor bijna de helft van de publieke investeringen.”
 
“De lokale besturen meldden eind juli voor dit jaar al een kost van de coronacrisis van 280 miljoen € te wijten aan onverwachte uitgaven en misgelopen ontvangsten. Bovendien is er grote onzekerheid over de langere termijn. De vermindering van fiscale ontvangsten (aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing) zal zich vooral laten voelen in 2021 en 2022 en mogelijk nog in 2023”, stelt VlaWeBo. De federatie vraagt dat lokale besturen hun investeringen niet vertragen of uitstellen. Integendeel, het inzetten op investeringen zal de relance en de economie ondersteunen en voor groei zorgen.
 
“Tal van geplande en gebudgetteerde projecten worden door de coronacrisis op de lange baan geschoven; eerst naar het einde van het jaar, nu al naar 2021. Ook opdrachten van lokale besturen, en dat zijn voor ons belangrijke opdrachtgevers. We zijn genoodzaakt om naar werk te zoeken buiten onze kernactiviteit en verder weg uit onze streek… en zo staan we met velen in de rij... onder grote druk om toch werk binnen te halen, want heel wat aannemers zien het einde van hun orderboek”, getuigt Peter De Smet van C-DS en voorzitter van VlaWeBo Oost-Vlaanderen.
 
“Sinds de zomervakantie is er duidelijk een vertraging van de aanbestedingen. Juli en augustus waren bijzonder zwakke maanden. We schatten een terugval in van het aanbestedingsvolume met om en bij de 40%. Als dit niet snel herstelt, zullen structurele aanpassingen nodig zijn bij de verschillende wegenbouwbedrijven”, meldt Lieven Volders van Colas Belgium en voorzitter van VlaWeBo Vlaams-Brabant.
 
“In het verleden was het najaar de topperiode wat het aantal aanbestedingen betreft.  Vandaag zitten we op 1 tot 2 aanbestedingen op een week terwijl dit er verschillende per dag zouden moeten zijn. Gevolg is dat de orderboeken onvoldoende gevuld geraken en er over reorganisaties nagedacht wordt”, waarschuwt Rob Dreessen van Martens Wegenbouw, bestuurder voor VlaWeBo Limburg.
“Vijf jaar geleden maakte de wegenbouw een zware crisis door na een sterke inzakking van de gemeentelijke investeringen. Nu zijn de gevolgen van de coronacrisis een bedreiging voor de gemeentelijke werken. En alle wegenbouwbedrijven worden hierdoor geraakt, niet enkel diegenen die rechtstreeks voor de gemeenten werken”, stelt Marc Lauwers van Viabuild, voorzitter van VlaWeBo Antwerpen.
 
“Een efficiënt en goed onderhouden wegennet is onontbeerlijk voor onze samenleving en economie. Toch ligt het investeringspercentage in infrastructuur nog altijd een stuk lager dan in andere Europese landen. Hoewel het met de gereduceerde verkeersintensiteit (omwille van corona) ideaal is voor een inhaalbeweging, is de huidige aanbestedingskalender te mager gevuld om alle wegenbouwbedrijven voldoende aan het werk te houden”, besluit Dominique Valcke van Stadsbader, voorzitter van VlaWeBo West-Vlaanderen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Batibouw uitgesteld tot mei 2022

Batibouw uitgesteld tot mei 2022

De organisatoren van publieksbouwbeurs Batibouw, die voorzien was van 19 tot en met 27 februari 2022, hebben in overleg met het exposantencomité besloten om deze, samen met de tezelfdertijd plaatsvindende vakbeurzen, uit te stellen tot[…]

01/12/2021 | Corona
Voka: productiestops dreigen bij bedrijven

Voka: productiestops dreigen bij bedrijven

Vlaamse steden en gemeenten hebben coronajaar 2020 goed verteerd

Vlaamse steden en gemeenten hebben coronajaar 2020 goed verteerd

"Register voor telewerk is onzinnig voor de bouw"

"Register voor telewerk is onzinnig voor de bouw"

Meer artikels