Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Cijfers van Pano over riolering gelden niet voor Leuven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Cijfers van Pano over riolering gelden niet voor Leuven

Dirk Vansina

De stad Leuven begint met de heraanleg van de Bierbeekstraat en de Alfred Delaunoislaan in Heverlee, een project waaraan een half jaar zal worden gewerkt. Er komt meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De Bierbeekstraat wordt een woonerf. Beide straten krijgen een nieuwe, gescheiden riolering. “Wat recent in een televisiereportage over afvalwaterzuivering werd verteld, geldt in ieder geval niet voor Leuven”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.
De werken aan de Bierbeekstraat en de Alfred Delaunoislaan worden uitgevoerd door aannemer Vanhoeyveld B & M bvba uit Boortmeerbeek die het karwei kreeg toegewezen voor 1.647.709,85 €, btw inbegrepen. De aannemer werkt in fases. Eerst is de Alfred Delaunoislaan aan de beurt. Vermoedelijk vanaf begin januari starten de werken in de Bierbeekstraat. Als alles vlot verloopt, zullen de werken eind juni 2021 afgerond zijn.
 
De Bierbeekstraat heeft vandaag erg smalle voetpaden. Wanneer de stad Leuven straten heraanlegt, kiest ze er steeds voor om bredere voetpaden aan te leggen van minimum 1,5 m. Dat is in de Bierbeekstraat onmogelijk omwille van de beperkte breedte van de straat. Daarom werd beslist om ze in te richten als woonerf. Voetgangers en fietsers mogen in een woonerf de volledige breedte van de rijbaan gebruiken en de snelheid is er beperkt tot maximum 20 km/uur.
 
“Een woonerf is ook een logische keuze omdat de Bierbeekstraat een belangrijke fietsverbinding is naar het centrum. Ze sluit immers aan op de Tivolibrug, een brug voor voetgangers en fietsers over de sporen. Er komen ook nieuwe bomen in de straat en bewoners kunnen een geveltuintje aanvragen. Planten en bomen in de straat zorgen voor een aangenaam straatbeeld en verbeteren de biodiversiteit”, legt Dirk Vansina, schepen van openbare werken uit.

140 000 liter regenwater

De Alfred Delaunoislaan, die een stuk breder is dan de Bierbeekstraat, wordt geen woonerf maar krijgt wel bredere stoepen. Buurtbewoners spraken voor dat scenario duidelijk hun voorkeur uit tijdens het participatietraject. In de Alfred Delaunoislaan komen ondergrondse infiltratiekratten. Die kunnen tot 140. 000 liter regenwater opvangen dat afkomstig is van de daken van de woningen en van de straat.
 
“Dat is een succesvolle methode om water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien en op die manier overstroming te voorkomen. Het regenwater in die infiltratiekratten krijgt na de regenbui de tijd om ter plaatse in de grond te sijpelen, wat een goede zaak is in tijden van droogte. Op die manier wordt het grondwater weer aangevuld, iets wat eveneens erg belangrijk is nu we de jongste jaren merken dat het niveau van het grondwater sterk aan het dalen is”, zegt Dirk Vansina.

Gescheiden riolering

Zowel in de Bierbeekstraat en de Alfred Delaunoislaan komt een nieuwe, gescheiden riolering. De meeste rioleringen voeren afval- en regenwater af door dezelfde buis. Sinds enkele jaren legt Leuven echter zoveel mogelijk gescheiden rioleringen aan: regen- en afvalwater worden dan afgevoerd via aparte buizen.
 
“Dit is telkens een grote investering die echter absoluut nodig is om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren. Het afvalwater vloeit naar het waterzuiveringsstation in Kessel-Lo. Daar wordt het gezuiverd door bacteriën die hun voedsel vinden in vuil water. Hoe minder het afvalwater verdund is, hoe meer voedsel de bacteriën vinden en hoe efficiënter de zuivering. Net daarom is het zo belangrijk om het afvalwater en regenwater te scheiden. Afvalwater mag immers niet verdund worden met relatief proper regenwater. Daarom voeren we het afzonderlijk af”, vertelt de schepen.
 
“Tijdens een recente televisie-uitzending die nogal wat ophef veroorzaakte, werd verteld dat in Vlaanderen nog ongeveer 400.000 woningen niet zijn aangesloten op een riolering. In Leuven is dat een ander verhaal: 96 % van de woningen zijn aangesloten op de riolering en 94% van het afvalwater wordt gezuiverd. De individuele waterzuiveringsinstallaties zijn daarbij niet inbegrepen. Op plekken waar het te duur is om riolering aan te leggen, hebben we individuele waterzuiveringsinstallaties geplaatst”, zegt Dirk Vansina.
 
“Jaarlijks investeren we ongeveer 17 miljoen € in het openbaar domein, waarvan zo’n 10 miljoen € gerelateerd is aan rioleringswerken. Leuven scoort daarmee zeer hoog. Nochtans nemen de rioleringswerken vaak meer dan de helft van de tijd in beslag bij wegenwerken. Er moeten diepe sleuven gegraven worden, wat het een moeilijk en tijdrovend werk maakt. Ze veroorzaken ook veel hinder bij de omwonenden en na de heraanleg van het wegdek zie je er niets meer van. Maar ze zijn dus erg noodzakelijk. Daarom vernieuwen we bij grote investeringswerken altijd de riolering. We leggen dan een dubbel stelsel aan zodat het afvalwater en het regenwater worden gescheiden”, aldus de schepen.
 
Momenteel legt Aquafin  in Leuven een rioolcollector aan in de Van Waeyenberghlaan. Deze collector zal een extra deel van het Leuvens afvalwater naar het waterzuiveringsstation in Kessel-Lo brengen. Ook in de Mechelsestraat vernieuwt de stad momenteel de riolering. “Met deze twee werven zullen we nog een extra vooruitgang boeken in de afkoppeling van woningen en in de zuivering van afvalwater”, besluit Dirk Vansina.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels