Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Certificatie afvoer teerhoudend asfalt

Gerelateerde onderwerpen :

Het nieuwe Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw is sinds 1 mei van kracht. Copro ontwikkelde aansluitend een certificatie voor de afvoer van teerhoudend asfalt van bepaalde werven.

De Vlaamse overheid heeft midden 2014 het plan opgevat om teer definitief uit de keten te halen. Concreet gaat het om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen die niet langer zullen gerecycleerd worden in wegen.

Door het hergebruiken verschuift of verspreidt men immers het teerprobleem en worden de volgende generaties er mee opgezadeld. In plaats daarvan zal dit asfalt voortaan worden verwijderd en thermisch gereinigd.

Het verplicht reinigen zal stapsgewijs worden ingevoerd. In eerste instantie zal het enkel worden verplicht voor werken waarbij minder dan 2.000 ton teerhoudend asfalt vrijkomt. Later zal dit veralgemeend worden naar alle werken waarbij teerhoudend asfalt vrijkomt.

En in een nog verdere toekomst zal ook alle funderingsmateriaal waarin teerhoudend asfalt werd verwerkt, thermisch worden gezuiverd. De bepalingen hieromtrent werden reeds opgenomen in de nieuwe versie van het Standaardbestek 250 dat van kracht is sinds 1 mei.

Om voldoende zekerheid te hebben over de afvoer van teerhoudend asfalt werd gekozen voor een kwaliteitsborging via certificatie: 'Copro ''. De ''' wijst erop dat het om certificatie van uitvoering gaat en niet om het product zelf. Zo wordt verwarring met productcertificatie vermeden en wordt het later ook mogelijk om zowel het product als de toepassing ervan onafhankelijk van elkaar te certificeren.

Het nieuwe certificaat wordt toegekend aan vergunde tussenopslagplaatsen. De certificatie behandelt het volledige proces van de afvoer van teerhoudend asfalt, van het ogenblik dat het wordt geleverd op deze tussenopslagplaats tot wanneer het wordt overgebracht naar een thermische reinigingsinstallatie.

Het thermisch reinigen op zich maakt geen deel uit van de certificatie. De thermische reinigers zullen worden aangeduid door de overheid en zullen een convenant moeten sluiten waarin ze verklaren al het ontvangen asfalt thermisch te zullen reinigen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Een robothond, exoskeletten, drones en 360°-camera’s waren slechts enkele technologische toepassingen in de bouwsector waarmee studenten van de Hogeschool PXL en UHasselt recent konden kennismaken tijdens een demonstratiedag voor[…]

23/05/2022 | VakopleidingHasselt
Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

De impact van houtkachels op de luchtkwaliteit moet omlaag

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

B&R Bouwgroep test kalkhennepisolatie als barrière tegen transmitterend geluid

Meer artikels