Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

CFE en DEME pakken uit met goede vooruitzichten

Gerelateerde onderwerpen :

,
CFE en DEME pakken uit met goede vooruitzichten

(c) CFE/DEME

De beursgenoteerde aannemingsgroep CFE pakt uit met uitstekende tussentijdse cijfers en vooruitzichten. Het orderboek van de dochteronderneming DEME bereikt een nieuw record van 4,83 miljard €. De netto financiële schuld bedraagt 674,2 miljoen € en bevindt zich daarmee op vrijwel hetzelfde niveau dan een jaar geleden. DEME verwacht een daling van de netto financiële schuld in het vierde kwartaal.
De omzet en het nettoresultaat van de groep CFE zouden moeten terugkeren naar het pre-Covid niveau. Gelet op het historisch hoge niveau van haar orderboek en de positieve evolutie van de markten waar DEME actief is, gaat de onderneming uit van een sterke groei van haar omzet en nettoresultaat tegenover 2020. Ze zouden evenwel iets beneden die van het pre-coronajaar 2019 blijven.
 
De omzet en het nettoresultaat van CFE Contracting zouden eveneens een niveau in de buurt van dat van 2019 moeten bereiken. Dankzij de aanhoudende vraag naar nieuwe appartementen die voldoen aan hoge normen op het vlak van duurzaamheid zou ook vastgoedontwikkelaar BPI dat eveneens deel uitmaakt van de Groep CFE, een nettoresultaat iets boven dat van 2020 moeten realiseren.
 
Maar het is dus vooral DEME dat opmerkelijke groeicijfers kan voorleggen. De investeringen in de vloot bedragen 228,1 miljoen € voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2021. Voor het geheel van het jaar zouden de investeringen tot ongeveer 300 miljoen € moeten oplopen.
 
Na de aankondiging van de modernisering van het DP2 jack-up installatieschip Sea Installer heeft DEME beslist om ook de Sea Challenger te upgraden. Het schip zal worden overgedragen aan de Japanse vennootschap Japan Offshore Marine (JOM), een joint venture van DEME Offshore (49%) en Penta-Ocean Construction (51%). JOM wil een van de leiders worden in de bouw van offshore windparken in Japan. De activiteiten zouden in 2025 van start moeten gaan.
 
Contracten
 
Bij de belangrijke contracten die in het derde kwartaal in het orderboek van DEME werden opgenomen, vinden we de opdracht voor het transport en de installatie van de monopile-funderingen, de transitiestukken, de turbines en het elektrische substation van het offshore windpark Vinyard Wind 1, voor de kust van Massachusetts in de Verenigde Staten). Dit betreft een contract met een waarde van 150 tot 300 miljoen €.
 
Begin november won DEME een tweede belangrijk contract in de Verenigde Staten met een waarde van 1,1 miljard dollar (voor haar aandeel) voor de groep Dominion Energy. DEME Offshore zal in samenwerking met Prysmian het windpark Coastal Virginia Offshore Wind Farm bouwen, 43 km voor de kust van Virginia. Dit zal een van de grootste windparken ter wereld worden, met een capaciteit van 2,6 GW.
 
DEME zal het transport en de installatie op zich nemen van de 176 monopile-funderingen met transitiestukken, de drie offshore substations alsook de onderzeese export- en infield-kabelsystemen en een gedeelte van de kabels die de substations met het vasteland verbinden. De werken zullen tussen 2024 en 2026 worden uitgevoerd door de schepen Orion en Living Stone. De bestelling zal in het vierde kwartaal van 2021 in het orderboek worden opgenomen.
 
De omzet van DEME in de eerste negen maanden van 2021 bedraagt 1.730,8 miljoen €, een stijging met 3% tegenover 2020. De activiteit in het derde kwartaal 2021 (667,8 miljoen €) was duidelijk hoger dan in de twee eerste kwartalen van het jaar.
 
Baggerwerken
 
De divisie Baggerwerken realiseerde eind september een omzet van 818 miljoen € (47% van het totaal). De activiteit was tijdens het derde kwartaal vooral druk in Egypte (met het project Abu Qir, dat voor meer dan de helft voltooid is) en in Rusland, waar DEME de tweede van de drie fasen van het project Sabetta - Sea Channel met succes heeft uitgevoerd. De bezettingsgraad van de hoppersvloot blijft op een hoog niveau terwijl die van de cutters beduidend toeneemt tegenover het begin van het jaar.
 
De omzet van DEME Offshore bedraagt eind september 568,3 miljoen € (33% van het totaal). In het derde kwartaal trok de activiteit fors aan. Deze sterke vooruitgang was te danken aan de opschaling van verscheidene grote projecten die zich in het eerste kwartaal in de voorbereidende fase bevonden.
 
In Frankrijk installeert het hefvaartuig Innovation de 80 funderingen van het windpark van Saint-Nazaire. In het Verenigd Koninkrijk werden de 165 funderingen van het grootste offshore windpark (Hornsea Two) binnen de gestelde termijn geïnstalleerd, tot grote tevredenheid van de klant. De schepen Sea Challenger en Sea Installer worden momenteel ingezet voor de installatie van de turbines van 8 MW.
 
Infra en Contracting
 
DEME Infra voert de drie belangrijke burgerlijk bouwkundige projecten in Nederland verder uit (de sluis van Terneuzen, de Blankenburgverbinding en de Rijnland Route), terwijl in Denemarken de voorbereidende werken van het project Fehrmarnbelt vorderen zoals gepland. De omzet van DEME Infra bedraagt eind september 185,4 miljoen € (11% van het totaal).
 
De omzet van CFE Contracting bedroeg eind september 760,2 miljoen €, een stijging met respectievelijk 15,8% en 3,5% ten opzichte van 2020 en 2019. De activiteit stijgt voornamelijk bij de entiteiten CFE Polska, VMA (cluster Multitechnieken), BPC (Bouw in Brussel en Wallonië) en MOBIX (cluster Rail & Utilities). Daartegenover daalt de omzet van de filialen Bouw in Vlaanderen ten aanzien van 2020. Het orderboek bedraagt 1,47 miljard € op 30 september 2021, een lichte daling tegenover 31 december 2020.
 
BPC en MBG, die het jaar met een schaars gevuld orderboek startten, verwierven in de afgelopen maanden enkele belangrijke opdrachten, waarvan sommige, zoals de ingrijpende renovatie van het museum Kanal-Centre Pompidou in Brussel bij het samenstellen van de jongste cijfers nog niet in het orderboek opgenomen zijn.
 
Vastgoedontwikkeling
 
Begin juli voltooiden BPI en haar partner de verkoop van de vennootschap Ernst 11, eigenaar van een kantoorgebouw met een oppervlakte van 5.000 m² op de site Val Benoît in Luik. In het Brusselse Gewest werden in de zomer de bouwvergunningen voor de projecten Pure en Serenity verkregen. De sloop van de bestaande gebouwen en de commercialisering zijn gestart. De verkoop van de residentiële programma’s in Luxemburg blijft bevredigend verlopen.
 
In Polen bereidt BPI de bouw en commercialisering voor van een prestigieus residentieel project van 13.000 m² in Gdynia, in de buurt van Gdansk.  De trends die bij de publicatie van de halfjaarlijkse resultaten werden medegedeeld, worden licht opgetrokken.
Foto’s: DEME / CFE Groep.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Publireportage

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Stadslawaai is niet enkel hinderlijk, het heeft ook nadelige effecten op de gezondheid en het welzijn. Een goede akoestiek is daarom essentieel. Schüco, specialist in aluminium systeem-oplossingen voor ramen, deuren en (vlies)gevels, beseft[…]

Buiten werken tijdens de winter

Publireportage

Buiten werken tijdens de winter

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Publireportage

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Publireportage

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Meer artikels