Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Christophe Maes ruilt VCB voor FABA

Gerelateerde onderwerpen :

Christophe Maes ruilt VCB voor FABA

Christophe Maes is sinds kort voorzitter van de FABA, de federatie van de algemene aannemers van de Confederatie Bouw. Hij gaf nog maar pas de voorzittersfakkel van de Vlaamse Confederatie Bouw door aan Jef Lembrechts.

Christophe Maes is bachelor in de Bouwkunde en Economie. Hij is 54 jaar en staat aan het hoofd van Messiaen, een Gentse onderneming die gespecialiseerd is in het bouwtechnisch onderhoud van gebouwen. Deze onderneming zag het daglicht in de schoot van de Groep Maes en is sedert 2006 een autonoom bedrijf. In 2012 heeft Christophe Maes er de leiding van overgenomen.

FABA

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) maakt deel uit van de Confederatie Bouw en overkoepelt ongeveer 5.000 algemene bouwaannemers over het hele land. De FABA is een koninklijke vereniging die werd opgericht in 1881. Ze groepeert 17 lokale verenigingen en telt onder haar leden zowel eenmanszaken als internationale groepen. Alleen al in de ruwbouw, de burgerlijke bouwkunde en andere gespecialiseerde activiteiten zijn ongeveer 123.000 mensen tewerkgesteld. Door hun coördinerende rol leveren de algemene aannemers een belangrijke bijdrage tot de totale omzet in de bouw die in 2014 ongeveer 57 miljard ' bedroeg.

In zijn inauguratierede heeft de nieuwe voorzitter van de FABA de aannemers opgeroepen om zich toekomstgericht op te stellen. 'Wij worden geconfronteerd met ongeziene wijzigingen in de sector, o.m. inzake energiebeleid, daling van de openbare investeringen en van de fiscale steunmaatregelen inzake huisvesting en de toegenomen concurrentie vanuit het buitenland. De aannemers moeten zich aanpassen aan deze moeilijke context', stelt Christophe Maes.

Bruggen bouwen

De nieuwe voorzitter herinnerde er ook aan dat hij ten dienste zal staan van alle aannemers van de FABA. 'Grote of kleine aannemers, ik zal er staan om bruggen te bouwen tussen deze verschillende mensen en de organisaties', besloot Maes zijn eerste toespraak als voorzitter van de FABA.

Congres

Op 19 juni organiseert de FABA in Luik haar driejaarlijks congres. Dit congres gaat in op de toekomstige rol van de algemene aannemer. Het congres werd voorbereid door Benoît Marcin, de voorganger van Christophe Maes. De besluiten zullen volgens Maes en Marcin van fundamenteel belang zijn voor de toekomst van de sector. Ze zullen ook de grote lijnen vastleggen van het voorzitterschap van Maes.

VCB

Jef Lembrechts dankte en prees Christophe Maes uitvoerig in zijn eerste toespraak als voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Lembrechts studeerde af als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de KU Leuven en als licentiaat in management aan de Vlerick Management School. Hij werkt sinds 1977 bij de firma Vanhout. Sedert 2004 is hij daar gedelegeerd bestuurder. Vanhout is actief in een brede waaier van bouwactiviteiten: kantoorgebouwen, utilitaire en residentiële projecten, zwembaden, zorgprojecten en industriële productie-eenheden. De firma maakt sinds 1986 deel uit van de groep Besix. Sinds 2006 is Jef Lembrechts voorzitter van de Confederatie Bouw Kempen en sedert 2011 ondervoorzitter van de VCB.

'In de eerste plaats wil ik de aanpak van mijn voorgangers voortzetten. Dat betekent constructief samenwerken met de Vlaamse overheid, proactief lobbyen op basis van goed onderbouwde dossiers en de Confederatie Bouw voort uitbouwen tot een kennisorganisatie', stelt Jef Lembrechts.

'Maar tegelijk wil ik onze beroepsorganisatie en onze leden helpen zich voort te ontwikkelen in een sterk gewijzigde context. Ik denk daarbij aan de scherpere concurrentie die ook vanuit het buitenland komt, de ingekrompen investeringsbudgetten van de overheden, de snel wijzigende technologieën en de nieuwe bevoegdheden waarover de Vlaamse regering beschikt. Wij moeten daarin slagen. Want de oplossing van grote maatschappelijke problemen, zoals de toenemende vergrijzing, de te beperkte onderwijsinfrastructuur, het hoge energieverbruik van bestaande gebouwen, de schaarste van gronden en grondstoffen en het almaar vaker stilstaand verkeer, ligt steeds meer bij de bouw-, energie- en milieubedrijven die bij ons zijn aangesloten. Hun maatschappelijke meerwaarde neemt almaar toe. Hun realisaties bepalen steeds meer onze welvaart en tegelijk ons welzijn. Samen met onze bedrijven wil ik werken aan creatieve oplossingen. Ik hoop dat we van de Vlaamse overheid de ruimte krijgen om ze te realiseren', stelt Jef Lembrechts.

In Vlaanderen telt de Confederatie Bouw ongeveer 9.000 aangesloten aannemers. Bij de Confederatie Bouw zijn zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen aangesloten.

Geert Bourgeois

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois steekt bij de voorzitterswissel bij de VCB de loftrompet van de VCB en de ploeg achter de VCB. Al beseft hij dat er nog een aantal uitdagingen zijn. 'Ik kan helaas niet zeggen dat het uitstekend gaat in de bouwsector. Maar dat het slecht gaat, zou ook overdreven gesteld zijn. De Vlaamse regering weet dat de bouwsector de motor is van de economie. De recessie dwingt ons te besparen, maar we blijven ook investeren. Dit jaar pompt Vlaanderen zowat 4,2 miljard ' in o.m. rioleringen, schoolgebouwen en woonzorgcentra', stelt Geert Bourgeois.

'De Vlaamse regering heeft de ambitie om in deze regeerperiode bijkomend te investeren in 'bakstenen'. Voor scholenbouw is er 490 miljoen ' extra. Zopas werd 50 miljoen ' uitgetrokken voor hoogdringende capaciteitsuitbreidingen in Vlaamse scholen. Voor welzijnsinfrastructuur is er 455 miljoen ' extra. Voorts is er nog 370 miljoen ' extra voor wegen en 210 miljoen ' extra voor rioleringen', somt de Vlaamse minister-president op. Daarna volgde nog een uitgebreid overzicht van de inspanningen van de Vlaamse ministers ten voordele van de bouwsector. Hij eindigt met een oproep om de versnippering en verstening van de steeds schaarser wordende open ruimte te vermijden, o.m. door compacter te bouwen en in te zetten op appartementsgebouwen van de toekomst met steeds meer gemeenschappelijke ruimtes.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Voor de 23ste editie van de Staalbouwwedstrijd van sectororganisatie Infosteel wordt de jaarlijkse succesformule voortgezet. Het doel van de wedstrijd is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle[…]

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Meer artikels