Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Climatepath, het fietspad dat regenwater buffert en laat infiltreren

Climatepath, het fietspad dat regenwater buffert en laat infiltreren

(c) ecobeton

Het Climatepath is een fietspad dat regenwater buffert, filtert en laat infiltreren. Het werd zopas voorgesteld op de bedrijfssite van ecobeton water technologies in Sint-Truiden in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters, bestuurder Hilde Cuykx en de familie Essers die onlangs het bedrijf versterkte.
Het Climatepath is een klimaatadaptief fietspad dat een oplossing biedt voor o.m. waterhinder en dat overtollig hemelwater duurzaam naar de grondwatertafel loodst: “Het Climatepath combineert vijf functies. Het is een fietspad dat afstromend regenwater buffert, het regenwater filtert en daarna laat infiltreren en er is ook een debietremming.  Het optionele filterelement kan worden gedemonteerd voor nazicht”, duidt CEO Luc Vandebeek.
 
“Door een unieke oppervlakteruwheid en een lage rolweerstand slaan we twee vliegen in een klap. Dat was voor ons een belangrijk aspect in de ontwikkeling van dit nieuwe fietspad. Er is dus een summum aan rijplezier voor elke fietsliefhebber!”, aldus nog Vandebeek.
 
“We zijn overtuigd dat de ecopaths vernieuwingen met zich brengen die interessant zijn voor de markt. Denken we maar aan de snelle aanlegtijd, die de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt.  De werken achteraf aan nutsvoorzieningen gebeuren ook snel en alles gebeurt zonder brokken te maken. Elke unit kan immers in tien minuten worden verplaatst door een vacuümzuiger en zo behoudt het fietspad zijn  oorspronkelijk strakke uitzicht”, geeft Noël Essers mee.
 
“De vraag naar meer fietspaden leidt op vele plaatsen tot toenemende verharding. Het Climatepath is het enige fietspad dat daarmee echt rekening houdt. Het reikt oplossingen aan voor de klimaatuitdagingen zoals het dalende grondwaterpeil of de hevige regenvallen met de daaraan gekoppelde overstromingen. Het Climatepath maakt daarbij deel uit van ons nieuw assortiment fietspaden, de ecopaths die in Sint-Truiden zullen worden geproduceerd. Met onze ecopaths die snel kunnen worden gelegd, zijn er geen verzakkingen, geen wortelingroei en de levensduur is 60 jaar”, stelt bestuurder Hilde Cuykx.
 
“Het Climatepath is innovatief en speelt in op de veranderende klimatologische uitdagingen. Dat zijn sterke troeven. Dit is iets wat we zeker gaan volgen en waar we op moeten inzetten. Innovaties die inspelen op klimaatveranderingen zijn belangrijk. Het feit dat deze fietspaden snel kunnen worden aangelegd is een ander pluspunt”, stelt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
 
“We zijn op dit ogenblik volop bezig met het herzien van het fietsvademecum. Bij het fietsvademecum ligt nu de nadruk op asfalt-fietspaden. Maar hier zien we dat ook betonnen fietspaden alle mogelijkheden bieden inzake rijcomfort, het opvangen en recupereren van water en fietsveiligheid. Ook het aspect van de werken bij nutsleidingen bij fietspaden is interessant. Hier komen achteraf geen grote afbraakwerken en grote wegenwerken aan te pas, dus er is geen of minder verkeershinder. Er moet dus niets meer opgebroken worden bij werken aan nutsleidingen en dat is zeker en vast ook een toegevoegde waarde”, meent de minister.  
 
“Bij Climatepath komen fietsen en duurzaamheid samen. Twee topics die ook duidelijk terug te vinden zijn in mijn beleid. Met de Vlaamse fietsambitie willen we inzetten op meer en veiliger fietsverkeer. Veilige en comfortabele fietspaden zijn noodzakelijk om mensen te overtuigen de autosleutel in te ruilen voor de fiets. Zo willen we het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025. In het Vlaamse Klimaatplan speelt de modal shift naar duurzame vervoersmiddelen als de fiets een cruciale rol. Het wijzigende klimaat en weer zorgen voor nieuwe en grote uitdagingen, ook in de wegenbouw en het Climatepath speelt daar op in. Door in te zetten op ontharding en waterdoorlaatbaarheid draagt ecobeton water technologies bij tot het minimaliseren van de kans op wateroverlast en overstroming.”
 
De Ecopaths zijn ‘plug & play’-fietspaden en bieden veel interessante opties. Behalvehet Climatepath zijn er nog het Easypath (het gewone ‘plug & play’-fietspad), het Thermopath, dat is het verwarmde fietspad waarbij je nooit meer moet strooien, waardoor het ideaal is voor bv. schoolomgevingen en stadscentra, het Solarpath, dat uitgerust is met zonnepanelen en tot slot het Reflexpath, het reflecterende fietspad, geschikt voor bosrijke omgevingen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels