Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Cluster Complementaire Bedrijven vormt sterke eenheid in verscheidenheid

Cluster Complementaire Bedrijven vormt sterke eenheid in verscheidenheid

Patrick Noé benadrukt dat de bij de cluster aangesloten associaties eerder complementair zijn en dat zich geen conflicten voordoen, integendeel zelfs.

Een vijftiental federaties bundelt de Cluster Complementaire Bedrijven vandaag en de deur blijft wagenwijd openstaan voor nieuwe samenwerkingen. Ondanks deze grote diversiteit slagen de bestuurders er steeds beter in om deze federaties samen te smeden tot een coherent en hecht geheel waarbij de leden elkaar versterken en tevens gemeenschappelijke belangen dienen.

“Onze federatie zag als ‘Bond der Verscheidene Bouwnijverheden’ in 1946 in Brussel het licht in de schoot van de toenmalige Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf. In 1997 wijzigde ze haar naam in ‘Federatie der Aanverwante Ambachten van het Bouwbedrijf’ (FAAB) en nadat Luc Smet in 1999 tot voorzitter werd verkozen, nam ze de verkorte benaming ‘Fedecom’ aan. Vandaag gebruiken we echter steeds meer de naam ‘Cluster Complementaire Bedrijven’ omdat die duikelijker maakt waarvoor we staan. Intussen telt ze bijna 2.000 aangesloten ondernemingen en vormt ze één van de belangrijkste federaties in de nationale Confederatie Bouw”, meldt directeur en general manager Patrick Noé, die sinds 2010 deze functie bekleedt.

Hij wordt bijgestaan door zijn directiecomité, met als voorzitter Luc Smet (CVR nv uit Beringen). Andere leden van het directiecomité zijn ondervoorzitter Michel Koning (MPI nv uit Brussel), Johan Smet (Benvitec uit Beringen), Rudy Buysse (MSB uit Zelzate) en Tom Smet (CVR uit Beringen). Voorts is de raad van bestuur samengesteld uit de bestuurders Luc Polspoel (Grimbergen), Rudi Borgmans (Brandt Antwerpen), Michel Le Clercq (Rixensart), Patrick Parisse (FSC Namur), Jacques Vercruysse (Geogreen) en Jan Haesevoets (Hako Boringen nv uit Stevoort).

De cluster werkt nauw samen met de lokale, regionale confederaties en is één van de clusters in de Confederatie Bouw. Hij overkoepelt als platform de Belgische Vereniging van Aannemers van Funderingswerken (ABEF), de Belgische Federatie van Betonpolierders (Febepol), de Federatie Geothermie, de Vereniging van Stellingbouwbedrijven in België (VSBB), de Unie der Industriële Dak- en Gevelbekleding (INDEG), de pur-spuiters (isPU), de Belgian Resin Floo­ring Association (BRFA), de sector van de grondwerken en vervoer, de Federatie Natuursteen, de sector van de groene zones en die van de omheiningen en de Federatie Industriële Services (FIS) evenals de federatie van de gevel- en dakbegroeners. Haar leden zijn actief in smeedijzer- en metaalwerk, putboringen, draineringswerken, thermische en akoestische isolatie, muur- en vloerbekleding, de handel in bouwmaterialen, grondwerken en vervoer, meubilair, groenvoorzieningen, stellingen, dak- en gevelbekleding, binnenhuisinrichting, diverse activiteiten (open haarden, sierschouwen, onderhoud, waterdichting, …) en individuele waterzuiveringsinstallaties.

De Cluster Complementaire Bedrijven verdedigt de beroepsbelangen van haar leden, doet aan individueel dienstbetoon, beschikt over een kosteloze dienst voor de inning van achterstallige schuldvorderingen, organiseert opleidingen en verspreidt een aantal standaarddocumenten. “Enkele jaren geleden hebben we in het Marriott-hotel in Gent ons eerste mission statement gepresenteerd. Op 21 april 2017 stelden we tijdens een netwerknamiddag voor onze leden en niet-leden in de lokalen van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen in Kortrijk ons Mission Statement 2.0 voor en overliepen we wat we tijdens de twee voorafgaande jaren gerealiseerd hebben. Onze actieve associaties hebben er zichzelf met hun werking en doelstellingen gepresenteerd en we hebben eveneens gezegd waar we naartoe willen”, deelt diens algemeen directeur mee.

Patrick Noé beklemtoont dat de bij de cluster aangesloten associaties eerder complementair zijn en dat zich geen conflicten voordoen, integendeel zelfs. “Zo sluiten grondwerken en vervoer mooi bij elkaar aan, wat aantoont dat onze aangesloten associaties raakvlakken kunnen hebben en dat een aantal aspecten in onze federatie van belang kunnen zijn voor verschillende van hen. We verdedigen doelmatig eenieders belangen en splitsen hierbij onze dossiers op in twee blokken: enerzijds gemeenschappelijke dossiers, die vaak worden behartigd door de Confederatie Bouw zelf en waarbij we input geven vanuit de verschillende sectoren; en anderzijds specifieke, doelmatige dossiers, die we per federatie behandelen. Het gaat ook dikwijls om dezelfde thema’s, vaak i.s.m. het WTCB (bv. voor nieuwe Technische Voorlichtingen of TV’s): kwaliteitslabels, opleidingen, contacten met fabrikanten en leveranciers, contacten met de opdrachtgevers, de toegang tot het beroep, … De ene federatie kan hierbij vaak iets opsteken van de andere. Op het terrein komen ze mekaar immers ook tegen en moeten ze samenwerken”, weet hij.

2.000 leden

De ganse cluster telt zowat 2.000 leden en de jongste jaren stijgt hun aantal opnieuw door de heroriëntatie van de cluster en doordat deze laatste een eigen gezicht creëert voor de verschillende beroepen. Over deze beroepen heen moeten enkele grote taken worden uitgevoerd: voor de algemene dossiers een volledige ondersteuning geven aan de verschillende afdelingen in de federatie; de output in de dossiers opnieuw communiceren aan de leden; voor de specifieke dossiers een kader vormen en doelstellingen formuleren op verschillende vlakken voor de federatie (de cluster moet deze beroepen zo goed mogelijk vertegenwoordigen op technisch vlak en sturing geven); intern zo goed mogelijk samenwerken met de leden; de lokale kamers positioneren als eerste aanspreekpunt van de leden en die zo goed mogelijk steunen omdat ze de algemene informatie het best kunnen overbrengen (de Confederatie Bouw vertegenwoordigt alle belangen van alle leden op nationaal vlak en in de gewesten, en de cluster steunt haar hier in); en ondersteuning van dit lobbywerk. Daarachter staat de cluster om specifieke beroepsmatige informatie te geven en de belangen van zijn leden te steunen.

“Voor ons staan de kamers in de eerste linie; we willen ze ruggensteun geven inzake de informatie van de beroepen. We willen ook graag goed samenwerken met de andere clusters en informatie doorgeven. In bedrijven zijn de algemene belangen immers zeer belangrijk”, beseft Patrick Noé.

Eén van de grote doelstellingen in 2017 was communicatie. “We hebben samen met de dienst Communicatie intern een planning opgemaakt en communiceren sindsdien niet alleen intern maar ook extern duidelijker wie we zijn. Daarnaast willen we onze interne werking voort structureren”, verklaart hij.

Een andere doelstelling is voor de verschillende federaties beroepsmatige opleidingen voorzien. “We zijn ook vertegenwoordigd in Tecno Bouw en het BEMT-gebouw in Geel, waar ik samen met Johan Smet en andere bestuurders namens onze cluster in de raad van bestuur zetel. We hechten tevens veel belang aan de samenwerking met de lokale kamers en willen zeker voor Antwerpen en de Kempen onze beroepsopleidingen daar laten plaatsvinden. De opleidingen Stellingbouw en Asbestverwijdering worden reeds georganiseerd en we willen ze uitbreiden met opleidingen voor pur-spuiters en over harsgebonden vloeren en andere domeinen. Deze beroepsopleidingen zullen dus eerst gecreëerd moeten worden in de verschillende federaties en eventueel ook in bedrijven, afhankelijk van het beroep. Zelf hebben we zoals gezegd dus nog geen beroepsopleidingen lopen, maar dat wordt zeker een doel”, besluit de algemeen directeur van de Cluster Complementaire Bedrijven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Brussel is van 3 tot 6 oktober voor de eerste keer gaststad voor het jaarlijkse ISOCARP World Planning Congress. Het evenement vindt plaats in het Maison de la Poste op de Thurn & Taxis-site. Voor de praktische organisatie van dit congres[…]

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Meer artikels