Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Chinese zorgen

China bezorgt de beurzen grote kopbrekens. Wat is er aan de hand' Eerst enkele vaststellingen. De eerste is dat de economische groei duidelijk vertraagt. Na drie decennia van uitzonderlijke ontwikkeling groeide China's economie in 2014 met 7,4%, dicht maar toch licht onder de doelstelling, en dit jaar zou weer sprake zijn van tegenvallende prestaties. In 2015 en 2016 zou de groei onder 7% blijven. Voor een deel was dat het gevolg van maatregelen om het krediet te beperken en de huizenzeepbel tegen te gaan. Maar het wijst zeker ook op een structurele matiging, die natuurlijk is in een economie waar een aantal correcties moeten plaatsvinden.

Een eerste correctie is zoals gezegd die op de vastgoedmarkt. De bouwwoede was in het verleden aanzienlijk, niet in het minst in kleinere steden waar een heleboel nieuwe districten zijn aangelegd. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de investeringen te matigen, ook op de woningmarkt. Maar de afkoeling is zeker nog niet achter de rug, want de excessen waren groot, en in grote steden zoals Shanghai en Shenzen is er nog veel leegstand.

De bouwwoede was in het verleden aanzienlijk, niet in het minst in kleinere steden.

Een tweede correctie is aan de gang in sommige industriële activiteiten waar zich duidelijk overtollige capaciteit heeft opgestapeld, zoals staal, cement, aluminium en elektrische en spoorweginfrastructuur. In die sectoren zijn veel overheidsbedrijven werkzaam die hun prijzen verlagen om hun marktaandeel te vrijwaren, en zo de inflatie drukken.

Een derde herbalancering is die van investeringen naar consumptie. Jarenlang heeft China zijn groei gesteund op aanzienlijke investeringen in infrastructuur en export, maar nu is de tijd gekomen om grotere groepen van de bevolking in de welvaart te laten delen en de binnenlandse markt te ontwikkelen. Stijgende gezinsinkomens, verbeteringen in de sociale zekerheid en een iets kleinere spaarneiging werken die aanpassing in de hand - een aanpassing die ook een verschuiving van industrie naar meer diensten impliceert.

De Chinese autoriteiten lijken wat moeite te hebben om al die aanpassingen in goede banen te leiden en de impact ervan op de economie draaglijk te maken. Het monetaire beleid heeft de groeivertraging begeleid door een renteverlaging en andere maatregelen. Maar tegelijk is de bezorgdheid toegenomen over de risico's verbonden aan de sterke kredietexpansie. De bankkredieten, maar vooral leningen door andere financiële instellingen zijn de voorbije jaren heel sterk geklommen, bijvoorbeeld bij geldmarktfondsen die publieke investeringen gefinancierd hebben. Het aandeel van privé-schulden in de economie is gestegen tot meer dan 150%. En er zijn nogal wat probleemkredieten bij. Het begrotingsbeleid van zijn kant is licht expansief via steun voor infrastructuur, sociale huisvesting en kmo's. De Chinese overheid heeft op dat stuk wel wat marge, aangezien haar schuld niet veel meer dan 50% van het bbp bedraagt.

Toch lijkt het vertrouwen in de cocktail nu toch wat zoek, vooral omdat de markten vinden dat een stabiel anker ontbreekt. Om de economie nieuwe impulsen te geven, ging China enkele weken geleden over tot een onverwachte devaluatie van de yuan. Vroeger hielden de autoriteiten de wisselkoers stevig in de hand, via een vaste verhouding tegenover de dollar en een beperkte schommelingsmarge. Voortaan krijgt de markt meer inspraak, en één en ander resulteerde in een depreciatie van in totaal 3 tot 4%. De bedoeling is duidelijk niet alleen om de Chinese munt een internationaal beter imago te verlenen, maar duidelijk ook om de export te stimuleren; en dat die ongewone beweging op touw werd gezet, heeft het vertrouwen in de Chinese groei geen deugd gedaan - er is al steeds meer sprake van een groei van 5% in plaats van de beoogde officiële 7%. Eén en ander leidde in de jongste dagen tot een verkoopgolf op de Chinese beurzen, die ook de andere wereldmarkten onder druk zette.

Is de bezorgdheid niet overmatig' Sommigen vinden van wel en denken dat sprake is van een overreactie. De beurzen zeggen niet zoveel over de onderliggende kracht van de economie, zo heet het; en wat we nu zien, is gewoonweg een normale correctie na een onhoudbare beurshausse ' die de koersen voordien met zegge en schrijve 150% had doen stijgen in minder dan een jaar. Economische gegevens over China zijn volgens sommigen niet onverdeeld ongunstig: zo doen de diensten het vrij goed, en zorgen die dus voor een welkome vervanging van slabakkende industriële activiteit. En ten slotte wordt ook gewezen op het feit dat China nog marge heeft om een echte recessie te vermijden. De beleidsrente staat nog op ruim 4% en is dus nog ver verwijderd van de nulgrens waarmee andere centrale banken flirten.

Toch is de situatie goed op te volgen. De directe impact van China op onze economie mag dan al beperkt lijken ' de export naar China bedraagt in ons land bijvoorbeeld maar ongeveer 2% ', de indirecte effecten kunnen groter zijn. Duistland bijvoorbeeld is een grotere exporteur naar China en als de zaken daar slechter gaan, kan dit ons wel raken. En ook de reactie van de wereldmarkten spreekt boekdelen: als de op één na grootste economie ter wereld hapert, kan het niet anders dan dat het vertrouwen in het herstel een deuk krijgt...

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem