Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Certificatensteun voor kleine zonnepaneleninstallaties loopt definitief af

Certificatensteun voor kleine zonnepaneleninstallaties loopt definitief af

Omdat kleine zonnepaneleninstallaties voldoende rendabel zijn geworden zonder overheidssteun zal in de toekomst geen certificatensteun meer worden toegekend voor nieuwe installaties. De Vlaamse regering nam deze princiepsbeslissing op vrijdag 13 februari.

'Overheidssteun moet steeds rekening houden met evoluties op de markt. Nu de kostprijs van kleine zonnepaneleninstallaties zo sterk is gezakt, o.m. door groepsaankopen, hoeft de overheid geen steun meer te voorzien. Het systeem van groene stroomcertificaten zal dan ook in de toekomst niet meer gelden voor nieuwe, kleine installaties', stelt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom. Kleine installaties zijn installaties van minder dan 10 kWp (kilowattpiek); 10 kWp komt overeen met gemiddeld zowat veertig zonnepanelen. Kleine installaties zijn gekoppeld aan een terugdraaiende teller, wat het rendement doet stijgen. Voor bestaande installaties verandert niets. Voor nieuwe grote installaties blijft de certificatensteun bestaan; ze hebben geen recht op een terugdraaiende teller waardoor het langer duurt vooraleer ze rendabel zijn.

Jojo-effect

Sinds 2013 wordt de overheidssteun berekend op basis van de onrendabele top. Die berekening door het Vlaams Energieagentschap (VEA) resulteert in steun per geproduceerde MWh. Wie na juli 2014 zonnepanelen plaatste, deed dat al zonder certificatensteun omdat de berekende onrendabele top negatief was. Herberekeningen van de onrendabele top kunnen er in de toekomst echter toe leiden dat opnieuw steun moet worden gegeven voor deze installaties. Dat 'jojo'-effect wordt nu stopgezet voor nieuwe, kleine installaties (kleiner dan 10 kWp). Dit biedt een duidelijker, stabieler investeringsklimaat. Voor nieuwe, kleine installaties zal die berekening in de toekomst dus niet meer worden gemaakt.

'Met onze princiepsbeslissing trekken we een lijn onder de oversubsidiëring uit het verleden. Landen als Nederland geven al sinds 2014 geen steun meer aan kleine installaties. Zonnepanelen zijn rendabel zonder overheidssteun', oppert Annemie Turtelboom.

De investeringskosten voor panelen zijn de afgelopen jaren met 80% gedaald en ze krimpen nog steeds, o.m. dankzij groepsaankopen. Minister Turtelboom zal die groepsaankopen van zonnepanelen voort stimuleren. De besprekingen daarover met de sector en de provincies zijn intussen gestart en worden de komende weken intensief voortgezet.

'De installatiekost van zonnepanelen bedroeg in 2014 nog 1.610 ' per kWp; wie in Vlaanderen via een groepsaankoop zulke installaties koopt, betaalt dit jaar ongeveer 1.250 ' per kWp. Het rendement is 5,2%, de terugverdientijd bedraagt 11,7 jaar. Voor installaties die buiten een groepsaankoop worden gekocht, bedraagt de terugverdientijd ongeveer 15 jaar. Omdat dat een groot verschil is, willen we die groepsaankopen stimuleren. Recente initiatieven zoals in de provincie Antwerpen drukken de kost heel sterk en maken investeren in zonnepanelen interessanter dan bv. je geld op een spaarboekje te laten staan tegen de huidige intresten', luidt het.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt