Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

CheckInAtWork-investering, een opportuniteit voor uw onderneming'

Aannemers zijn onderworpen aan de wettelijke verplichting van aanwezigheidsregistratie. Velen beoefenen hun werk al jaren en willen zich wel aan de nieuwe legale bepalingen aanpassen, maar dan zonder hun werkgewoontes te wijzigen. Zij kunnen gebruik maken van de nieuwe legale verplichting om hun activiteiten in real-time te beheren (personeel, directe/ indirecte kosten, enz.).

Welke CheckInAtWork-investering kiezen'

Sinds de verplichting van de aanwezigheidsregistratie van mensen die werken in onroerende staat uitvoeren, bieden tal van ondernemingen hun CheckInAtWork-oplossing aan. Deze zijn echter niet allemaal gelijkaardig. Er zijn eenvoudige systemen die enkel en alleen de verplichte CheckInAtWork-verplichting vervullen en andere die een volledige en professionele oplossing bieden, aangepast aan de specifieke activiteit van de klant. Dit is het geval bij de oplossing die de onderneming Qeos aanbiedt.

Qeos is gespecialiseerd in realtime-informatie en heeft een bijzonder professionele CheckInAtWork-oplossing ontwikkeld. Deze oplossing heeft de aandacht getrokken wegens volgende specifieke mogelijkheden:

gegarandeerde CheckInAtWork-verplichting: realtime-waarschuwing bij eender welke registratieverbonden onregelmatigheid: geen gps/gprs-dekking, onjuiste rsz-nummer, onbekende werf, enz.;

collectieve badge: mogelijkheid om in één klik verschillende mensen te registreren, vervolgd door onmiddellijke validatie van de registraties van de rsz. Dat zorgt voor heel wat tijdwinst;

registratie op afstand via boordcomputer: mogelijkheid om personeelsleden te registreren via de boordcomputer van de verantwoordelijke die zich op een andere bouwplaats bevindt;

registratie op afstand via de webapplicatie: de onderneming kan evenzeer registraties verwezenlijken via de Qeos-webapplicatie;

geïntegreerd beheer van onderaannemers: elke onderaannemer registreert zijn personeel op de applicatie van de opdrachtgever via een login met persoonlijk paswoord;

nauwkeurigheid van de grenzen van bouwplaatsen: duidelijke afbakening van werven en specifiek beheer van aangrenzende en/of te kleine/grote werven. Indien de gps-locatie zich op een ander werf bevindt of buiten de afbakening van een werf, blijft de registratie correct dankzij de persoonlijke validatie van de gekozen werf op de Qeos-applicatie.

Ergonomie van de applicatie: alle Qeos-oplossingen zijn 'user friendly'.

Qeos en Securex hebben hun vaardigheden met elkaar verbonden om de opstelling van de maandelijkse loonkosten te vereenvoudigen. De gepresteerde uren worden bijgehouden en in realtime geïdentificeerd. Indien nodig worden de gegevens, na correctie en validatie, geëxporteerd naar Securex om op die manier de loonkosten op te stellen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk

Jan De Nul heeft in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen een nieuwe fiets- en bustunnel in de Kortrijkse stationsbuurt op zijn plaats geschoven. De voorbije weken bouwde Jan De Nul deze tunnel van 35 m en 1.500 ton prefab naast de[…]

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen is klaar

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen is klaar